Informatyka Politechnika Warszawska

Informatyka – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka na Politechnice Warszawskiej prowadzony jest na trzech wydziałach:

Celem kształcenia jest poznanie zagadnień z wielu dziedzin i obszarów wiedzy, na przykład przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Informatyka na Politechnice Warszawskiej to nauka posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwania sprzętu komputerowego i dedykowanego oprogramowania.

 

INFORMATYKA - WYDZIAŁ ELEKTORNIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW

Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych dzieli się na następujące specjalności: Inżynieria systemów informatycznych, Systemy informacyjno- decyzyjne. Studenci poznają budowę i oprogramowanie systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego.

dowiedz się więcej>

 

 

INFORMATYKA - WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PW

Informatyka na Wydziale Elektrycznym dzieli się na specjalności: Informatyka w inżynierii biomedycznej, Inżynieria informatyczna systemów technicznych, Inżynieria komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Informatyka stosowana. Program nauczania zakłada uzyskanie wielu umiejętności i kompetencji obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej, takich jak: architektura systemów i sieci komputerowych, jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe.

dowiedz się więcej>

 

INFORMATYKA - WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH PW

Informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, od drugiego stopnia, dzieli się na specjalności: Metody sztucznej inteligencji, Projektowanie systemów CAD/ CAM, Przetwarzanie i analiza danych. W trakcie nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce.

dowiedz się więcej>

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Filip student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to jeden z najważniejszych kierunków nauki, a Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Wybór był prosty. Oczywiście, utrzymać się na tak prestiżowej uczelni nie jest łatwo, ale wysiłek włożony w studia naprawdę się opłaca. Dyplom uzyskany na Politechnice Warszawskiej to bilet wstępu do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów informatycznych i zarządzania istniejącymi już systemami,
 • tworzenia oprogramowania dla systemów sterujących czasu rzeczywistego,
 • tworzenia gier komputerowych,
 • zastosowań informatyki w systemach technicznych,
 • metod modelowania matematycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach i instytucjach eksploatujących sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni,
 • w  firmach i korporacjach wytwarzających oprogramowanie systemowe i aplikacyjne,
 • w przedsiębiorstwach wdrażających systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją,
 • w firmach konsultingowych,
 • w firmach projektujących i tworzących oprogramowanie,
 • w przedsiębiorstwach i jednostkach zajmujących się infrastrukturą IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na studia na kierunku Informatyka jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Studia na Wydziale Elektrycznym PW

Studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

 

Komentarze (0)