Architecture studia - kierunek studiów

Studia na kierunku architecture to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera architekta).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku Architecture, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Dodatkowo w procesie rekrutacji uwzględniono dla kandydatów egzamin z rysunku. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITECTURE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Architecture stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Architecture stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architecture

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Architecture stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 16.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 09.09.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 28.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.08.2020
do 25.08.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2020
do 11.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 11.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.05.2020
do 15.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.05.2020
do 15.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Architecture

Program studiów i przedmioty

Czas trwania nauki na studiach pierwszego stopnia obejmuje od 3,5 do 4 lat natomiast studia magisterskie trwają od 1,5 do 2 lat. Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia? Szeroka gama przedmiotów przygotuje Cię do zadań jakie czekają na architektów w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu matematyki, rysunku, projektowania oraz budownictwa. Poznasz historię architektury i urbanistyki po to by Twoje projekty były idealnie dopasowane do otoczenia i tworzyły razem harmonijną całość.

Oprócz tego poznasz zasady tworzenia projektów dla terenów zurbanizowanych oraz wiejskich. Dzięki różnorodności zajęć i poruszanych na nich zagadnień, staniesz się cenionym specjalistą na rynku pracy!

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii i teorii architektury
 • znajomości współczesnych trendów w architekturze
 • posługiwania się metodami rysunku technicznego oraz tworzenia makiet na potrzeby projektu
 • przygotowywania projektów spełniające wymagania użytkowe, estetyczne oraz techniczne
 • znajomości prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku architecture możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Architektura to jeden z najbardziej fascynujących kierunków. Łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz sztuki pięknej. Jest to dziedzina, która stale się rozwija, ponieważ wiernie podąża za zmianami jakie zachodzą w społeczeństwie, a co za tym idzie również za trendami .

Bycie architektem to nie tylko tworzenie pięknych projektów ale również umiejętność dostosowania koncepcji do potrzeb ludzi i wymagań otoczenia. Zatem jeśli interesujesz się naukami ścisłymi ale zarazem chciałbyś rozwijać swoją kreatywność i talent artystyczny to z pomocą przychodzą Ci studia na kierunku Architecture!

 

3. Gdzie studiować architecutre

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek architecture:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHITECTURE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku architecture na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier architekt)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITECTURE STUDIA I STOPNIA

ARCHITECTURE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek architecture na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz wstępnej kwalifikacji.

Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku architecture na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
50
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek architecture na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architecture

Praca po studiach

Jako absolwent kierunku Architecture będziesz mógł podjąć pracę w biurach architektonicznych lub w działach urbanistycznych w instytucjach państwowych i samorządowych. Jeśli posiadasz uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, masz talent plastyczny, cechujesz się nieograniczoną kreatywnością i potrafisz nawiązywać dobre kontakty z ludźmi to ten kierunek jest dla Ciebie stworzony!

 
Absolwent kierunku Architecture znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik biur projektowych i architektonicznych
 • pracownik instytucji państwowych i samorządowych w dziale urbanistycznym lub architektonicznym

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITECTURE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITECTURE

Komentarze (1)

james odpowiedz

Fajny artykuł