Cognitive Technologies

Cognitive Technologies

Studia na kierunku cognitive technologies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Cognitive technologies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Cognitive Technologies studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Cognitive Technologies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku cognitive technologies
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku cognitive technologies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | cognitive technologies - uczelnie >

Opis kierunku

Cognitive Technologies to w pełni anglojęzyczny kierunek studiów, dzięki któremu można poznać i zrozumieć tematykę społeczeństwa i teorii kognitywnych związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz złożone relacje i zależności pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi w kontekście krajowym i globalnym. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi technologii informacyjno- komunikacyjnych, zjawisk zachodzących w przestrzeni mediów cyfrowych z perspektywy kognitywistyki, analizy i oceny zachowań w organizacjach gospodarczych i instytucjach publicznych.

 

Praca po studiach

Pozyskaną na studiach wiedzę absolwenci będą mogli wykorzystać do wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, systemów produkcyjnych, a także analizy i modelowania procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technologii kognitywnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek Cognitive Technologies jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, jak również wiedza na temat istoty procesów i zjawisk społecznych, istoty procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie, metod badawczych, jak również znajomość języka obcego na poziomie B2.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Cognitive Technologies - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC COGNITIVE TECHNOLOGIES

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • społecznym i gospodarczym
 • zależności pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi
 • obszaru analizy i procesów poznawczych w organizacjach gospodarczych i instytucjach publicznych
 • projektowania oraz wykonywania układów technicznych 
 • zintegrowanych systemów zarządzania
 • analizy i modelowania procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technologii kognitywnych
 • stosowania zaawansowanych technik informatycznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COGNITIVE TECHNOLOGIES?

Studia na kierunku Cognitive Technologies to cztery semestry zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w obszarach technologii kognitywnych w nowoczesnych usługach dla biznesu, technologii kognitywnych i przemysłu 4.0, technologii kognitywnych w usługach Smart City.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Cognitive Technologies możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Cognitive Technologies zaznajamiają się z zagadnieniami, które dotyczą między innymi: neuropsychologii, logiki i sztuki argumentacji, etyki stosowanej, zarządzania jakością procesów biznesowych, podstaw analityki kognitywnej, outsourcingu procesów biznesowych (BPO), zarządzania refleksyjnego i technologii kognitywnych.

Poznają teorie dotyczące rozwoju technologii informacyjno- komunikacyjnych, zjawiska zachodzące w przestrzeni mediów cyfrowych z perspektywy kognitywistyki, systemy symboliczne i teorie komunikacji i zarządzania. Ponadto, uczą się przystosowywać i opracowywać innowacyjne metody, techniki i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informatyczne do diagnozy i rozwiązywania nietypowych problemów społecznych i organizacyjnych, projektować i wykonywać proste układy techniczne oraz realizować procesy technologiczne, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, jak również wykorzystywać wiedzę z zakresu algorytmów, metod, narzędzi i systemów sztucznej inteligencji, w szczególności w zakresie uczenia maszynowego, w rozwiązywaniu zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz prezentowaniem danych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COGNITIVE TECHNOLOGIES?

Studia na kierunku Cognitive Technologies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COGNITIVE TECHNOLOGIES?

Przed absolwentami studiów na kierunku Cognitive Technologies otwiera się przede wszystkim sektor nowoczesnych usług dla biznesu, który coraz dynamiczniej rozwija się w naszym kraju. Do tego sektora zalicza się działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych, centrów usług wspólnych, centrów IT oraz centrów badawczo- rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Cognitive Technologies:

 • centra outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing),
 • centra usług wspólnych (Shared Service Centers),
 • centra IT (Information Technology),
 • centra badawczo- rozwojowe (Research and Development).

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Cognitive technologies studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Cognitive technologies studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Cognitive Technologies

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)