Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza ekonomiczna
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • gospodarka regionalna
 • rynek kapitałowy i finansowy
 • ekonomia międzynarodowa

 

Celem nauki jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym to połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. 

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych, a na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi: analiza ekonomiczna, finanse publiczne i rynki finansowe, gospodarka regionalna, rynek kapitałowy i finansowy, ekonomia międzynarodowa. 

Ważne jest przygotowanie do rozwiązywania problemów sprzedażowych i dystrybucyjnych firm działających na rynkach krajowych i międzynarodowych, umiejętność założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poruszanie się po technologiach informatycznych, czy też znajomość psychologii, pomocnej przy inwestowaniu w pracowników. To wszystko składa się na kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w bankach i instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach otoczenia biznesu, jednostkach prowadzących badania opinii publicznej, instytucjach społecznych, urzędach administracji publicznej. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Mariusz student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Nie studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach nie wiedziałbym, że Ekonomia to tak szeroka i rozbudowana dziedzina. Ja wybrałem specjalność „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”, bo interesuje mnie zarówno ekonomia, jak i psychologia i socjologia. Po studiach widzę siebie w dziale personalnym jakiejś dużej, międzynarodowej firmy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstwa,
 • doboru odpowiedniej formy i lokalizacji prowadzenia działalności gospodarczej,
 • organizacji handlu zagranicznego,
 • kompleksowej oceny przedsięwzięć ekoinnowacyjnych,
 • analizy ryzyka i rynku ubezpieczeń ekologicznych,
 • rozpoznawania, kreowania i implementowania rozwiązań innowacyjnych. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • firmach konsultingowych,
 • urzędach statystycznych, 
 • organizacjach non- profit,
 • instytutach badawczych. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Komentarze (0)