Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Akademia Ignatianum w Krakowie 2021

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia ogólna
 • socjologia ogólna
 • emisja głosu
 • profilaktyka w środowisku lokalnym
 • psychologia kliniczna z psychopatologią
 • profilaktyka i terapia trudności szkolnych
 • pedagogika rodziny

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk pedagogicznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: psychologia ogólna, socjologia ogólna, emisja głosu, profilaktyka w środowisku lokalnym, psychologia kliniczna z psychopatologią, profilaktyka i terapia trudności szkolnych, pedagogika rodziny.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w Akademii Ignatianum mogą wykorzystać w instytucjach edukacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, czy świetlicach środowiskowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Olga, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika studiowana w Akademii Ignatianum to zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka; głębsze, z większą dozą zrozumienia, z dużą empatią. Właśnie dlatego wybrałam studia na tym kierunku właśnie na tej uczelni. Bo tutaj człowiek nie jest traktowany jak przedmiot badań, tylko jak potrzebująca pomocy i wsparcia istota.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej w obszarze pomocy, resocjalizacji  i interwencji kryzysowej,
 • wychowania i kształcenia dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji elementarnej,
 • zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym,
 • analizowania zachowań uczniów i wychowanków,
 • specyfiki funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych i wychowawczych,
 • analizowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie  może znaleźć zatrudnienie w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach poprawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • pogotowiach rodzinnych,
 • sądach rodzinnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
PEDAGOGIKA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
PEDAGOGIKA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum

Komentarze (0)