Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka Politechnika Warszawska

Automatyka i robotyka – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej prowadzona jest na pięciu wydziałach:

Celem kształcenia jest nauka wykorzystywania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, aby projektować i konfigurować dostępne systemy robotyczne, ale także tworzyć własne rozwiązania. Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej to poznanie technik i języków programowania, sieci komputerowych, systemu czasu rzeczywistego oraz wielu innych zagadnień, uzależnionych już od programu nauczania na konkretnym wydziale.

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW

Automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych nie dzieli się na specjalności, a ich zadaniem jest przekazanie wiedzy kierunkowej z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, a także wiedzy praktycznej związanej z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi, rozproszonymi systemami sterowania oraz systemami nadzoru i zbierania danych.

dowiedz się więcej>

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PW

Automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym to jedna specjalność: Automatyka. Program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów podstawowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, przedmioty kierunkowe, wśród których znajdują się te związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych.

dowiedz się więcej>

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI PW

Automatyka i robotyka na Wydziale Inżynierii Produkcji, od drugiego stopnia, dzieli się na specjalności: Automatyzacja procesów wytwórczych, Elastyczne systemy wytwarzania. Program nauczania obejmuje wiedzę z programowania sterowników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowania CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwarzania sygnałów, a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń i obrabiarek.

dowiedz się więcej>

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - WYDZIAŁ MECHANICZNY, ENERGETYKI I LOTNICTWA PW

Automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa dzieli się na dwie specjalności: Biomechanika i biorobotyka, Robotyka. Program nauczania zakłada rozwijanie umiejętności związanych z zagadnieniami z zakresu analizy i syntezy podstawowych układów sterowania, a także korzystania z nowoczesnego sprzętu obliczeniowego wykorzystywanego w systemach projektowania i automatycznego sterowania.

dowiedz się więcej>

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - WYDZIAŁ MECHATRONIKI

Automatyka i robotyka na Wydziale Mechatroniki to uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i obsługi urządzeń automatyki i sterowania, klasycznych i komputerowych. Program kształcenia obejmuje sterowanie procesów przemysłowych, komputerowe systemy automatyki, diagnostyki i sztucznej inteligencji oraz podstawową wiedzę z zakresu robotyki; zapewnia także dobre przygotowanie informatyczne.

dowiedz się więcej>

 

Automatyka i robotyka PW - opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Robert student II- stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dynamiki układów mechanicznych,
 • projektowania elementów i układów sterowania,
 • automatyzacji urządzeń technologicznych,
 • projektowania podzespołów mechanicznych,
 • programowania sterowników logicznych,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki,
 • w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • w instytucjach naukowo- badawczych,
 • w biurach projektowych,
 • w centrach naukowo- badawczych w zakresie dynamiki układów mechanicznych,
 • w ośrodkach medycznych i ochrony pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę podczas procesu rekrutacji jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia i biologia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Studia na Wydziale Elektrycznym PW

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

Studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa PW

Studia na Wydziale Mechatroniki PW

Komentarze (0)