Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nauka wykorzystywania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, aby projektować i konfigurować dostępne systemy robotyczne, ale także tworzyć własne rozwiązania. Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej to poznanie technik i języków programowania, sieci komputerowych, systemu czasu rzeczywistego oraz wielu innych zagadnień, uzależnionych już od programu nauczania na konkretnym wydzial

 

Automatyka i robotyka PW - opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Robert student II- stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dynamiki układów mechanicznych,
 • projektowania elementów i układów sterowania,
 • automatyzacji urządzeń technologicznych,
 • projektowania podzespołów mechanicznych,
 • programowania sterowników logicznych,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki,
 • w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • w instytucjach naukowo- badawczych,
 • w biurach projektowych,
 • w centrach naukowo- badawczych w zakresie dynamiki układów mechanicznych,
 • w ośrodkach medycznych i ochrony pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem branym pod uwagę podczas procesu rekrutacji jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia i biologia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Rekrutacja na studia rządzi się swoimi prawami i aby pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne należy ich przestrzegać. Niezależnie od kierunku i wydziału większość kroków, jakie należy wykonać jest podobna. Każdy kandydat musi założyć indywidualne konto w internetowym systemie rekrutacyjnym. W nim określa kierunek kształcenia i formę nauki. Kiedy należy takie konto założyć? Zazwyczaj w maju i czerwcu. Następnie trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną, wprowadzić wyniki maturalne, a potem już tylko czekać na informację o przyjęciu w poczet studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć, aby móc oficjalnie nazywać się studentem Politechniki Warszawskiej. Co należy podkreślić, dokumenty te należy dostarczyć osobiście do dziekanatu. A o jakie dokumenty dokładnie chodzi? Między innymi:

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • zaświadczenie laureata albo finalisty olimpiady lub konkursu,
 • aktualne fotografie.

Jeśli nie możemy złożyć dokumentów osobiście, osoba czyniąca to w naszym imieniu musi posiadać przy sobie specjalne pełnomocnictwo.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i obowiązują one każdego kandydata, niezależnie od kierunku kształcenia, wydziału, a nawet szkoły wyższej. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskujemy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Opłata musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia. Jeśli nie dokonamy opłaty w podanym terminie, nie będziemy brani pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

W procesie kwalifikacyjnym na Automatykę i robotykę brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, język obcy oraz przedmiot dodatkowy. Naturalnie, chcąc dostać się uczelnię techniczną największy nacisk należy położyć na naukę „królowej nauk”, gdyż bez zdolności matematycznych będzie niezwykle trudno osiągnąć swój rekrutacyjny cel.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Punkty to niezwykle istotny aspekt rekrutacji na studia i zapewne każdy kandydat zdaje sobie z tego sprawę. Ale czy można obliczyć swoje szanse w postępowaniu kwalifikacyjnym? Jest możliwe przy pomocy specjalnego wzoru, który wygląda następująco:

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Olimpiady oraz konkursu to nie tylko świetny trening naszych umiejętności, ale w przypadku sukcesów na ich polu ulga w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Jakie olimpiady brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Automatykę i robotykę? Na przykład:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Techniki Samochodowej,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Studia na Wydziale Elektrycznym PW

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

Studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa PW

Studia na Wydziale Mechatroniki PW

Komentarze (0)