Zarządzanie – Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to oferta kształcenia na 75 kierunkach studiów. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest na Wydziale Zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczych lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Połączenie wiedzy teoretycznej i wiedzy praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu ma owocować skutecznym rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. 

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim dzielą się na następujące specjalności: Inwestycje i nieruchomości, Marketing, Menedżer, Menedżer personalny, Zarządzanie jakością i środowiskiem, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie w turystyce. Każda realizowana specjalność oferuje studentom zdobycie konkretnej wiedzy i wprowadzenie na konkretną ścieżkę przyszłej kariery zawodowej. 

 • Inwestycje i nieruchomości to podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i metodycznym. To także nauka gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
 • Marketing to planowanie i realizacja działań marketingowych, działań promocyjnych, obsługi reklamacji. 
 • Menedżer to zasady funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych w ujęciu ekonomicznym, psychospołecznym, organizacyjnym i prawnym. To nauka o zasadach i narzędziach kierowania zespołami ludzkimi z uwzględnieniem psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania.
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem to teoria i praktyka wdrażania strategii projakościowej i proekologicznej oraz systemów ISO 9001 i ISO 14001 w organizacji.
 • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem to aspekty organizacyjno- prawne uruchamiania i funkcjonowania firmy.
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa to nauka uruchamiania działalności gospodarczej oraz nauka zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie w turystyce to nauka organizacji firm branży turystycznej. 

 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Aneta, studentka III- roku Zarządzania mówi:

„Moja specjalność to „Zarządzanie w turystyce”, bo założyłam sobie w przyszłości promowanie miasta i regionu, z którego pochodzę, czyli Nowego Targu. Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają mi wszystkie potrzebne narzędzia do realizacji swoich planów i założeń. Zarządzanie to naprawdę zarządzanie".

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i metodycznym,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • planowania i realizacji działań marketingowych,
 • komunikacji nieformalnej,
 • uruchamiania działalności gospodarczej,
 • technik planowania projektów,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • w bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • w firmach konsultingowych,
 • firmie deweloperskiej,
 • w firmie doradczej i szkoleniowej,
 • w przedsiębiorstwie hotelarskim,
 • w departamentach turystyki w urzędach miast. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Kryterium kwalifikacji na studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim stanowią trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Gdańsku

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Komentarze (0)