Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • geografia gospodarcza
 • polityka społeczna
 • statystyka opisowa
 • ekonometria
 • analiza ekonomiczna

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków studiów i dwa razy więcej specjalności. Wśród nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego stopnia.

Skierowane są do osób interesujących się regułami rządzącymi produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Celem kształcenia jest poznanie tajników międzynarodowych stosunków gospodarczych, gospodarki polskiej i światowej oraz innych obszarów. Ekonomia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to nabycie kompetencji rozpoznawania procesów ekonomicznych, reagowania na nie, oraz sprawne zarządzanie finansami. 

W gronie przedmiotów ogólnych możemy znaleźć takie zagadnienia jak: socjologia, geografia gospodarcza, polityka społeczna, statystyka opisowa, ekonometria, analiza ekonomiczna. Wśród przedmiotów realizowanych na specjalnościach znajdziemy: bankowość, komunikację interpersonalną, rachunkowość finansową, zarządzanie kadrami, prawo handlowe, zarządzanie strategiczne, negocjacje i mediacje, sprawozdawczość finansową, czy umowy w obrocie gospodarczym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać w instytucjach finansowych, czyli bankach, podmiotach doradczych i inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, administracji skarbowej, biurach podatkowych, firmach produkcyjnych, firmach usługowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opinie? Karina, studentka II- roku Ekonomii mówi:

„Wybrałam Ekonomię na UKW bo w klasie maturalnej przyszedł mi do głowy pomysł na własny biznes. Studia mają nauczyć mnie mechanizmów, dzięki którym zrealizowanie tego pomysłu będzie możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wybrałam bardzo ważny i ceniony kierunek na ważnej i cenionej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej,
 • negocjacji i komunikacji interpersonalnej,
 • zarządzania kadrami,
 • analizy ekonomiczno-finansowej,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych, w tym bankach, podmiotach doradczych i inwestycyjnych oraz firmach ubezpieczeniowych,
 • administracji skarbowej oraz biurach podatkowych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową,
 • różnych firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW

Komentarze (0)