Administracja

Administracja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2021

Studia na specjalności administracja na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ustrój organów ochrony prawnej
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • organizacja i zarządzanie w administracji
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo wykroczeń
 • prawo karne skarbowe

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to kształcenie na 11 wydziałach i ponad 80 kierunkach. Jednym z nich jest Administracja, realizowana w systemie studiów dwustopniowych.

Choć nie posiada wyszczególnionych specjalności, posiada wyraźny cel kształcenia na każdym stopniu. Głównym celem kierunku pierwszego stopnia jest przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Studia drugiego stopnia zakładają zaś przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych. W szerokim programie nauczania znajduje się wiele przedmiotów, wśród których można wyróżnić, między innymi: ustrój organów ochrony prawnej, konstytucyjny system organów państwowych, organizacja i zarządzanie w administracji, prawo międzynarodowe publiczne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, system ubezpieczeń społecznych. W ofercie dydaktycznej znajdują się także lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 

Przedmioty w siatce zajęć i dziedziny poznawane w ich trakcie dostarczają wiedzy, kompetencji i umiejętności. Absolwenci kierunku potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, organizować zespoły pracownicze, kierować tymi zespołami, czy też opracowywać i wdrażać programu. Zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracy zawodowej, a zatrudnienie znajdą w jednostkach administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), instytucjach niepublicznych, zajmujących się stosowaniem prawa, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, czy placówkach kulturalnych. 

Każdy kandydat na studia chce dowiedzieć się jak najwięcej o uczelni, w której chciałby zdobywać wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej opinie? Karol, student III- roku Administracji mówi:

„Administracja to połączenie wielu różnych dziedzin, dlatego oceniam te studia jako wymagające. Nie da się ich przejść bez aktywnej nauki. A dla aktywnych dużo się znajdzie na naszym wydziale. Choćby kilka kół naukowych, na przykład Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego, czy Mediacji i Negocjacji. To wszystko rozwija i dodaje nowych umiejętności. UMCS fajny jest.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • organizowania i kierowania zespołami,
 • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent specjalności Administracja na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Komentarze (0)