PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ studia – kierunek studiów


Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to studia magisterskie których program kształcenia zazwyczaj trwa lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

W trakcie studiów na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej polityki i gospodarki światowej. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka praktycznego zastosowania regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach i organach UE, organizacjach międzynarodowych, urzędach czy w korporacjach międzynarodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia prawnicze od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Dlatego, aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji, kandydaci powinno odpowiednio wcześniej zapoznać się z aktualnymi wymogami i zasadami rekrutacyjnymi.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to:

  • dyplom ukończenia studiów prawniczych lub społecznych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskie wyróżniają się ciekawym i złożonym programem nauczania, oscylującym wokół zagadnień związanych z naukami prawnymi, społecznymi i administracyjnymi. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z polityką oraz relacjami politycznymi i gospodarczymi. Studenci rozwiną również umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskie możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskie będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami społecznymi, prawnymi i administracyjnymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat współczesnej polityki oraz relacji politycznych i społecznych na arenie międzynarodowej.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie kompetencji praktycznych, które studenci wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się tworzenia akt prawnych czy zastosowania regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE w praktyce.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek dowiedzą się, w jaki sposób tłumaczyć specjalistyczne teksty i artykuły o tematyce związanej z prawem międzynarodowym i unijnym. Studenci rozwiną także kompetencje językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Prawo Międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo Międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ?

Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ?

Absolwenci kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Dobrym rozwiązaniem może być praca w korporacjach międzynarodowych, biurach poselskich czy w kancelariach międzynarodowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej:

  • instytucje UE
  • organizacje międzynarodowe
  • biura poselskie
  • kancelarie międzynarodowe
  • urzędy
  • firmy międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Komentarze (0)