Architektura

Architektura

27.03.2024

Architektura – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku architektura na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia na kierunku architektura w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Bydgoska to 35 kierunków. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Architektura na PB to poznanie przepisów techniczno- budowlanych, a także metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. 

Na początku studiuje się przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Ponadto, na studentów czekają podstawy malarstwa, rysunku i rzeźby, techniki informatyczne, bazy danych, grafikę menedżerską. Następnie dochodzą dziedziny kierunkowe, czyli matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje i instalacje budowlane, sztuki plastyczne i techniki warsztatowe, ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego. 

Program nauczania i mnogość zajęć formuje solidną wiedzę i konkretne umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, czy inżynierskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność tego typu. 

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie? Paweł student II- stopnia Architektury mówi:

„Architektura to ciężki kierunek, nie ma się co oszukiwać. Nie jest to rysowanie domów i kamienic, a potem zastanawianie się jak to powstanie. Architektura to bardzo wymagające studia, chociażby z tego faktu, że zawód jest obarczony olbrzymią odpowiedzialnością. I może także dlatego – że jest tak wymagający – jest taki fajny i daje mnóstwo satysfakcji.”

 

Gdzie studiować architekturę na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku architektura prowadzone są przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (052) 340-85-00

https://wbaiis.pbs.edu.pl/pl/

 

 

Architektura Politechnika Bydgoska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 80
 • studia stacjonarne II stopnia: 45

 

Architektura Politechnika Bydgoska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Bydgoszcz

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w nadzorze budowlanym,
 • w pracowniach architektonicznych,
 • w biurach projektów budowlanych,
 • w pracowniach konserwatorskich,
 • w agencjach reklamowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS), egzamin praktyczny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)