Prawno – administracyjny studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek?

Kierunek prawno-administracyjny powstał w odpowiedzi na potrzeby współczesnej rzeczywistości i obecnego rynku pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, prawniczych i społecznych stale rośnie, w związku z czym studenci coraz częściej decydują się na wybór studiów prawniczych, które dają gwarancje kompleksowego, interdyscyplinarnego wykształcenia oraz stabilnej pozycji na rynku pracy.

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek prawno-administracyjny powinny interesować się naukami społecznymi, ekonomicznymi, finansowymi i prawniczymi oraz wykazywać chęć rozwoju w tym zakresie. Równie istotną kwestią jest umiejętność analitycznego myślenia, posiadanie zdolności organizatorskich oraz charakteru lidera. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na studia prawnicze.

 

Program studiów

Studenci, którzy dostaną się na kierunek prawno-administarcyjny, będą mieli okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk prawniczych, społecznych, humanistycznych czy ekonomicznych. W czasie licznych zajęć i wykładów dowiesz się więcej na temat funkcjonowania administracji publicznej. Co więcej, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat różnorodnych dziedzin prawa oraz nauczysz się zastosowania regulacji i przepisów prawnych w praktyce, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne i poznasz techniki zarządzania zespołem pracowników oraz nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych programów komputerowych, które usprawnią twoją codzienną pracę.

 

Praca po studiach

Kierunek prawno - administracyjny ma program w pełni dopasowany do potrzeb stawianych przez współczesny rynek pracy. Ukończenie tych perspektywicznych studiów sprawi, że będziesz kompleksowo przygotowany do związania swojej przyszłości zawodowej z wieloma prężnie rozwijającymi się branżami.

Jako absolwent idealnie odnajdziesz się w jednostkach administracji publicznej, rządowej i samorządowej. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z działami prawnymi, zarówno małych firm, jak i dużych międzynarodowych korporacji. Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w organach partii politycznych, instytucjach pozarządowych czy placówkach kulturalnych i oświatowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek prawno-administarcyjny powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obelgo, matematyki oraz z geografii, chemii, biologii, WOS-u, historii lub fizyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawno-administracyjny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM:

 • wiedza prawnicza
 • znajomość różnorodnych dziedzin prawa
 • wiedza ekonomiczna
 • znajomość języka obcego
 • znajomość nowoczesnych programów informatycznych
 • umiejętności z obszaru zarządzania

Jak wyglądają studia na kierunku prawno-administracyjnym?

Kierunek prawno-administracyjny dostępny jest zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą pozwolić sobie na codzienne uczestnictwo w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć naukę z innymi aktywnościami, to zdecyduj się na studia zaoczne. W tym przypadku zjazdy odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na kierunku prawno-administarcyjnym będzie bezpośrednio związany z naukami społecznymi, administracyjnymi, prawnymi czy ekonomicznymi. Studenci będą mieli okazję rozwinąć specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem. W czasie studiów poznasz także rożne dziedziny prawa i nauczysz się wykorzystywać konkretne regulacje i przepisy prawne w praktyce. W siatce zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów, takich jak: podstawy prawa finansowego, podstawy prawa handlowego, podstawy prawa pracy, historia administracji czy organy ochrony prawnej.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Nauczysz się technik zarządzania biznesem i zespołem pracowniczym oraz zyskasz niezwykle ważne kompetencje miękkie, takie jak: zdolności komunikacji i negocjacji czy dobrej organizacji pracy. Co więcej, poznasz nowoczesne programy i technologie informatyczne, na co dzień stosowane w pracy administracyjnej. Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA NIESTACJONARNE

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Podpisanie deklaracji bolońskiej zapoczątkowało trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku prawno-administracyjnego w ramach studiów pierwszego stopnia, będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub kariery zawodowej.

Czas trwania studiów na kierunku prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA I STOPNIA

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
124
II stopnia:
127
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawno-administracyjny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM:

 • jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej,
 • działy prawne
 • służba cywilna,
 • instytucje pozarządowe,
 • placówkach kulturalne i oświatowe,
 • organy partii politycznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Komentarze (0)