Informatyka Politechnika Warszawska

Informatyka – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka na Politechnice Warszawskiej prowadzony jest na trzech wydziałach:

Celem kształcenia jest poznanie zagadnień z wielu dziedzin i obszarów wiedzy, na przykład przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Informatyka na Politechnice Warszawskiej to nauka posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługiwania sprzętu komputerowego i dedykowanego oprogramowania.

 

INFORMATYKA - WYDZIAŁ ELEKTORNIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW

Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych dzieli się na następujące specjalności: Inżynieria systemów informatycznych, Systemy informacyjno- decyzyjne. Studenci poznają budowę i oprogramowanie systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego.

dowiedz się więcej>

 

 

INFORMATYKA - WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PW

Informatyka na Wydziale Elektrycznym dzieli się na specjalności: Informatyka w inżynierii biomedycznej, Inżynieria informatyczna systemów technicznych, Inżynieria komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Informatyka stosowana. Program nauczania zakłada uzyskanie wielu umiejętności i kompetencji obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej, takich jak: architektura systemów i sieci komputerowych, jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe.

dowiedz się więcej>

 

INFORMATYKA - WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH PW

Informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, od drugiego stopnia, dzieli się na specjalności: Metody sztucznej inteligencji, Projektowanie systemów CAD/ CAM, Przetwarzanie i analiza danych. W trakcie nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce.

dowiedz się więcej>

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Filip student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to jeden z najważniejszych kierunków nauki, a Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Wybór był prosty. Oczywiście, utrzymać się na tak prestiżowej uczelni nie jest łatwo, ale wysiłek włożony w studia naprawdę się opłaca. Dyplom uzyskany na Politechnice Warszawskiej to bilet wstępu do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów informatycznych i zarządzania istniejącymi już systemami,
 • tworzenia oprogramowania dla systemów sterujących czasu rzeczywistego,
 • tworzenia gier komputerowych,
 • zastosowań informatyki w systemach technicznych,
 • metod modelowania matematycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach i instytucjach eksploatujących sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni,
 • w  firmach i korporacjach wytwarzających oprogramowanie systemowe i aplikacyjne,
 • w przedsiębiorstwach wdrażających systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją,
 • w firmach konsultingowych,
 • w firmach projektujących i tworzących oprogramowanie,
 • w przedsiębiorstwach i jednostkach zajmujących się infrastrukturą IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na studia na kierunku Informatyka jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Od czego należy zacząć, aby dostać się na Informatykę? Należy założyć indywidualne konto w internetowym systemie zapisów na studia. Każdy kandydat tworzy jeden profil, w którym wybiera określony kierunek kształcenia, dokonuje opłat rekrutacyjnych, wprowadza wyniki, a na końcu dowiaduje się o przyjęciu na pierwszy rok. Cały proces rozpoczyna się w maju, zatem jeszcze w trakcie trwania egzaminów dojrzałości można założyć konto. A kiedy następuje rozwiązanie? Zazwyczaj w lipcu, choć nigdy niewykluczone jest niewypełnienie limitu miejsc. Wtedy terminy mogą ulec zmianie, a całe postępowanie kwalifikacyjne może zostać przedłużone.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zbiór dokumentów, które musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia. Należy podejść do tego bardzo poważnie, ponieważ niezłożenie tych dokumentów może skutkować usunięciem z listy przyszłych studentów. O terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych dowiemy się z indywidualnego konta zapisów na studia. A jakie dokumenty należy złożyć? Między innymi:

 • świadectwo dojrzałości oraz jego kserokopię,
 • zaświadczenie o naszych sukcesach w olimpiadach i konkursach,
 • dwie aktualne fotografie,
 • dowód tożsamości.

Co ważne, dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej, najlepiej osobiście. Jeśli nie możemy tego zrobić, osoba składająca je w naszym imieniu musi posiadać przy sobie specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Fundamentalną opłatą jest ta, którą wnosimy już na początku rekrutacji, aby w ogóle do niej przystąpić. Taką opłatę uiszczamy na indywidualne konto, które podane jest w naszym profilu kandydata. Co istotne, opłata rekrutacyjna musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Co oczywiste, każdy maturzysta musi zdawać trzy przedmioty, czyli matematykę, język polski i język obcy. Naturalnie, to nie wystarczy, aby dostać się na Informatykę, zatem istotny jest jeszcze przedmiot dodatkowy. Może to być fizyka, chemia, bądź jak najbardziej informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Każdy kandydat może obliczyć swoje szanse w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wystarczy tylko zastosować odpowiedni wzór.

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie dobre strony. Po pierwsze, poszerza naszą wiedzę i rozwija umiejętności, a po drugie może stanowić ułatwienie w procesie rekrutacyjnym na studia. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Informatykę? Między innymi:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Internecie,
 • Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Studia na Wydziale Elektrycznym PW

Studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

 

Komentarze (0)