Administracja

Administracja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, ekonomia, czy socjologia. 

Zdobyta wiedza o rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego opinie? Milena, studentka  V roku Administracji mówi:

„Nigdy nie żałowałam, że wybrałam taki kierunek i taką specjalność. Niektórzy dziwili się, że kobieta idzie na „Bezpieczeństwo publiczne”, ale mnie zawsze to interesowało. Po studiach widzę siebie w prokuraturze, albo policji. Najważniejsze, że mam szansę spełnić swoje marzenia zawodowe dzięki dobremu wykształceniu.” 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania administracji publicznej, rządowej i państwowej,
  • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
  • ochrony własności intelektualnej,
  • prawa pracy.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie:

  • w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
  • w sektorze prywatnym. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Studia I stopnia

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Studia II stopnia

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

 

 

Komentarze (0)