Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie strategiczne
 • fundusze europejskie w biznesie
 • lobbing gospodarczy
 • technologie informatyczne w e- biznesie
 • prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 

Uniwersytet Gdański to 75 kierunków. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu ekonomii, w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Ważne jest przygotowanie absolwentów do przeprowadzania analiz dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w różnych sektorach i segmentach rynku. Ekonomia na Uniwersytecie Gdańskim to także przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Ekonomia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi takie przedmioty jak: zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie w biznesie, lobbing gospodarczy, technologie informatyczne w e- biznesie, prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, innowacje w gospodarce światowej, regionalna i lokalna polityka gospodarcza. 

Podejmowanie decyzji ekonomicznych, trafne stawianie pytań, wyciąganie wniosków, krytyczna ocena zjawisk gospodarczych – to podstawowy cel kształcenia na kierunku Ekonomia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Aneta, studentka III- roku Ekonomii mówi:

„Ekonomia to bardzo złożona nauka i żeby sprawnie działać w jej obszarze nie wystarczy posiadać, nawet jak najlepszej, samej wiedzy teoretycznej. Dlatego na studiach rozwijamy także inne umiejętności, choćby analizowania, zadawania pytań i wyciągania wniosków. A dlaczego wybrałam Uniwersytet Gdański? To pierwszy krok w moim planie długofalowym, który związany jest właśnie z tym miastem.” 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia analiz rynkowych,
 • trafnego identyfikowania tendencji makroekonomicznych,
 • krytycznej oceny zjawisk gospodarczych, 
 • rozróżniania tradycyjnych i innowacyjnych zachowań gospodarczych w przedsiębiorstwie i regionie,
 • analizy raportów ekonomicznych,
 • przeprowadzania audytu efektywności działania przedsiębiorstw,
 • funkcjonowania przedsiębiorstwa internetowego,
 • prowadzenia negocjacji biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi,
 • szacowania i analizy ryzyka w przedsiębiorstwie.
 • finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Gdańsku

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

 

Komentarze (0)