Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk Społecznych

ul. Oleska 48

45-342 Opole

tel.: (+4877) 452 7401

e-mail : dziekanhistped@uni.opole.pl

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 48

45-342 Opole

tel.: (+4877) 452 7401

e-mail : dziekanhistped@uni.opole.pl

 • COACHING FILOZOFICZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów coaching filozoficzny

  Coaching filozoficzny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz więcej czasu i środków przeznaczają na rozwój osobisty pracowników oraz relacje interpersonalne. Rośnie zapotrzebowanie na coachów, psychologów biznesu czy trenerów relacji interpersonalnych.

  Świat Zachodu odkrywa, że prawdziwym źródłem rozwoju nie jest bezduszna rywalizacja, lecz współpraca i odkrywanie twórczego potencjału jednostek. Studiowanie coachingu to wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesności. Coaching filozoficzny to świadoma swoich filozoficznych źródeł nowoczesna metoda odkrywania wewnętrznych zasobów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku coaching filozoficzny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów design i komunikacja społeczna

  Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej. Na naszych studiach:

  •    poznasz różne formy komunikowania – w tym także metody kreatywnego pisania tekstów komercyjnych (reklamowych), informacyjnych, publicystycznych i naukowych oraz podstaw projektowania graficznego
  •    zrealizujesz badania i analizy w obszarze projektowania społecznego
  •    poznasz problematykę badań ewaluacyjnych, etnograficznych oraz analizy jakościowej, ilościowej, sieciowej i wizualnej
  •    nauczysz się wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych wspomagających badacza (np.: SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne)
  •    zaplanujesz swoją karierę zawodową
  •    poznasz metody zarządzania projektami i zespołami

  Praktyki zawodowe są realizowane po drugim roku studiów:  w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku design i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO FILOZOFICZNE Z MENTORINGIEM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów doradztwo filozoficzne z mentoringiem

  Kierunek Doradztwo filozoficzne z mentoringiem o profilu praktycznym to nowa propozycja, skierowana dla osób zainteresowanych studiami, które nie są przeciążone oderwanymi od życia teoriami. Studiami, które uczą konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

  Doradztwo filozoficzne to kierunek dla osób zainteresowanych filozofią w jej klasycznym rozumieniu – filozofią jako sztuką dobrej rozmowy i kształtowania siebie, własnego bytu. Sztuką obejmującą zarówno kompetencje retoryczne jak i umiejętność dobrego życia.  Filozofia pojmowana i nauczana tak, jak to miało miejsce w starożytnej Grecji pozwala odkryć potencjał terapeutyczny rozmowy rozumianej jako dialog. Pozwala też zdobyć kompetencje pozwalające na pracę zarówno w zawodach pomocowych (coach, mentor, doradca, pracownik społeczny) jak i w biznesie.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów historia
  Historię wspomagają różne gałęzie nauk. Już na początku studiów stwarzamy możliwość zapoznania się z archeologią, elementami antropologii, ochroną dziedzictwa kulturowego, historią  herbów, monet, pieczęci i dokumentów. Dzięki rozwijaniu wiedzy o genealogii ułatwiamy poznawanie korzeni własnej rodziny.
  Dzięki naszemu programowi studiów masz szansę poznać rozwój różnych kultur i cywilizacji, ich materialne świadectwa i tajemnice przeszłości. Poznanie i zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw okaże się bardzo proste.
  Dowiedziemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważne dla każdego z nas. Nauczymy Cię doceniać naszą historię. Z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, dużą rolę w naszym programie odgrywa historia regionu - Śląska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów historia i teraźniejszość 40+

  Kierunek  Historia i Teraźniejszość 40+ bazuje na programie kierunku historia, który został ograniczony godzinowo i dostosowany do potrzeb oraz możliwości prowadzenia zajęć w formie studiów popołudniowych oraz realizacji ich części w formie projektów przeprowadzanych w ramach wyjazdów studyjnych. 

  Kierunek dostosowuje ofertę kształcenia dla osób aktywnych zawodowo, które zamierzałyby wykorzystać czas wolny na pogłębianie swojej wiedzy. Studia HiT 40 + kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia i teraźniejszość 40+ brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów muzykologia

  W ramach studiów I stopnia, obok obowiązkowego programu pozwalającego na zdobycie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie muzykologii, każdy student ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów kształcenia: (1) kościelnego, przygotowującego do podjęcia funkcji muzyka kościelnego, oraz (2) popularnego, dającego kwalifikacje do wykonywania muzyki popularnej.

  Jednocześnie profil studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w obszarze szeroko pojętego dziennikarstwa muzycznego (jako krytycy, redaktorzy czy konferansjerzy muzyczni, dziennikarze lub animatorzy życia muzycznego). Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kościelna
  • Popularna

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów pedagogika

  Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródło również w filozofii, antropologii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki, kierunek i zawód na współczesne czasy.

  W ramach studiów pedagogicznych studenci realizują: przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólnouczelniane, praktyczno-metodyczne oraz specjalizacyjne, w ramach wybranego modułu specjalistycznego (do wyboru od 3 semestru), w ramach którego mogą rozwijać i pogłębiać wiedzę specjalistyczną, umiejętności i kompetencje, przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią
  • Planowanie i zarządzanie w edukacji
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Animacja kultury z arteterapią
  • Planowanie i zarządzanie w edukacji
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Mając na uwadze wielką odpowiedzialność związaną z edukację najmłodszych, jak i również związaną z tym przyszłość naszego regionu, koniecznością staje się stworzenie możliwie takich warunków kształcenia nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które pozwolą na stały rozwój mieszkańców naszego regionu w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie.

  Jednym z podstawowych argumentów utworzenia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest fakt, że to absolwenci tego kierunku tworzą warunki, organizują procesy a także podejmują działania, spełniające kluczową rolę w życiu każdego dziecka, dając mu fundament do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na kolejnych szczeblach edukacji. W tym okresie przy zaangażowaniu m.in. nauczyciela kształtuje się fundament osobowości podmiotu wychowywanego.

  To właśnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spełniała przez wieki, i nadal spełnia jedną z najistotniejszych ról w systemie edukacji. Biorąc pod uwagę coraz większą świadomość rodziców na ten temat, aktualnie wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych nauczycieli na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

  To właśnie studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie kompetencji z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają przyszłych nauczycieli w kompetencje społeczne, stanowiące o gotowości do ich systematycznej i permanentnej pracy nad własnym warsztatem pedagogicznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Pedagogika specjalna stanowi dyscyplinę, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry, w tym zwłaszcza kadry pedagogicznej, posiadającej kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Program kierunku Pedagogika specjalna wypełnia wymagania sformułowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (określone w standardach kształcenia nauczycieli), co oznacza, że zapewnia absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprawnienia pedagoga specjalnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów praca socjalna
  Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach.
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
  Posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w świetle przepisów o pomocy społecznej. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, a także seniorami, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  Może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – magisterskich

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów psychologia
  Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).
  Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.
  Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów socjologia

  Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej.

   Na studiach będziesz:

  • projektował i realizował badania społeczne, rynkowe, marketingowe.
  • tworzył profesjonalne narzędzia badawcze (UX – user experience, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).
  • poznawał metody zarządzania projektami i pozyskiwania grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.
  • analizował dane ilościowe i jakościowe w nowoczesnych programach komputerowych: SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti.
  • uczył się współpracy i zarządzania zespołem pracowniczym
  • poznawał zasady dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • planował własny rozwój i karierę zawodowej

  Praktyki zawodowe będą realizowane po drugim roku studiów: w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Badania socjologiczne w praktyce społecznej
  • Socjologia problemów społecznych
  • Socjologia organizacji
  • Projektowanie społeczne i design
  • Intercultural communication

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)