Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka
 • podstawy prawa gospodarczego
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • rachunkowość
 • bankowość i ubezpieczenia
 • polityka gospodarcza
 • polityka społeczna

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to 80 kierunków. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest  przekazanie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej i przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ekonomia na UMCS w Lublinie to nauka wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu. 

Siatka zajęć jest bardzo szeroka, dlatego na studentów czeka znaczna ilość przedmiotów do zaliczenia. Wśród nich znajdują się, między innymi: statystyka, podstawy prawa gospodarczego, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia, polityka gospodarcza, polityka społeczna, kreowanie przedsiębiorczości. Wszystkie przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie rozwinąć pewne umiejętności, na przykład: formułowania i analizowania problemów podmiotów gospodarujących, prognozowania zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem metod i narzędzi statystyczno- ekonometrycznych, przeprowadzania oceny efektywności różnych projektów gospodarczych. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności, absolwent Ekonomii na UMCS może wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Olga, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Na Ekonomii nie jest łatwo. Na Ekonomii czas nie płynie spokojnie. Na Ekonomii trzeba się starać. Ale nie dlatego, że są to bardzo ciężkie studia, ale dlatego, że im mocniej postarasz się teraz, tym zanotujesz lepszy start zawodowy. Wybrałam specjalność „Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze” i liczę na to, że odnajdę się w tej branży. UMCS najlepszą uczelnią jest. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania i analizowania problemów podmiotów gospodarujących,
 • prognozowania zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • przeprowadzania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzania analiz konkretnych problemów gospodarczych i zaproponowania odpowiednich rozstrzygnięć na poziomie operacyjnym,
 • przeprowadzania oceny efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • posługiwania się w szerokim zakresie przepisami prawa oraz systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa,
 • samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na poziomie strategicznym. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych,
 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

 

 

 

Komentarze (0)