ul. Oleska 48

45-342 Opole

tel.: (+4877) 452 7401

e-mail : dziekanhistped@uni.opole.pl

 • COACHING FILOZOFICZNY Stopień: I

 • DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I

 • FILOZOFIA Stopień: I

 • HISTORIA Stopień: I II

  Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edukacyjno-popularyzatorska
  • Badawcza
 • HISTORIA I KULTURA Stopień: II

 • HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ Stopień: I

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II

  Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kościelna
  • Popularna
 • PEDAGOGIKA Stopień: I II

  Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią
  • Planowanie i zarządzanie w edukacji
  • Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
  • Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią
  • Planowanie i zarządzanie w edukacji
  • Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
  • Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  • Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite

  Ścieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna
 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite

  Ścieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Praca i organizacja
  • Kliniczna
  • Nauczyciel psycholog

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Praca i organizacja
  • Kliniczna
  • Nauczyciel psycholog
 • SOCJOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Intercultural communication
  • Badania socjologiczne w praktyce społecznej
  • Problemy społeczne
  • Socjologia organizacji
  • Design i projektowanie społeczne
 • UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA- FILOZOFIA- MUZYKA Stopień: I

Opinie (0)