Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

31.01.2022

Budownictwo – Politechnika Świętokrzyska 2022

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w PŚK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna rysunek techniczny
 • mechanika teoretyczna
 • hydraulika i hydrologia
 • prawo budowlane
 • mechanika gruntów

 

Politechnika Świętokrzyska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie przyszłych inżynierów, odpowiedzialnych za proces projektowania i wykonawstwa mieszkań, domów, dróg, mostów i lotnisk. Budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej to znaczna ilość zajęć praktycznych, a także możliwość uczestnictwa w projektach badawczych, bądź kołach naukowych o nazwach „Żelbecik” i „Specmost”.

Lista przedmiotów do zaliczenia w trakcie studiów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna  rysunek techniczny, mechanika teoretyczna, hydraulika i hydrologia, prawo budowlane, mechanika gruntów. Do grona przedmiotów kierunkowych, czyli związanych z konkretnymi specjalnościami należą na przykład: inżynieria ruchu, budownictwo przemysłowe, materiały kompozytowe w mostownictwie, technologie napraw i ochrony budowli. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent może wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Świętokrzyska opinie? Piotrek, student IV- roku Budownictwa mówi:

„Budownictwo odziedziczyłem w genach, co nie znaczy, że nie wybrałem tych studiów bez zastanowienia. Budowanie to bardzo odpowiedzialny, ale i piękny zawód. Łączy w sobie matematyczną precyzję z artystyczną wrażliwością. „

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Kielce

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia i odczytywania rysunków technicznych,
 • zarządzania robotami budowlanymi,
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, czy też infrastruktury transportowej i gospodarki wodnej,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych wspomagających modelowanie i projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych,
 • rozwiązywania złożonych problemów projektowych,
 • realizacji programów badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, architekturą albo transportem,
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)