PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Dodaj do ulubionych

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ studia – kierunek studiów


Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to studia magisterskie których program kształcenia zazwyczaj trwa lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

W trakcie studiów na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej polityki i gospodarki światowej. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka praktycznego zastosowania regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach i organach UE, organizacjach międzynarodowych, urzędach czy w korporacjach międzynarodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia prawnicze od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Dlatego, aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji, kandydaci powinno odpowiednio wcześniej zapoznać się z aktualnymi wymogami i zasadami rekrutacyjnymi.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to:

 • dyplom ukończenia studiów prawniczych lub społecznych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskie wyróżniają się ciekawym i złożonym programem nauczania, oscylującym wokół zagadnień związanych z naukami prawnymi, społecznymi i administracyjnymi. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z polityką oraz relacjami politycznymi i gospodarczymi. Studenci rozwiną również umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskie będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami społecznymi, prawnymi i administracyjnymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat współczesnej polityki oraz relacji politycznych i społecznych na arenie międzynarodowej.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie kompetencji praktycznych, które studenci wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się tworzenia akt prawnych czy zastosowania regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE w praktyce.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek dowiedzą się, w jaki sposób tłumaczyć specjalistyczne teksty i artykuły o tematyce związanej z prawem międzynarodowym i unijnym. Studenci rozwiną także kompetencje językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Prawo Międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo Międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ?

Studia na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ?

Absolwenci kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Dobrym rozwiązaniem może być praca w korporacjach międzynarodowych, biurach poselskich czy w kancelariach międzynarodowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej:

 • instytucje UE
 • organizacje międzynarodowe
 • biura poselskie
 • kancelarie międzynarodowe
 • urzędy
 • firmy międzynarodowe

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Komentarze (0)