Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

29.06.2022

Pedagogika – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 120
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 3500 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to 50 kierunków studiów i dwa razy więcej specjalności. Wśród nich jest Pedagogika, realizowana na studiach licencjackich i magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek skierowany jest do osób otwartych na aktywność społeczną, kulturalną, chętnych do inicjowania różnych działań. Celem kształcenia jest ukształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opinie? Bianka, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to kierunek dla tych, którzy chcieliby zmieniać świat, ale także samych siebie. Studiowanie tego kierunku zmienia człowieka. Zdecydowanie na lepsze. Pedagogika na UKW to duży wybór specjalności i wiedza, którą można wykorzystać w praktyce, wykonując także inne, zupełnie odbiegające od pedagogiki zawody. Dlatego cenię je tak bardzo.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Bydgoszcz

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów edukacyjnych,
 • prawidłowości rozwoju jednostki,
 • współczesnych problemów psychologii,
 • prawnych regulacji określających działalność placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 • współpracy instytucji edukacyjnej  ze środowiskiem rodzinnym i społecznym,
 • psychologii klinicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach wsparcia dziennego,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • prywatnych gabinetach logopedycznych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • poradniach specjalistycznych,
 • młodzieżowych domach kultury,
 • ośrodkach amatorskiego ruchu artystycznego. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Studia I stopnia

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Studia II stopnia

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)