Psychologia

Psychologia

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Psychologia – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia osobowości
 • psychologia procesów poznawczych
 • diagnostyka psychologiczna
 • psychopatologia
 • etyka zawodu psychologa

 

Uniwersytet Gdański to oferta kształcenia na 75 kierunkach studiów. Jednym z nich jest Psychologia, realizowana w jednolitym systemie magisterskim.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, dzięki której studenci zrozumieją podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi. Istotnymi aspektami nauki jest także rozróżnianie psychologicznej wiedzy naukowej od tej potocznej, umiejętność wykonania badań, czy też zastosowanie teorii psychologicznym do wyjaśnienia konkretnych zachowań. Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim to współpraca z szerokim gronem praktyków- klinicystów, terapeutów, pracowników ośrodków wczesnej interwencji.

Wśród przedmiotów, które należy zaliczyć w trakcie nauki znajdują się, między innymi: psychologia rozwoju człowieka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, psychopatologia, etyka zawodu psychologa. Wszystkie przedmioty mają przekazać solidną wiedzę oraz rozwinąć konkretne umiejętności; od umiejętności przewidywania zachowania ludzi w określonych sytuacjach, po znajomość mechanizmów rządzącymi takimi zmianami. Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia działań badawczych, i diagnostycznych, rozwiązywania problemów dotyczących jednostki i grup społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent może wykorzystać w placówkach służby zdrowia, instytucjach oświatowych, instytucjach resocjalizacyjnych, sądownictwie.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Aneta, studentka II- roku Psychologii mówi:

„Jestem dopiero na początku swojej studenckiej drogi, ale już muszę przyznać, że było warto. Niemal od zawsze chciałam być psychologiem, więc wybór studiów był raczej oczywisty. A na pytanie czy Uniwersytet Gdański to fajna uczelnia, odpowiem, że dla niej zmieniłam swoje życie, bo przyjechałam do Trójmiasta z Włocławka.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości rozwoju człowieka,
 • znajomości mechanizmów rządzących zmianami zachowania,
 • interwencji psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w domach dziecka,
 • w ośrodkach badania opinii publicznej,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Gdańsku

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Komentarze (0)