Administracja

Administracja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Celem nauki jest wykształcenie kadry posługującej się bogatą wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz wiedzą ekonomiczną. Administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, tak rządowej, jak i samorządowej, oraz do stosowania  prawa w instytucjach niepublicznych.

Zdobyta wiedza o rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Adrianna, studentka II stopnia Administracji mówi:

„Zawsze pasjonowała mnie praca w różnych służbach; straży pożarnej, straży granicznej… Studia na kierunku Administracja przybliżą mnie do spełnienia tych ambicji. Co ważne, jeśli nie udałoby mi się zdobyć wymarzonej pracy, to z dobrym wykształceniem śmiało mogę ubiegać się o inną.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania administracji publicznej, 
  • interpretacji i stosowania prawa,
  • aspektów prawnych zagospodarowania przestrzennego,
  • prognozowania przebiegu procesów związanych z administracją publiczną,
  • ochrony własności intelektualnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w :

  • organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
  • sektorze prywatnym. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Sandomierzu

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie i ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK

Komentarze (0)