Administracja

Administracja

Politechnika Opolska - kierunki studiów

Administracja – Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to 26 kierunków. Jednym z nich jest Administracja, realizowana na studiach licencjackich.

Skierowany jest do osób komunikatywnych, zainteresowanych problematyką współczesnych społeczeństw. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu nauk o prawie i administracji, oraz nauk społecznych. Istotne jest zgłębienie tematu instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury oraz wzajemnych relacji w kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej. Administracja na Politechnice Opolskiej to zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy prawem i nauką o administracji a zmianami w społeczeństwie.

Wszystkie przedmioty zebrane w programie nauczania mają za zadanie rozwinąć konkretne umiejętności, na przykład prawidłowe interpretowanie i wyjaśnianie zjawisk prawnych, społecznych i ekonomicznych dotyczących funkcjonowania administracji, czy też umiejętności prawniczego rozumowania ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania metod i zasad wykładni. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Opolska opinie? Paulina, studentka II roku Administracji mówi:

„Administracja to studia o dwóch płaszczyznach. Na jednej zdobywasz szeroką wiedzę, na drugiej rozwijasz swój charakter i niektóre cechy osobowości. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Opolskim to praktyczna strona studiowania, bo wydział współpracuje z różnymi instytucjami samorządowymi, więc studenci mogą odbyć ciekawe staże, praktyki czy warsztaty.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Politechnice Opolskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznej dyskusji, merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków,
 • planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • zasadach działania podmiotów w sferze publicznej i obrocie gospodarczym,
 • procesów społeczno-gospodarczych,
 • prawa pracy, 
 • administrowania podmiotem gospodarczym, 
 • organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Politechnice Opolskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej,
 • w prywatnych przedsiębiorstwach,
 • w firmach konsultingowych,
 • w instytucjach Unii Europejskiej,
 • w organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych. 

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Opolu

Politechnika Opolska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Komentarze (0)