Budownictwo – Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska to 31 kierunków. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Budownictwo na Politechnice Krakowskiej prowadzony jest na dwóch wydziałach: Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wydziale Inżynierii Środowiska

Celem kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej jest uzyskanie kwalifikacji w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Ważne jest przygotowanie do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych.

Celem kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska jest zdobycie wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego, a także dodatkowych kompetencji , takich jak projektowanie i budowa obiektów powiązanych z wodą. 

Studia na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej, od drugiego stopnia, dzielą się na następujące specjalności: Budowle – informacja i modelowanie, Budowlane obiekty inteligentne, Budowle i środowisko, Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Infrastruktura transportu lotniczego, Inżynieria wodna i komunalna, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych, Mosty i budowle podziemne, Technologia i organizacja budownictwa, Zastosowania informatyki w budownictwie, Zarządzanie i marketing w budownictwie. Lista przedmiotów do zaliczenia w trakcie studiów nie jest najkrótsza, a w gronie zagadnień ogólnych znajdują się, między innymi: geometria wykreślna, mechanika teoretyczna, materiały budowlane, konstrukcje betonowe, fizyka budowli, metody obliczeniowe. Co ważne, ukończenie kierunku stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane. 

Studia na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska dzielą się na następujące specjalności: Budownictwo wodne i geotechnika, Inżynieria dróg wodnych. W trakcie nauki studenci poznają, między innymi, zasady sporządzania dokumentacji architektoniczno- budowlanej, projektowania obiektów inżynierskich, tajniki nowoczesnych programów komputerowych wspomagających proces projektowy. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Budownictwa na Politechnice Krakowskiej może wykorzystać w biurach projektowo- konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, firmach budowlanych, placówkach naukowo- badawczych, organach nadzoru budowlanego, służbach administracji państwowej i samorządowej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Piotrek, student II stopnia Budownictwa mówi:

„Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i  wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem „Budowlane obiekty inteligentne”. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:  

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i realizacji wszelkich budowlanych obiektów,
 • sporządzania dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
 • planowania zagospodarowania istniejących odcinków dróg wodnych,
 • projektowania i wykonywania nowych obiektów dróg wodnych,
 • posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowy,
 • odtwarzania zasobów budowlanych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki: 

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowo- konstrukcyjnych,
 • przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego,
 • firmach budowlanych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • placówkach konsultingowych,
 • organach nadzoru budowlanego,
 • służbach administracji państwowej i samorządowej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszymi przedmiotami, które otwierają drzwi na studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Krakowskiej są: fizyka, matematyka, język polski, język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne i budownictwo wybrać

Studia na kierunku budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektura i budownictwo w Krakowie

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej PK

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK

Politechnika Krakowska kierunki

 

Komentarze (1)

Budowlaniec_po_studiach odpowiedz

Niby pięknie napisane, a rzeczywistość po studiowaniu budownictwa to bardzo ciężka praca za marne pieniądze. Lepiej iść na coś innego. Nie marnujcie życia...