Pedagogika Akademia Ignatianum

Pedagogika – Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie realizowana jest na Wydziale Pedagogicznym. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk pedagogicznych.

Studia na kierunku Pedagogika w akademii Ignatianum w Krakowie dzielą się na następujące specjalności: Logopedia, Resocjalizacja kreująca, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną, Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową, Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori, Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: psychologia ogólna, socjologia ogólna, emisja głosu, profilaktyka w środowisku lokalnym, psychologia kliniczna z psychopatologią, profilaktyka i terapia trudności szkolnych, pedagogika rodziny.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w Akademii Ignatianum mogą wykorzystać w instytucjach edukacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach adopcyjnych, czy świetlicach środowiskowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Olga, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika studiowana w Akademii Ignatianum to zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka; głębsze, z większą dozą zrozumienia, z dużą empatią. Właśnie dlatego wybrałam studia na tym kierunku właśnie na tej uczelni. Bo tutaj człowiek nie jest traktowany jak przedmiot badań, tylko jak potrzebująca pomocy i wsparcia istota.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej w obszarze pomocy, resocjalizacji  i interwencji kryzysowej,
 • wychowania i kształcenia dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji elementarnej,
 • zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym,
 • analizowania zachowań uczniów i wychowanków,
 • specyfiki funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych i wychowawczych,
 • analizowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie  znajdzie zatrudnienie w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • zakładach poprawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • pogotowiach rodzinnych,
 • sądach rodzinnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmioty, które należy zdawać na maturze, aby dołączyć do grona studentów na kierunku Pedagogika w Akademii Ignatianum w Krakowie to: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum

Komentarze (0)