Papiernictwo i poligrafia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego interdyscyplinarnego kierunku studiów w zakresie papiernictwa i poligrafii, którego program jest ukierunkowany na potrzeby przemysłu, między innymi poprzez wprowadzenie bloku przedmiotów zwanych zawodowymi? Jeżeli zatem chcesz dowiedzieć się więcej o poligrafii materiałów oraz metodach ich badania to papiernictwo i poligrafia jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej kariery. Dlaczego? Przeczytaj poniższy opis, aby dowiedzieć się więcej o kierunku, jak i możliwościach znalezienia pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia? Studia kształcą w zakresie technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Oznacza to zajęcia z takich dziedzin nauki jak matematyka, informatyka, fizyka oraz grafika inżynierska lub ekonomii. Co więcej, nabędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej. Studia kładą także nacisk na przedmioty dodatkowe z zakresu nauk humanistycznych uwzględniających rozwój cech personalnych oraz nauki zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwoli Ci to na rozwiązywanie problemów nie tylko technicznych, ale także tych dotyczących współpracy z pracownikami.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia? Przemysł papierniczy oraz poligraficzny to jedne z największych branż na świecie. Także w Polsce są to gałęzie gospodarki, które prężnie się rozwijają i zapewniają wiele miejsc pracy. Firm poligraficznych jest około ośmiuset, co daje możliwość zatrudnienia w jednej z nich lub w przemyśle papierniczym czy biurach projektowych. Dodatkowo będziesz mógł pracować w laboratoriach branżowych, administracji czy szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to papiernictwo i poligrafia może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku papiernictwo i poligrafia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka z astronomią,informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Termin rekrutacji I stopnia:
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 25.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 28.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.08.2020
do 25.08.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2020
do 11.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 11.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując papiernictwo i poligrafię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych; abstrakcyjnego rozwiązywania problemów z zakresu fizyki,
  • czytania dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków odtworzeniowych uszkodzonych czci maszyn i urządzeń posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie,
  • gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji, tworzenia algorytmów; korzystania z oprogramowania użytkowego, rozumienia zasad tworzenia programów komputerowych oraz działania systemów przesyłania danych,
  • rozumienia zasad działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem i finansami firmy; ekonomicznego mylenia o przedsięwzięciach 4 technicznych, ilościowego ujęcia analizowanych zjawisk gospodarczych; podejmowania decyzji managerskich, analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych, prowadzenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwie i oceny rentowności przedsiębiorstwa, stosowania prawa pracy, kierowania się zasadami etyki zawodowej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA NIESTACJONARNE

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA I STOPNIA

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek papiernictwo i poligrafia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku papiernictwo i poligrafia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
40
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
80
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek papiernictwo i poligrafia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
86
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku papiernictwo i poligrafia

Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik biura projektowego,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik firmy poligraficznej,
  • pracownik firmy papierniczej,
  • pracownik laboratorium.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Komentarze (0)