Budownictwo Politechnika Warszawska

Budownictwo – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Budownictwo na Politechnice Warszawskiej prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Lądowej. Celem kształcenia jest poznanie zagadnień związanych z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym. Istotą jest nauka projektowania obiektów i elementów budowlanych, a także całych konstrukcji. Budownictwo na Politechnice Warszawskiej to wykorzystywanie nowoczesnych technik komputerowych oraz poszerzanie umiejętności kierowania zespołami fachowców.

Studia na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od drugiego stopnia, dzielą się na następujące specjalności:  Teoria konstrukcji, Mosty i budowle podziemne, Konstrukcje budowlane, Inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie, Inżynieria produkcji budowlanej, Inżynieria komunikacyjna, Drogi szynowe. Przedmioty realizowane w programie nauczania mają na celu naukę stosowania modeli obliczeniowych, organizowania i nadzorowania produkcji elementów budowlanych, doboru i stosowania materiałów budowlanych, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, czy też wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Dominik student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to kierunek dla osób o wyobraźni przestrzennej, kreatywności i wrażliwości, które łączą się z logicznym i ścisłym myśleniem. Budownictwo to kierunek przyszłości i bardzo chciałbym zaznaczyć swój wkład w tej materii. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania obiektów i elementów budowlanych budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych,
  • organizacji i nadzorowania produkcji elementów budowlanych,
  • tworzenia i odczytywania rysunków technicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie:

  • w biurach projektowych,
  • w ośrodkach doradczych,
  • w przedsiębiorstwach wykonawczych,
  • w nadzorze budowlanym,
  • w wytwórni materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji,
  • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Budownictwo na Politechnice Warszawskiej najważniejszym przedmiotem jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 

Komentarze (0)