Architecture studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Architektura to jeden z najbardziej fascynujących kierunków. Łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz sztuki pięknej. Jest to dziedzina, która stale się rozwija, ponieważ wiernie podąża za zmianami jakie zachodzą w społeczeństwie, a co za tym idzie również za trendami . Bycie architektem to nie tylko tworzenie pięknych projektów ale również umiejętność dostosowania koncepcji do potrzeb ludzi i wymagań otoczenia. Zatem jeśli interesujesz się naukami ścisłymi ale zarazem chciałbyś rozwijać swoją kreatywność i talent artystyczny to z pomocą przychodzą Ci studia na kierunku Architecture!

 

Program studiów i przedmioty

Czas trwania nauki na studiach pierwszego stopnia obejmuje 3,5 roku natomiast studia magisterskie trwają 1,5 roku. Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia? Szeroka gama przedmiotów przygotuje Cię do zadań jakie czekają na architektów w przyszłej pracy zawodowej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu matematyki, rysunku, projektowania oraz budownictwa. Poznasz historię architektury i urbanistyki po to by Twoje projekty były idealnie dopasowane do otoczenia i tworzyły razem harmonijną całość. Oprócz tego poznasz zasady tworzenia projektów dla terenów zurbanizowanych oraz wiejskich. Dzięki różnorodności zajęć i poruszanych na nich zagadnień, staniesz się cenionym specjalistą na rynku pracy!

 

Praca po studiach

Jako absolwent kierunku Architecture będziesz mógł podjąć pracę w biurach architektonicznych lub w działach urbanistycznych w instytucjach państwowych i samorządowych. Jeśli posiadasz uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, masz talent plastyczny, cechujesz się nieograniczoną kreatywnością i potrafisz nawiązywać dobre kontakty z ludźmi to ten kierunek jest dla Ciebie stworzony!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku Architecture, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Dodatkowo w procesie rekrutacji uwzględniono dla kandydatów egzamin z rysunku. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITECTURE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku architecture

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Architecture

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • historii i teorii architektury
  • znajomości współczesnych trendów w architekturze
  • posługiwania się metodami rysunku technicznego oraz tworzenia makiet na potrzeby projektu
  • przygotowywania projektów spełniające wymagania użytkowe, estetyczne oraz techniczne
  • znajomości prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej
  • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHITECTURE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE STUDIA I STOPNIA

ARCHITECTURE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architecture

Absolwent kierunku Architecture znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik biur projektowych i architektonicznych
  • pracownik instytucji państwowych i samorządowych w dziale urbanistycznym lub architektonicznym

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITECTURE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE

Komentarze (1)

james odpowiedz

Fajny artykuł