Administracja - Opole

Administracja - Opole

Administracja - Opole
Dodaj do ulubionych

Administracja studia Opole - 2021 | woj. opolskie

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie z zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w  trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. 

Studia w Opolu na kierunku administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zarówno nauki dotyczące zagadnień związanych z prawem, finansami, a także naukami socjologicznymi oraz zarządzaniem. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego, prawa międzynarodowego, zarysu prawa cywilnego omawiając także umowy w administracji, postępowania administracyjnego czy finansów publicznych i prawa finansowego.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku administracja, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w urzędach administracji centralnej oraz samorządowej, w organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną, a także w kancelariach prawniczych, działach administracyjnych sądów, w działach prokuratury, jak i działach prawnych i działach kadr w przedsiębiorstwach o charakterze prywatnym oraz w organach podatkowych. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Jednostka prowadząca

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku administracja, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Opolu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA OPOLE STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA OPOLE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA OPOLE STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA OPOLE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Opolu

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku administracja to studia interdyscyplinarne łączące elementy nauk dotyczących zagadnień związanych z prawem, ekonomią, a także zarządzaniem.

Studia te przygotowują specjalistów, którzy będą pracować w administracji w urzędach administracji centralnej oraz samorządowej, a także w organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną i innych instytucjach tego typu.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu prawa obowiązującego w administracji, metod zarządzania , a także organizacji. Studenci dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej, ale i umiejętnościom praktycznym będą potrafili bez problemu odnaleźć się w wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej. 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku administracji to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu wiedzy nauk społecznych, nauk o prawie, o administracji oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej. Studenci zdobędą również umiejętności, które są potrzebne, a wręcz bywają niezbędne do pracy w sektorze administracji, poszerzą wiedzę z zakresu zagadnień związanych z dokonywaniem analiz, czytaniem i sporządzaniem statystyk, czy funkcjonowaniem różnorodnych systemów bankowych. Studenci nauczą się również wykorzystywać wiedze w pracy zawodowej, nauczą się rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie, będą rozumieli pojęcia z obszaru administracji, będą posługiwać się pojęciami z zakresu historii, a także poznają historię administracji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W OPOLU?

Studia na kierunku administracja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W OPOLU?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku administracja, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru prawa, zarządzania i administrowania, a także umiejętności pozwalające na dokonywanie analiz i sporządzanie oraz odczytywanie statystyk, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku administracja, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład eksperci i doradcy w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego i wielu sektorach gospodarczych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach pracy, biurach analiz ekonomicznych, instytucjach społecznych czy organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja:

 • administracji samorządowej i rządowej,
 • administracji sądownictwa i prokuratury,
 • administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji,
 • administracji finansowej,
 • administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury,
 • administracji sektora prywatnego,
 • biurach obrotu nieruchomościami. 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Opolu?

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

kierunki studiów w Opolu

studia w Opolu

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne w Opolu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Opolu

Kierunki prawnicze i administracja w Opolu

POZOSTAŁE UCZELNIE W OPOLU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)