Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo i poligrafia

Studia na kierunku papiernictwo i poligrafia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku papiernictwo i poligrafia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku papiernictwo i poligrafia rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 16 września 2024 r. | papiernictwo i poligrafia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku papiernictwo i poligrafia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | papiernictwo i poligrafia - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z papiernictwa i poligrafii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku papiernictwo i poligrafia: grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii, maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne, technologia papiernictwa i poligrafii, technologie poligrafii i produkcji opakowań.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Papiernictwo i poligrafia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku papiernictwo i poligrafia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Papiernictwo i poligrafia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując papiernictwo i poligrafię

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia: chemia, fizyka, matematyka, mechanika, mertologia mas włóknistych.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia? Studia kształcą w zakresie technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Oznacza to zajęcia z takich dziedzin nauki jak matematyka, informatyka, fizyka oraz grafika inżynierska lub ekonomii.

Co więcej, nabędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej.

Studia kładą także nacisk na przedmioty dodatkowe z zakresu nauk humanistycznych uwzględniających rozwój cech personalnych oraz nauki zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwoli Ci to na rozwiązywanie problemów nie tylko technicznych, ale także tych dotyczących współpracy z pracownikami.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych; abstrakcyjnego rozwiązywania problemów z zakresu fizyki,
 • czytania dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków odtworzeniowych uszkodzonych czci maszyn i urządzeń posługiwania się programami wspomagającymi projektowanie,
 • gromadzenia, przesyłania i przetwarzania informacji, tworzenia algorytmów; korzystania z oprogramowania użytkowego, rozumienia zasad tworzenia programów komputerowych oraz działania systemów przesyłania danych,
 • rozumienia zasad działalności gospodarczej oraz zarządzania projektem i finansami firmy; ekonomicznego mylenia o przedsięwzięciach 4 technicznych, ilościowego ujęcia analizowanych zjawisk gospodarczych; podejmowania decyzji managerskich, analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych, prowadzenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwie i oceny rentowności przedsiębiorstwa, stosowania prawa pracy, kierowania się zasadami etyki zawodowej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego interdyscyplinarnego kierunku studiów w zakresie papiernictwa i poligrafii, którego program jest ukierunkowany na potrzeby przemysłu, między innymi poprzez wprowadzenie bloku przedmiotów zwanych zawodowymi?

Jeżeli zatem chcesz dowiedzieć się więcej o poligrafii materiałów oraz metodach ich badania to papiernictwo i poligrafia jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej kariery.

Dlaczego? Przeczytaj poniższy opis, aby dowiedzieć się więcej o kierunku, jak i możliwościach znalezienia pracy.

 

3. Gdzie studiować Papiernictwo i poligrafię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Papiernictwo i poligrafia:

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku papiernictwo i poligrafia

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia? Przemysł papierniczy oraz poligraficzny to jedne z największych branż na świecie.
Także w Polsce są to gałęzie gospodarki, które prężnie się rozwijają i zapewniają wiele miejsc pracy. Firm poligraficznych jest około ośmiuset, co daje możliwość zatrudnienia w jednej z nich lub w przemyśle papierniczym czy biurach projektowych.
Dodatkowo będziesz mógł pracować w laboratoriach branżowych, administracji czy szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to papiernictwo i poligrafia może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!
 
Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik biura projektowego,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik firmy poligraficznej,
 • pracownik firmy papierniczej,
 • pracownik laboratorium.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Papiernictwo i poligrafia studia niestacjonarne

Papiernictwo i poligrafia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Papiernictwo i poligrafia studia I stopnia

Papiernictwo i poligrafia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku papiernictwo i poligrafia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)