Psychologia

Psychologia

Psychologia

24.06.2022

Psychologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 180
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 7200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia osobowości
 • psychologia procesów poznawczych
 • diagnostyka psychologiczna
 • psychopatologia
 • etyka zawodu psychologa

 

Uniwersytet Gdański to oferta kształcenia na 75 kierunkach studiów. Jednym z nich jest Psychologia, realizowana w jednolitym systemie magisterskim.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, dzięki której studenci zrozumieją podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi. Istotnymi aspektami nauki jest także rozróżnianie psychologicznej wiedzy naukowej od tej potocznej, umiejętność wykonania badań, czy też zastosowanie teorii psychologicznym do wyjaśnienia konkretnych zachowań. Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim to współpraca z szerokim gronem praktyków- klinicystów, terapeutów, pracowników ośrodków wczesnej interwencji.

Wśród przedmiotów, które należy zaliczyć w trakcie nauki znajdują się, między innymi: psychologia rozwoju człowieka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, psychopatologia, etyka zawodu psychologa. Wszystkie przedmioty mają przekazać solidną wiedzę oraz rozwinąć konkretne umiejętności; od umiejętności przewidywania zachowania ludzi w określonych sytuacjach, po znajomość mechanizmów rządzącymi takimi zmianami. Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia działań badawczych, i diagnostycznych, rozwiązywania problemów dotyczących jednostki i grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent może wykorzystać w placówkach służby zdrowia, instytucjach oświatowych, instytucjach resocjalizacyjnych, sądownictwie.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Aneta, studentka II- roku Psychologii mówi:

„Jestem dopiero na początku swojej studenckiej drogi, ale już muszę przyznać, że było warto. Niemal od zawsze chciałam być psychologiem, więc wybór studiów był raczej oczywisty. A na pytanie czy Uniwersytet Gdański to fajna uczelnia, odpowiem, że dla niej zmieniłam swoje życie, bo przyjechałam do Trójmiasta z Włocławka.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Gdańsk

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości rozwoju człowieka,
 • znajomości mechanizmów rządzących zmianami zachowania,
 • interwencji psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w domach dziecka,
 • w ośrodkach badania opinii publicznej,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)