Ekonomia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków studiów i dwa razy więcej specjalności. Wśród nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzone są na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Skierowane są do osób interesujących się regułami rządzącymi produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Celem kształcenia jest poznanie tajników międzynarodowych stosunków gospodarczych, gospodarki polskiej i światowej oraz innych obszarów. Ekonomia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to nabycie kompetencji rozpoznawania procesów ekonomicznych, reagowania na nie, oraz sprawne zarządzanie finansami. 

Studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW w Bydgoszczy dzielą się na następujące specjalności: Bankową, Menedżerską, Finanse i rachunkowość. W gronie przedmiotów ogólnych możemy znaleźć takie zagadnienia jak: socjologia, geografia gospodarcza, polityka społeczna, statystyka opisowa, ekonometria, analiza ekonomiczna. Wśród przedmiotów realizowanych na specjalnościach znajdziemy: bankowość, komunikację interpersonalną, rachunkowość finansową, zarządzanie kadrami, prawo handlowe, zarządzanie strategiczne, negocjacje i mediacje, sprawozdawczość finansową, czy umowy w obrocie gospodarczym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać w instytucjach finansowych, czyli bankach, podmiotach doradczych i inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, administracji skarbowej, biurach podatkowych, firmach produkcyjnych, firmach usługowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opinie? Karina, studentka II- roku Ekonomii mówi:

„Wybrałam Ekonomię na UKW bo w klasie maturalnej przyszedł mi do głowy pomysł na własny biznes. Studia mają nauczyć mnie mechanizmów, dzięki którym zrealizowanie tego pomysłu będzie możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wybrałam bardzo ważny i ceniony kierunek na ważnej i cenionej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej,
  • negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
  • zarządzania kadrami,
  • analizy ekonomiczno-finansowej,
  • rachunkowości zarządczej,
  • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach finansowych, w tym bankach, podmiotach doradczych i inwestycyjnych oraz firmach ubezpieczeniowych,
  • administracji skarbowej oraz biurach podatkowych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową,
  • różnych firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie najbardziej cenionych przedmiotów podczas procesu rekrutacji znajdują się: geografia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW

Komentarze (0)