Management and Production Engineering

Management and Production Engineering

Dodaj do ulubionych

Management and Production Engineering studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Management and Production Engineering to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na anglojęzycznym kierunku Management and Production Engineering umożliwiają pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Studenci poznają zasady posługiwania się metodami ilościowymi, wykorzystywania systemów informatycznych w zarządzaniu, projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem, jak również przygotowywania i organizowania procesu produkcyjnego.

Wiedza zdobyta na studiach na kierunku Management and Production Engineering umożliwia absolwentom podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek Management and Production Engineering cieszy się sporą popularnością wśród kandydatów. Oznacza to, że aby dostać się na studia należy wyróżnić się jak najlepszymi wynikami z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Management and Production Engineering:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Management and production engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management and production engineering

Management and Production Engineering - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING STUDIA I STOPNIA

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management and production engineering

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Management and Production Engineering jest kierunkiem dostarczającym wiedzy z obszaru zarządzania i inżynierii produkcji. Oznacza to, że najistotniejsze w kształceniu jest pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Management and Production Engineering możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza pozyskiwana w ramach studiów na kierunku Management and Production Engineering składa się z wielu elementów. Studenci poznają zagadnienia z zakresu analizy matematycznej, mechaniki punktu materialnego, badań operacyjnych i metod numerycznych, analizy sygnałów i sposobów przetwarzania danych, zapisu konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn.

W toku studiów studenci poznają zasady i metody projektowania i optymalizacji systemów i procesów produkcyjnych, planowania i sterowania produkcją.

Zaznajamiają się z elementami układów automatyki i układów zrobotyzowanych, procesami zachodzącymi w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, zarządzaniem jakością, jak również zasadami tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Studenci kierunku Management and Production Engineering rozwijają umiejętności w zakresie projektowania i wykonywania układów technicznych oraz realizowania procesu technologicznego, wykorzystywania narzędzi wspomagających procesy eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, projektowania strategii marketingowych, organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej.

 

3. Gdzie studiować Management and Production Engineering

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Management and Production Engineering:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Studia na kierunku Management and Production Engineering trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Absolwenci studiów na kierunku Management and Production Engineering przygotowani są do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Management and Production Engineering:

 • inżynier zarządzania produkcją,
 • specjalista do spraw planowania i sterowania produkcją,
 • pracownik firm doradczych,
 • pracownik ośrodków naukowo- badawczych,
 • pracownik instytucji administracyjnych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Komentarze (0)