Administracja

Administracja

Administracja – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, takich jak: nauki o administracji, prawo, ekonomia, filozofia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia oraz nauki o polityce publicznej. Student otrzymuje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Administracja na Politechnice Warszawskiej to także nabycie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, określanych mianem kompetencji miękkich.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Ewa studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Studia na Politechnice Warszawskiej to prestiż, który czasami onieśmiela, a czasem nawet stresuje. Cieszę się, że uczę się na tej uczelni, gdyż dyplom jej ukończenia bardzo wiele znaczy wśród pracodawców i otwiera wiele drzwi na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania kryzysowego,
  • systemu bezpieczeństwa narodowego,
  • postępowania sądowo-administracyjnego,
  • bezpieczeństwa energetycznego,
  • zarządzania miastem i regionem oraz organizowania promocji miasta i regionu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

  • w jednostkach administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
  • w jednostkach administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej
  • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  • w bankach,
  • w firmach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Dla kierunku Administracja na Politechnice Warszawskiej przedmiotami do wyboru są: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Komentarze (0)