Ekonomia - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Ekonomia studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku ekonomia w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychPolitechnice Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG), Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Ekonomiczny UG), Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk i Jakości UMG) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia w Trójmieście na kierunku ekonomia umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności istotnych w działach analiz i prognoz, a także działach związanych z zarządzaniem, z transportem, logistyką, controllingiem i audytowaniem. Będziesz miał/a okazję nabyć wiedzę matematyczną, statystyczną, a także zgłębisz elementy rachunkowości i analityki finansowej. Będziesz uczęszczać również na zarządzanie finansami, informatykę, organizację i prowadzenie procesów transportowo-logistycznych.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych ekonomia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Gdańskiej (18,53 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku ekonomia w Trójmieście: ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną, ekonomia menedżerska, ekonomika biznesu, finanse i ekonomia biznesu ... specjalności na ekonomii w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5460 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą poszczycić się interdyscyplinarnym wykształceniem, które obejmuje wiedzę ekonomiczną, finansową i zarządczą. Zatrudniani są w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi w przedsiębiorstwach różnych branż, w jednostkach doradczych oraz organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych w kraju i za granicą.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Trójmieście

Proces kwalifikacyjny opiera się na konkursie świadectw. Najważniejszym przedmiotem jest matematyka, a wśród przedmiotów dodatkowych funkcjonują: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Szczegółowe informacje zgłębisz poprzez zapoznanie się z regulaminem wybranej placówki edukacyjnej.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wymagania na kierunek Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Trójmieście

Ekonomię w Trójmieście można podjąć na dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, a także jako specjalność na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Ekonomię można również podjąć na jednej szkole wyższej (prywatnej): Sopockiej Szkole Wyższej.

Wszystkie uczelnie dbają o staranne przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, a także do odnalezienia się na rynku pracy.

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Trójmieście

Ekonomię w Trójmieście można podjąć bezpłatnie jedynie w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej. 

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Trójmieście

Studia niestacjonarne (zaoczne) na ekonomii w Trójmieście można podjąć na dwóch uczelniach Uniwersytecie Gdańskim, Sopockiej Szkole Wyższej, a także jako specjalność na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Trójmieście

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku Ekonomia w Trójmieście są płatne niezależnie od wybranej uczelni – publicznej czy prywatnej. Ceny wahają się od 3300 zł do 4900 zł za pierwszy rok studiów. Wysokość czesnego uzależniona jest od wybranej uczelni. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia w trybie niestacjonarnym niezależnie od typu uczelni – prywatnej czy publicznej, są płatane. Jedyne studia jakie można podjąć bezpłatnie są w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Ekonomia to niełatwa dziedzina, skoro niejedna znacząca w świecie osoba nie radzi sobie z jej zasadami. Gospodarowanie zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, znajomość metod analitycznych – wśród takich haseł można się łatwo zagubić, a przecież to tylko kropla w olbrzymim, ekonomicznym morzu. W jaki sposób zrozumieć tę dziedzinę? Studiując ją w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Jednym z niewątpliwych atutów tego kierunku jest ich ogromna wszechstronność, wynikająca w głównej mierze z jego interdyscyplinarności. Dlatego każdy z przyszłych absolwentów studiów ekonomicznych może mieć pewność, że zostanie w trakcie zdobywania wyższego wykształcenia uposażony w szereg umiejętności i wiedzy, które pozwolą na zdobycie przyszłościowej pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Popularność studiów ekonomicznych, implikowana przez ambicje młodych ludzi do rozwijania się w potrzebnym współczesnemu rynkowi pracy kierunku, z oczywistych względów sprawia, że konkurencja na Ekonomię w Trójmieście jest bardzo duża. Dlatego jeśli chcesz zgłębiać właśnie tę dziedzinę wiedzy, powinieneś już dzisiaj zacząć przygotowania do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia ekonomiczne  to przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w wymiarze makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Zakłada przygotowanie do przeprowadzania analiz dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w różnych sektorach i segmentach rynku.

To wiele specjalności, dzięki którym studenci nabywają umiejętności. Jakie? Na przykład:

 • tworzenia analiz rynkowych,
 • przeprowadzania audytu efektywności działania przedsiębiorstw,
 • efektywnego funkcjonowania w gospodarce elektronicznej,
 • planowania i prowadzenia operacji transportowo- logistycznych.

I wiele, wiele innych. Kierunek Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, podzielone na studia pierwszego i drugiego stopnia, które można podjąć w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Dla kogo te studia

Studia ekonomiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie należą obecnie do najczęściej wybieranych ścieżek kształcenia przez maturzystów i studentów chcących wzbogacić swoje kompetencje. Nic w tym dziwnego, bowiem Ekonomia wiąże się z pewnym prestiżem i daje gwarancję godnego życia w dowolnym miejscu świata.

Zatem, czy absolutnie każdy z nas może zostać dobrze prosperującym ekonomistą? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Ciężka praca i ambicje pozwalają niejednokrotnie na osiągnięcie niemożliwego, jednak ludziom z pewnymi cechami łatwiej będzie odnieść sukces niż innym.

Jeśli jesteś wszechstronnie uzdolniony, matematyka to twoja pasja, ale nauki społeczne i humanistyczne nigdy nie stanowiły większego problemu, interesujesz się gospodarką zarówno krajową, jak i światową, a ponadto marzysz o niezwykle rozwijającym kierunku studiów, który pozwoli na spełnienie marzeń o dynamicznej karierze? To Ekonomia może okazać się strzałem w dziesiątkę! Nie wahaj się dłużej i aplikuj.

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Ekonomia, podobnie jak niektóre inne kierunki studiów na większości uczelni wyższych, można podjąć stacjonarnie lub niestacjonarnie. Dla większości studentów wybór zdaje się oczywisty – statystyki pokazują, że znaczna część z nich decyduje się na podjęcie studiów dziennych, ze względu na brak konieczności naruszania własnego budżetu – ta forma studiów jest bezpłatna.

Studia niestacjonarne, choć wiążą się z niezbyt korzystnym zobowiązaniem w postaci konieczności uiszczania systematycznych opłat semestralnych, to niosą za sobą również wiele korzyści. Jedną z nich, będącą jednocześnie głównym argumentem przemawiającym za wyborem tych studiów, jest możliwość zdobywania wykształcenia kierunkowego w ramach zajęć i wykładów, które odbywają się wyłącznie w weekendy, najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. W ten sposób zaistnieje możliwość pogodzenia nauki z innymi obowiązkami. Konkurencja, a więc i progi punktowe, są w tym przypadku zazwyczaj nieco niższe.

Pomimo tego, że Ekonomię można zaliczyć do kanonu nauk ekonomicznych, to swoje główne założenia opiera na filarach pracy matematyków. To niespotykane połączenie tworzy wyjątkowy kierunek studiów, znajdujący wspólny mianownik dla kilku pozornie niemożliwych do połączenia dziedzin wiedzy.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre zdecydowały się na włączenie Ekonomii do zbioru oferowanych przez siebie dziedzin kształcenia, poprzez zaproponowaną siatkę studiów dążą do wykształcenia w przyszłych absolwentów szeregu wiadomości, użytecznych w przyszłym życiu zawodowym. Naukę rozpoczniesz prawdopodobnie od poszerzenia posiadanych wiadomości matematycznych o całkiem nowe zagadnienia statystyczne i analityczne, pozwalające na prawidłowe wdrożenie się w tajniki rynków współczesnej gospodarki.

Jako że Ekonomia jest nauką mającą wyjaśnić sposoby wykorzystywania bardzo szeroko pojętych zasobów przed jednostki i społeczeństwo, niezbędne do gruntownego jej zrozumienia jest przyswojenie wiedzy z pogranicza psychologii oraz socjologii. Przy okazji zdobywania tej wiedzy dowiesz się nieco o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu, co okaże się cenne w codziennym życiu.W trakcie studiów będziesz musiał się zmierzyć z nie małą liczbą przedmiotów do zaliczenia na której znajdują się, między innymi:

 • zarządzanie strategiczne,
 • fundusze europejskie w biznesie,
 • lobbing gospodarczy,
 • technologie informatyczne w e-biznesie,
 • prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • innowacje w gospodarce światowej,
 • regionalna i lokalna polityka gospodarcza.
Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Studia na kierunku ekonomia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania, jakim charakteryzują się poszczególne kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocieróżnią się w zależności od specyfiki danego rodzaju edukacji, dlatego uczelnie oferujące interesujący nas dział wiedzy nie mają zazwyczaj większego wpływu na regulowanie czasu, jaki należy poświęcić na zdobycie upragnionego wykształcenia.

Ekonomia należy do grona kierunków niejednolitych, co w praktyce oznacza, że całokształt oferowanej do przyswojenia wiedzy jest rozłożony równomiernie na dwa etapy, przy czym ukończenie pierwszego daje kompetencje wystarczające do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia w Trójmieście będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata, a każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się dyplomem licencjata.

Ukończenie magisterskich, dwuletnich studiów ekonomicznych, uzupełni posiadaną wiedzę i zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.

Ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Po zapoznaniu się z wcześniejszymi akapitami artykułu powinieneś już wiedzieć, że zatrudnienie, jakiego możesz się spodziewać po ukończeniu tego kierunku, będzie dawało możliwość ciągłego kształcenia, a szerokość wyboru dostępnych miejsc pozwoli na dopasowanie swoich zainteresowań do oczekiwań pracodawcy.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach non- profit,

a także podjąć niezależne od nikogo zatrudnienie we własnej firmie, oferującej usługi ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia. Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, stwarzane przez studia ekonomiczne w Trójmieście, mają bardzo duży zasięg.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ekonomia?

Absolwenci kierunku studiów Ekonomia mają przed sobą szeroką ścieżkę kariery, ponieważ na ekonomistów czeka wiele stanowisk w różnych branżach, które są związane z biznesem. Najczęściej szukają oni pracy np. w bankowości, firmach ubezpieczeniowych lub konsultingowych, uczelniach, urzędach lub organizacjach rządowych i obejmują oni takie stanowiska jak m.in. analityk finansowy, ekonomista czy doradca biznesowy. Za co są odpowiedzialni na co dzień i ile wynoszą ich miesięcznie zarobki?

 

Analityk finansowy

Analityk finansowy może pracować np. w firmach konsultingowych, bankach, przedsiębiorstwach lub we wszystkich działach, które zajmują się finansami. Odpowiada on najczęściej za obliczanie ryzyka finansowego, które może wynikać z podjętych inwestycji lub wzięcia kredytu na dużym oprocentowaniu czy w innej walucie. Tworzy również analizy ekonomiczne, a następnie sprawdza czy są one realne do zrealizowania i doradza w zakresie bezpieczeństwa lub opłacalności np. inwestycji. Analityk finansowy może tworzyć także plany inwestycyjne i strategie finansowe dla firm. Mediana zarobków analityka finansowego wynosi około 6910 zł brutto miesięcznie.

 

Ekonomista

Ekonomista może podjąć pracę w urzędach, firmach, bankach, a także na szkołach wyższych jako wykładowca. W pracy odpowiada on za przygotowanie analiz ekonomicznych oraz prognoz i po ich weryfikacji, na ich podstawie doradza dalsze działania, jakie powinna podjąć firma w zakresie np. finansów i inwestycji. Ekonomista może pracować również jako wykładowca i jest on odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych na ekonomii oraz kierunkach jej pokrewnych. Mediana zarobków ekonomisty wynosi około 5620 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca biznesowy

Doradca biznesowy może znaleźć zatrudnienie w bankach, firmach konsultingowych i innych zajmujących się biznesem i finansami. Na co dzień odpowiada on za analizowanie sytuacji i realnych sytuacji finansowych klientów i podpowiada jakie rozwiązania lub działania w obrębie inwestycji czy kredytu byłyby dla nich najlepsze. Mediana zarobków doradcy biznesowego wynosi około 5880 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, jako specjalność na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 300 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Gdańska. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5460 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów.

 

Ekonomia studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście, które oferują ekonomię, podobnie jak pozostałe szkoły wyższe w innych miastach, ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów.

Jak wybierani są przyszli studenci ekonomii w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw, to dlatego na studia mogą dostać się tylko najlepsi spośród kandydatów.    

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na ekonomię w Trójmieście, to m.in.: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny): 300
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauko o Jakości):
 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Ekonomia w Trójmieście w trybie stacjonarnym, podobnie jak inne kierunki w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na ekonomię w Trójmieście.

Ceny studiów na kierunku ekonomia w Trójmieście:   

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny): 5460 zł
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauko o Jakości):
 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): 
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: od 5700 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po etapie rejestrowania się na poszczególne kierunki studiów, w tym przypadku na ekonomię w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy ogłoszenia wyników na ekonomię w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie – zazwyczaj odbywa się to do połowy lipca. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na ekonomię w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (jest to Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny): do 22.07.2022
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauko o Jakości): do 29.07.2022
 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): do 10.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Moment składania dokumentów rekrutacyjnych, jest bardzo ważny dla każdego z przyszłych studentów, bowiem jest to ostatni krok do oficjalnego zostania studentem. Po ogłoszeniu wyników na ekonomię w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na ekonomię musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również inna opcja, która obejmuje wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Jakie dokumenty są niezbędne? Są to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy kandydaci na ekonomię mogą składać dokumenty? Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na ekonomię w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Uczelnie w Trójmieście rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych, a kandydaci mają zwykle tylko około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata może on wtedy zostać skreślony z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny):
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauko o Jakości): do 22.07.2022 
 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): od 15.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii) stacjonarne studia I stopnia więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny UG) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikację na Ekonomię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś dobrze zapoznać się z obowiązującymi regułami, aby mieć pewność, czy jest to właściwy kierunek dla ciebie. Przedmiotami wiodącymi, czyli takimi, które warto zdać na rozszerzeniu, aby zwiększyć swoje szanse na zajęcie jednego z przewidzianych dla studentów miejsc, będą na większości uczelni: matematyka, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Proces rekrutacji

Kiedy nabierzesz pewności, że osiągnięte przez ciebie wyniki maturalne lub oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia będą adekwatne do wymagań narzuconych przez wybraną przez ciebie uczelnię, to śmiało możesz zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza ze strony internetowej, w zakładce „internetowa rejestracja kandydatów”.

Pamiętaj, aby uważnie wypełniać poszczególne rubryki formularza oraz podawać wyłącznie prawdziwe informacje odnośnie swoich wyników – prawda i tak prędzej czy później wyjdzie na jaw, a nieuwaga może skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

Potrzebne dokumenty

Do sfinalizowania całej rekrutacji, czyli prościej mówiąc – aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych, należy w odpowiednim terminie donieść plik potrzebnych dokumentów. Będziesz potrzebował:

 • Świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopii powyższych dokumentów
 • Fotografii o standardowych wymiarach, jak do dokumentów

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy studiować. Warto wtedy zadawać jak najwięcej pytań, wśród których powinno znaleźć się następujące: jakie ma kierunek Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Jarosław, student trzeciego roku Ekonomii w Trójmieście, mówi:

„Ekonomia się zmienia i jest to jej najciekawszy aspekt. Wynikają z niego różne sytuacje, na które trzeba być przygotowanym. Kolejnym atutem tego kierunku jest jego wszechstronność oraz to, że po jego ukończeniu będę doskonale przygotowany do pełnienia wybranej przez siebie roli zawodowej. Studiowanie Ekonomii w Trójmieście to przygotowanie w niepewnym, zmieniającym się świecie. Szczerze polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie