Dodaj do ulubionych

Papiernictwo i poligrafia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku papiernictwo i poligrafia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA NIESTACJONARNE

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA I STOPNIA

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku papiernictwo i poligrafia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując papiernictwo i poligrafię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia? Studia kształcą w zakresie technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Oznacza to zajęcia z takich dziedzin nauki jak matematyka, informatyka, fizyka oraz grafika inżynierska lub ekonomii.

Co więcej, nabędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej.

Studia kładą także nacisk na przedmioty dodatkowe z zakresu nauk humanistycznych uwzględniających rozwój cech personalnych oraz nauki zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwoli Ci to na rozwiązywanie problemów nie tylko technicznych, ale także tych dotyczących współpracy z pracownikami.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych; abstrakcyjnego rozwiązywania problemów z zakresu fizyki,
 • czytania dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków odtworzeniowych uszkodzonych czci maszyn i urządzeń posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie,
 • gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji, tworzenia algorytmów; korzystania z oprogramowania użytkowego, rozumienia zasad tworzenia programów komputerowych oraz działania systemów przesyłania danych,
 • rozumienia zasad działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem i finansami firmy; ekonomicznego mylenia o przedsięwzięciach 4 technicznych, ilościowego ujęcia analizowanych zjawisk gospodarczych; podejmowania decyzji managerskich, analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych, prowadzenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwie i oceny rentowności przedsiębiorstwa, stosowania prawa pracy, kierowania się zasadami etyki zawodowej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego interdyscyplinarnego kierunku studiów w zakresie papiernictwa i poligrafii, którego program jest ukierunkowany na potrzeby przemysłu, między innymi poprzez wprowadzenie bloku przedmiotów zwanych zawodowymi?

Jeżeli zatem chcesz dowiedzieć się więcej o poligrafii materiałów oraz metodach ich badania to papiernictwo i poligrafia jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej kariery.

Dlaczego? Przeczytaj poniższy opis, aby dowiedzieć się więcej o kierunku, jak i możliwościach znalezienia pracy.

 

3. Gdzie studiować Papiernictwo i poligrafię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Papiernictwo i poligrafia:

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku papiernictwo i poligrafia

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia? Przemysł papierniczy oraz poligraficzny to jedne z największych branż na świecie.
Także w Polsce są to gałęzie gospodarki, które prężnie się rozwijają i zapewniają wiele miejsc pracy. Firm poligraficznych jest około ośmiuset, co daje możliwość zatrudnienia w jednej z nich lub w przemyśle papierniczym czy biurach projektowych.
Dodatkowo będziesz mógł pracować w laboratoriach branżowych, administracji czy szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to papiernictwo i poligrafia może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!
 
Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik biura projektowego,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik firmy poligraficznej,
 • pracownik firmy papierniczej,
 • pracownik laboratorium.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Komentarze (0)