Management and Production Engineering

Management and Production Engineering

Dodaj do ulubionych

Management and Production Engineering studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Management and Production Engineering to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na anglojęzycznym kierunku Management and Production Engineering umożliwiają pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Studenci poznają zasady posługiwania się metodami ilościowymi, wykorzystywania systemów informatycznych w zarządzaniu, projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem, jak również przygotowywania i organizowania procesu produkcyjnego.

Wiedza zdobyta na studiach na kierunku Management and Production Engineering umożliwia absolwentom podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek Management and Production Engineering cieszy się sporą popularnością wśród kandydatów. Oznacza to, że aby dostać się na studia należy wyróżnić się jak najlepszymi wynikami z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Management and Production Engineering:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Management and production engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management and production engineering

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.08.2021
do 03.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management and production engineering

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Management and Production Engineering jest kierunkiem dostarczającym wiedzy z obszaru zarządzania i inżynierii produkcji. Oznacza to, że najistotniejsze w kształceniu jest pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Management and Production Engineering możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza pozyskiwana w ramach studiów na kierunku Management and Production Engineering składa się z wielu elementów. Studenci poznają zagadnienia z zakresu analizy matematycznej, mechaniki punktu materialnego, badań operacyjnych i metod numerycznych, analizy sygnałów i sposobów przetwarzania danych, zapisu konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn.

W toku studiów studenci poznają zasady i metody projektowania i optymalizacji systemów i procesów produkcyjnych, planowania i sterowania produkcją.

Zaznajamiają się z elementami układów automatyki i układów zrobotyzowanych, procesami zachodzącymi w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, zarządzaniem jakością, jak również zasadami tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Studenci kierunku Management and Production Engineering rozwijają umiejętności w zakresie projektowania i wykonywania układów technicznych oraz realizowania procesu technologicznego, wykorzystywania narzędzi wspomagających procesy eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, projektowania strategii marketingowych, organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej.

 

3. Gdzie studiować Management and Production Engineering

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Management and Production Engineering:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Studia na kierunku Management and Production Engineering trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku management and production engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING STUDIA I STOPNIA

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek management and production engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku management and production engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek management and production engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Absolwenci studiów na kierunku Management and Production Engineering przygotowani są do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Management and Production Engineering:

 • inżynier zarządzania produkcją,
 • specjalista do spraw planowania i sterowania produkcją,
 • pracownik firm doradczych,
 • pracownik ośrodków naukowo- badawczych,
 • pracownik instytucji administracyjnych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Komentarze (0)