Ekonomia - Katowice i woj. śląskie

Ekonomia - Katowice i woj. śląskie

Ekonomia - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach

ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia Katowice| woj. śląskie

Studia na kierunku ekonomia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje 175 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach oraz na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 1440 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Ekonomia w Katowicach i innych miastach województwa śląskiego jest częstym kierunkiem wybieranym przez przyszłych studentów. Mają oni okazję nabyć potrzebne umiejętności, chociażby uczą się podejmować decyzje w dziedzinie gospodarowania pracownikami oraz kapitałem rzeczowym i finansowym. 

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach specjalistów ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych i tym podobne. Pracują między innymi w bankach i instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach otoczenia biznesu, w sektorze usług publicznych, urzędach administracji publicznej, urzędach statystycznych.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku ekonomia cieszą się dużym zainteresowaniem. Z tego powodu warto jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości, który przedłoży się na wynik rekrutacji. Oczywiście zdawanie odpowiednich przedmiotów na poziomie rozszerzonym jedynie zwiększy szansę kandydatów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Warto przyłożyć się zwłaszcza do języka obcego, matematyki, geografii, historii, fizyki, informatyki lub WOS-u. Już teraz przemyśl także udział w olimpiadzie, której tematyką jest przedsiębiorczość. Laureaci i finaliści na pewno wyjdą na tym z korzyścią!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA W KATOWICACH I CHORZOWIE?

Kierunek ekonomia w Katowicach i Chorzowie to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i właściwych kompetencji niezbędnych do gospodarowania pracownikami i kapitałem rzeczowym i finansowym. Studenci mają okazję zapoznać się z zagadnieniami, które swoim zainteresowaniem obejmują współczesną ekonomię, opierającą się coraz częściej na innowacyjności, konkurencyjności, integracji gospodarczej i globalizacji.

Zdobywane wykształcenie pozwoli Ci zrozumieć zasady gospodarowania w świecie zmieniającym się niezwykle dynamicznie. Absolwenci ekonomii są gotowi do interpretowania zjawisk gospodarczych na poziomie mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, makroekonomicznym, globalnym. W pracy będą wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci ekonomii zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje teorię ekonomii oraz uwarunkowania i prawa procesu gospodarowania. Zgłębiają najważniejsze pojęcia i mechanizmy ekonomiczne na poziomie mikroekonomii, mezoekonomii i makroekonomii. Uczą się funkcjonowania przedsiębiorstw oraz poznają ich rolę w świecie gospodarki i zarządzania biznesem.

W trakcie kształcenia na kierunku ekonomia w Katowicach i Chorzowie studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do teorii pieniądza, finansów prywatnych, publicznych i międzynarodowych. Poznasz rolę i cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych, a także instytucji międzynarodowych, które mają znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i świata. Dowiesz się, jak powinny wyglądać relacje między podmiotami gospodarczymi, państwem i instytucjami publicznymi.

 

Umiejętności

Studenci uczą się interpretować mechanizmy funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów. Kierunek ekonomia w Katowicach i Chorzowie pozwoli Ci również wykształcić umiejętności analityczne i interpretacyjne w zakresie badania danych ilościowych i jakościowych, które mają ocenić procesy gospodarcze. Nauczysz się analizować podstawowe zjawiska przyczynowo-skutkowe w gospodarce i innych obszarach życia społecznego.

Studenci uczą się przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, a także wykształcają umiejętności organizacyjne, które sprowadzają się do realizowania celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. Nauczysz się myśleć racjonalnie i wnioskować, a także analizować zjawiska społeczne i gospodarcze. Rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów ekonomicznych rozumieją potrzebę nieustannego śledzenia sytuacji gospodarczych, a także informacji związanych ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy. Rozumieją również, że po ukończeniu ekonomii muszą nieustannie się dokształcać, by być na bieżąco z zachodzącymi zmianami.

Zawodowo uczestniczą aktywnie w grupach, które zajmują się opracowywaniem projektów gospodarczych i społecznych, a także potrafią się porozumiewać z osobami, które są lub nie są specjalistami w dziedzinie ekonomii. Potrafią zaplanować i koordynować określone zadania i projekty, które mają charakter ekonomiczny. Gromadzą i analizują dane, doskonalą i uzupełniają zdobyte już kompetencje. Absolwenci myślą i działają w przedsiębiorczy sposób.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć na kierunku ekonomia w Katowicach i Chorzowie tworzone są interdyscyplinarnie, jednak wszystkie założenia uzależnione są od wybranej uczelni. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do innowacyjności, konkurencyjności i integracji gospodarczej i globalizacji w zakresie ekonomii.

Poszczególne zajęcia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej, które zachodzą w regionie, kraju i współczesnym świecie. Studenci mogą wykształcić umiejętności sprowadzające się do wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu. Zdobywają wiedzę i nabywają odpowiednie kompetencje, które są niezbędne w pracy w bankach i instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach otoczenia biznesu, w sektorze usług publicznych, urzędach administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

 

W programie studiów na kierunku Ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • podstawy finansów
 • analiza ekonomiczna
 • ekonomia integracji europejskiej
 • matematyka dla ekonomistów
 • statystyka opisowa
 • podstawy zarządzania
 • ekonometria
 • podstawy rachunkowości

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek ekonomia jest idealny dla osób, które zawodowo chcą zajmować się dystrybucją i sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych, działać w zakresie ekonomii menedżerskiej, gospodarki elektronicznej, analityki rynku, a także zajmować się handlem zagranicznym.

Studia ekonomiczne zadowolą osoby o umyśle analitycznym, które interesują się naukami ścisłymi i nie mają z nimi problemy, a także Ci, którzy potrafią myśleć logicznie, są komunikatywni, potrafią pracować z drugim człowiekiem.  Odnajdą się tutaj Ci, którzy myślą o własnym biznesie, a także interesują się gospodarką w skali makro i mikro. Studia tego typu stawiają na rozwój technologiczny, dlatego nowinki techniczne i najnowsze oprogramowanie komputerowe nie mogą sprawiać Ci problemów.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Katowicach?

Studia na kierunku ekonomia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym odbywają się w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Stopień pierwszy można ukończyć z dyplomem licencjata, stopień drugi z tytułem magistra. Drugi stopień studiów ekonomicznych uzupełnia wiedzę zdobytą na poziomie licencjatu, a dodatkowo pozwala na rozpoczęcie kolejnej specjalizacji. Uniwersytet Ekonomiczny przewiduje także trzeci stopień, który po czteroletniej edukacji kończy się stopniem doktora.

Podział kierunku na dwa stopnie nauczania jest o tyle atrakcyjny, że pozwala na wybór innego kierunku na stopniu drugim lub wybór dodatkowych specjalności, które sprawią, że kandydat na rynku pracy będzie jeszcze bardziej interesujący dla przyszłych pracodawców. Teraz trzeba być wszechstronnym!

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA W KATOWICACH I CHORZOWIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA W KATOWICACH I CHORZOWIE

Absolwenci kierunku ekonomia w Katowicach i Chorzowie potrafią interpretować zjawiska gospodarcze na poziomie mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, makroekonomicznym oraz globalnym. Potrafią wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu.

Możesz być zatrudniony/a w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych w kraju i za granicą. Absolwenci pracują na stanowiskach kierowniczych, doradczych lub eksperckich, mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą. Przeprowadzają analizy dostępnych lub tworzonych informacji, które wspierają podejmowanie decyzji ekonomicznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekonomia:

 • banki i instytucje finansowe
 • przedsiębiorstwa otoczenia biznesu
 • sektor usług publicznych
 • urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne
 • redakcje czasopism oraz radiowych i telewizyjnych programów ekonomicznych
 • instytucje społeczne
 • agencje Public Relations
 • instytucje i organizacje międzynarodowe
 • urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwa wszystkich działów gospodarki

 

Absolwenci ekonomii mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Stanowiska pracy, które obejmują, uzależnione są od realizowanej specjalizacji i zdobywanych kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ekonomia:

 • specjalista ds. analiz
 • specjalista ds. diagnozowania
 • specjalista ds. prognozowania zjawisk gospodarczych
 • specjalista ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych
 • specjalista ds. negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 • doradca/konsultant
 • audytor/kontroler działalności gospodarczej i administracji skarbowej
 • menedżer w dziale personalnym
 • kierownik
 • ekspert
 • specjalista ds. modelowania

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ekonomia?

Kończąc studia na kierunku studiów Ekonomia, uzyskasz szerokie kompetencje zawodowe oraz wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, które pozwolą ci na zrozumienie procesów zachodzących we współczesnym świecie. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w wielu miejscach, np. w bankach, urzędach, organizacjach rządowych, uczelniach i szkołach wyższych, przedsiębiorstwach, a nawet w urzędach statystycznych. Możemy zauważyć, że jednymi z częściej obejmowanych stanowisk przez absolwentów kierunku studiów Ekonomia są np. doradca finansowy, ekonomista oraz pracownik naukowo-badawczy. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Doradca finansowy

Doradca finansowy może znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach lub w firmach konsultingowych, gdzie zajmuje się przyjmowaniem klientów i doradzaniem im korzystnych rozwiązań finansowych. Do jego obowiązków możemy zaliczyć opiekę nad klientem oraz dobór np. najlepszej oferty kredytowej dla klienta. Mediana zarobków doradcy finansowego wynosi około 4810 zł brutto miesięcznie.

 

Ekonomista

Ekonomista może podjąć pracę m.in. w instytucjach naukowych oraz firmach związanych z inwestycjami. Zajmuje się on analizowaniem stanu gospodarki i rynku, a także tworzy prognozy ekonomiczne, które są bardzo pomocne np. dla przedsiębiorstw. Mediana zarobków ekonomisty wynosi około 5620 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Absolwenci kierunku studiów Ekonomia mogą również zdecydować się na pozostanie na uczelni, gdzie obejmują stanowisko pracownika naukowego. Pracownik naukowo-badawczy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów, a także odpowiada za tworzenie np. prognoz ekonomicznych lub analiz, które uzasadnia, a następnie publikuje w formy pracy naukowej lub przedstawia ją na konferencjach naukowych. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Katowicach?

 

Ekonomia studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ekonomia będąca propozycją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 175 osób)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)

Jeśli interesujesz się takimi dziedzinami jak finanse i gospodarka, a w przyszłości chciałbyś zajmować się np. pracą w banku lub w instytucjach rządowych, to kierunek studiów Ekonomia może być właśnie dla ciebie. Dodatkowym atutem kandydata będą zdolności z zakresu przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza z matematyki, ponieważ jest ona częścią tego kierunku. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki czemu każdy z nich może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne,
 • handel zagraniczny,
 • international commerce,
 • dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • ekonomia menedżerska,
 • gospodarka elektroniczna.

Będąc studentem kierunku studiów Ekonomia, będziesz rozwijać się przeważnie w kierunku nauk ścisłych. Dowiesz się, jak wyglądają współczesne modele gospodarki, a także jakie teorie ekonomiczne są wykorzystywane przez poszczególne państwa. Dodatkowo nauczysz się analizować ryzyko ekonomiczne oraz finansowe oraz poznasz zachodzące procesy gospodarcze. W trakcie studiów będziesz również rozwijać się w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2, co znacznie ułatwi ci komunikację na arenie międzynarodowej.

Program studiów na kierunku Ekonomia opiera się na dwóch blokach studiów – jest to blok przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. W planie zajęć możemy znaleźć takie przedmioty jak m.in.: matematyka, podstawy finansów, ekonometria, statystyka opisowa oraz podstawy zarządzania. Studenci są również zobowiązani do odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych w wybranej przez siebie instytucji.

Absolwenci kierunku studiów Ekonomia mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako specjaliści do spraw analiz, menedżerowie w dziale personalnym, doradcy finansowi, bankowcy, ekonomiści oraz specjaliści do spraw prognozowania zjawisk gospodarczych. Dodatkowo studenci są świetnie przygotowani do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunek studiów Ekonomia proponowany przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 1440 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3940 zł)

Ekonomia jest świetną propozycją dla osób, które interesują się ekonomią, a także polityką gospodarczą i chciałyby w przyszłości związać się zawodowo ze swoimi zainteresowaniami. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej proponuje swoim studentom kilka specjalności, co pozwala im na wybranie interesującego ich kierunku, są to m.in.:

 • ekonomia menedżerska,
 • przedsiębiorczość i e-biznes,
 • analityk rynku,
 • bankowość i ubezpieczenia.

W trakcie studiowania kierunku studiów Ekonomia zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu zjawisk ekonomicznych oraz gospodarczych, jakie zachodzą w kraju, ale także na rynku między narodowym. Poznasz również podstawy prawa finansowego, co pozwoli ci na zrozumienie np. inwestycji, podatków lub kredytów i oprocentowania. Dodatkowo dowiesz się, w jak łączy się ekonomia z marketingiem, a także jak zarządzać zespołem.

Zajęcia, jakie czekają na studentów kierunku studiów Ekonomia to m.in. prawo finansowe i podatkowe, matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, język obcy, statystyka i ekonometria. Dodatkowo każdy ze studentów będzie brać udział w bloku zajęć specjalistycznych, który jest uzależniony od wybranej specjalności przez studenta.

Po ukończeniu studiów na kierunku studiów Ekonomia absolwenci mogą szukać zatrudnienia w wielu miejscach związanych z ekonomią i gospodarką m.in. w bankach, administracji i urzędach, przedsiębiorstwach zajmujących się np. doradztwem biznesowym, a także w organizacjach rządowych i na uczelniach.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Ekonomię możesz także studiować w ramach specjalności na kierunku studiów Zarządzanie, który jest oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie. Zarządzanie jest realizowane w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym
 • online

Kierunek studiów Zarządzanie jest skierowany dla osób, które odnajdują się w roli lidera i podołają kierowaniu zespołem i projektami. U kandydata będzie również mile widziane zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz społecznymi, na których opiera się ten kierunek. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oferuje swoim studentom kilka specjalności, takich jak:

 • ekonomia menedżerska,
 • gospodarowanie nieruchomościami,
 • international business,
 • zarządzanie projektami it,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • marketing i zarządzanie sprzedażą,
 • zarządzanie produkcją.

Wybierając kierunek studiów Zarządzanie o specjalności ekonomia menedżerska, zdobędziesz wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu zarządzania zespołem, ale także ze skomplikowanych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, które zachodzą we współczesnym świecie.

Przedmioty, z jakimi mogą zetknąć się studenci kierunku studiów Zarządzanie o specjalności ekonomia menedżerska to m.in. mikroekonomia, makroekonomia, podstawy psychologii, statystyka, matematyka oraz prawo. Studenci będą również uczestniczyć w zajęciach z zakresu wybranego języka obcego.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych lub takich jak m.in. specjalista do spraw analiz finansowych i ekonomicznych, audytor, a nawet doradca finansowy.

Dowiedz się więcej

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK EKONOMIA W KATOWICACH I CHORZOWIE?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Katowicach?

Studia ekonomiczne to studia renomowane, stąd tak duże zainteresowanie wśród maturzystów z całej Polski. Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach cieszy się bardzo dobrą opinią.

Wojtek, student drugiego roku drugiego stopnia ekonomii w Katowicach, stwierdza:

Ten uniwersytet daje dużo możliwości. Moją specjalnością aktualnie jest handel zagraniczny. Możliwość odbycia praktyk w Niemczech poszerzyła moje perspektywy. Jest ciekawie, jeśli wiesz, co tak naprawdę chcesz robić i dążysz do swojego sukcesu. Powodzenia!

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)