Administracja - Opole
Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Administracja studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie z zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Opolu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Administracja Opole - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Opolu administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych Uniwersytecie Opolskim (UO), Politechnice Opolskiej (PO) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia w Opolu na kierunku administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zarówno nauki dotyczące zagadnień związanych z prawem, finansami, a także naukami socjologicznymi oraz zarządzaniem. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego, prawa międzynarodowego, zarysu prawa cywilnego omawiając także umowy w administracji, postępowania administracyjnego czy finansów publicznych i prawa finansowego.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Opolu na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 
 
Praca po studiach
Absolwenci studiów w Opolu na kierunku administracja, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w urzędach administracji centralnej oraz samorządowej, w organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną, a także w kancelariach prawniczych, działach administracyjnych sądów, w działach prokuratury, jak i działach prawnych i działach kadr w przedsiębiorstwach o charakterze prywatnym oraz w organach podatkowych. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku administracja, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Opolu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku administracja to studia interdyscyplinarne łączące elementy nauk dotyczących zagadnień związanych z prawem, ekonomią, a także zarządzaniem.

Studia te przygotowują specjalistów, którzy będą pracować w administracji w urzędach administracji centralnej oraz samorządowej, a także w organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną i innych instytucjach tego typu.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu prawa obowiązującego w administracji, metod zarządzania , a także organizacji. Studenci dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej, ale i umiejętnościom praktycznym będą potrafili bez problemu odnaleźć się w wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej. 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku administracji to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu wiedzy nauk społecznych, nauk o prawie, o administracji oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej. Studenci zdobędą również umiejętności, które są potrzebne, a wręcz bywają niezbędne do pracy w sektorze administracji, poszerzą wiedzę z zakresu zagadnień związanych z dokonywaniem analiz, czytaniem i sporządzaniem statystyk, czy funkcjonowaniem różnorodnych systemów bankowych.

Studenci nauczą się również wykorzystywać wiedze w pracy zawodowej, nauczą się rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie, będą rozumieli pojęcia z obszaru administracji, będą posługiwać się pojęciami z zakresu historii, a także poznają historię administracji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W OPOLU?

Studia na kierunku administracja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Administracja w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W OPOLU?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku administracja, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru prawa, zarządzania i administrowania, a także umiejętności pozwalające na dokonywanie analiz i sporządzanie oraz odczytywanie statystyk, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku administracja, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład eksperci i doradcy w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego i wielu sektorach gospodarczych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach pracy, biurach analiz ekonomicznych, instytucjach społecznych czy organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja:

 • Administracja samorządowa i rządowa,
 • Administracja sądownictwa i prokuratury,
 • Administracja służby więziennej, straży pożarnej i policji,
 • Administracja finansowa,
 • Administracja służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury,
 • Administracja sektora prywatnego,
 • Pracownik biur obrotu nieruchomościami. 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Opolu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Opolskiej, Uniwersytecie Opolskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Opolu

 

czytaj dalej uczelnie w Opolu

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Opolu

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Opolu
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Opolu 
 

Uczelnie w Opolu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Opolski (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Opolu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Opolu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Opole studia i stopnia

Administracja Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Opole studia stacjonarne

Administracja Opole studia niestacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Opolu

Kierunki prawnicze i administracja w Opolu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia