Management and Production Engineering

Management and Production Engineering

Studia na kierunku management and production engineering możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Management and production engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku management and production engineering

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Management and production engineering stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Management and Production Engineering studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Management and Production Engineering to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku management and production engineering
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku management and production engineering rozpocznie się 23 maja 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | management and production engineering - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku management and production engineering możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | management and production engineering - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na anglojęzycznym kierunku Management and Production Engineering umożliwiają pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Studenci poznają zasady posługiwania się metodami ilościowymi, wykorzystywania systemów informatycznych w zarządzaniu, projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem, jak również przygotowywania i organizowania procesu produkcyjnego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku management and production engineering najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Wiedza zdobyta na studiach na kierunku Management and Production Engineering umożliwia absolwentom podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek Management and Production Engineering cieszy się sporą popularnością wśród kandydatów. Oznacza to, że aby dostać się na studia należy wyróżnić się jak najlepszymi wynikami z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Management and Production Engineering:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka, 
 • matematyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Management and Production Engineering - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Management and Production Engineering jest kierunkiem dostarczającym wiedzy z obszaru zarządzania i inżynierii produkcji. Oznacza to, że najistotniejsze w kształceniu jest pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Management and Production Engineering możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza pozyskiwana w ramach studiów na kierunku Management and Production Engineering składa się z wielu elementów. Studenci poznają zagadnienia z zakresu analizy matematycznej, mechaniki punktu materialnego, badań operacyjnych i metod numerycznych, analizy sygnałów i sposobów przetwarzania danych, zapisu konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn.

W toku studiów studenci poznają zasady i metody projektowania i optymalizacji systemów i procesów produkcyjnych, planowania i sterowania produkcją.

Zaznajamiają się z elementami układów automatyki i układów zrobotyzowanych, procesami zachodzącymi w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, zarządzaniem jakością, jak również zasadami tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Studenci kierunku Management and Production Engineering rozwijają umiejętności w zakresie projektowania i wykonywania układów technicznych oraz realizowania procesu technologicznego, wykorzystywania narzędzi wspomagających procesy eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, projektowania strategii marketingowych, organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej.

 

3. Gdzie studiować Management and Production Engineering

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Management and Production Engineering:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Studia na kierunku Management and Production Engineering trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING?

Absolwenci studiów na kierunku Management and Production Engineering przygotowani są do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Management and Production Engineering:

 • inżynier zarządzania produkcją,
 • specjalista do spraw planowania i sterowania produkcją,
 • pracownik firm doradczych,
 • pracownik ośrodków naukowo- badawczych,
 • pracownik instytucji administracyjnych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Management and production engineering studia niestacjonarne

Management and production engineering studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Management and production engineering studia I stopnia

Management and production engineering studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management and production engineering

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Management and Production Engineering

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)