Administracja

Administracja

Administracja – Uniwersytet Śląski 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • postępowanie sądowo- administracyjne
 • kontrola administracji
 • organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego

 

Podstawę programu nauczania stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego, materialnego i formalnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Administracja na Uniwersytecie Śląskim to połączenie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i informatyki.  

Szczególny nacisk kładzie się na takie zagadnienia jak: prawo administracyjne, postępowanie sądowo- administracyjne, kontrola administracji, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności na kierunku Administracja, absolwenci mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych, służbach mundurowych. 

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać, jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Marek, student III roku Administracji mówi:

„Wybór kierunku był dla mnie prosty. Wybór specjalności już nie. Naprawdę, nie wiedziałem na co się zdecydować, bo każda specjalność dawała inne, ciekawe umiejętności. Jedyne co potrafiłem wybrać od razu to lektorat z języka francuskiego. W każdym razie, polecam. Administracja to dobry kierunek studiów, a Uniwersytet Śląski to idealne miejsce do studiowania.” 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • - funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej, 
 • - analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • - samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • - prowadzenia negocjacji przy zachowaniu zasad etycznych,
 • - metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Śląskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w administracji specjalnej, 
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • w organach partii politycznych, 
 • w placówkach kulturalnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)