Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

30.01.2022

Pedagogika – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia wychowania
 • techniki uczenia się
 • kultura języka
 • emisja głosu
 • teoria wychowania
 • dydaktyka
 • metodologiczne podstawy badań pedagogicznych

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to 80 kierunków. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Pedagogika na UMCS to także rozwijanie umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej, a także rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych. 

W bogatym programie nauczania widnieją, między innymi,  takie przedmioty jak: historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewania się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych. 

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej opinie? Paulina, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi wrażliwych. Pedagogika to kierunek dla ludzi, którzy potrafią słuchać, a nie tylko mówić. Studiując Pedagogikę nauczyłam się cierpliwości i odpowiedzialności za własnej decyzję. Polecam każdemu taką, swego rodzaju, szkołę życia i samego siebie.„

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Lublin

​Pedagogika studia

​Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej,
 • stymulowania rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych,
 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach przedszkolnych,
 • w szkołach podstawowych,
 • w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w agencjach zatrudnienia,
 • w biurach karier,
 • w działach kadr,
 • w instytucjach kształcenia ustawicznego,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)