Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny POLLUB

ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin

tel.  (81) 538 42 84

fax. (81) 538 42 33

http://wm.pollub.pl/

Wydział Mechaniczny POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin

tel.  (81) 538 42 84

fax. (81) 538 42 33

http://wm.pollub.pl/

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Wybierając ten profil kształcenia zgłębisz szeroki obszar zagadnień technologicznych z zakresu elektroniki, informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej czy inżynierii biomateriałów. Poznasz tajniki fizjologii człowieka i dowiesz się jak zaprojektować aparaturę medyczną oraz systemy diagnostyczne i terapeutyczne.

  Będziesz współpracował z lekarzami medycyny w celu integracji i eksploatacji specjalistycznych urządzeń. Znajdziesz pracę w pionach technicznych szpitali i jednostek klinicznych, instytucjach branży medycznej oraz placówkach naukowo-badawczych w kraju, a dzięki zdobytym umiejętnościom językowym, także za granicą. Zyskasz zawód z przyszłością i będziesz brał udział w pracach naukowobadawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
  • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  Tutaj masz szansę rozwinąć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie procesów wytwarzania i badania materiałów, ich budowy oraz zastosowania. Jest to kierunek dla wszystkich zainteresowanych chemią, matematyką i informatyką jednocześnie. Nauczysz się korzystania z informacji technicznej oraz wytycznych projektowych procesów i urządzeń przetwarzających materiały.

  Posiądziesz także umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle związanym z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Będziesz specjalistą z inżynierii powierzchni, materiałów funkcjonalnych lub polimerowych. Tutaj podszkolisz swój język i łatwo znajdziesz pracę w jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria kompozytów
  • Technologie materiałowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria kompozytów
  • Technologie materiałowe

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA POJAZDÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria pojazdów

  Studiując ten kierunek zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych pojazdów samochodowych oraz lekkich statków powietrznych. Będziesz potrafił projektować niskoemisyjne systemy napędowe i podzespoły pojazdów. Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu materiałoznawstwa oraz technologii produkcji pojazdów i części samochodowych.

  Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom kierunku INŻYNIERIA POJAZDÓW podjęcie pracy zawodowej w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych oraz firmach obsługujących nowoczesne pojazdy samochodowe i lekkie statki powietrzne. Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. na stanowiskach: konstruktora, projektanta, technologa, integratora systemów, inżyniera ds. testów, inżyniera-mechanika obsługi technicznej, inżyniera ds. sprzedaży (doradcy technicznego) oraz doradcy serwisowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria pojazdów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria produkcji

  Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych. Nauczysz się rozwiązywania bieżącychproblemów z zakresu inżynierii produkcji obejmujących zmiany w procesach wytwarzania i montażu, monitorowania i kontrolowania systemu produkcyjnego, przygotowywania raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowania i proponowania działań usprawniających proces wytwarzania, kontrolowania dokumentacji procesu produkcji, tworzenia standardów oraz instrukcji stanowiskowych.

  Dowiesz się, jak ulepszać procesy produkcyjne w obszarze: jakości, precyzji dostaw, produktywności, bezpieczeństwa i redukcji kosztów oraz szkolenia pracowników. Rozwiniesz także swoje umiejętności pracy zespołowej. Zatrudnienie znajdziesz w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie
  • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Studiując ten kierunek poznasz tajniki budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauczysz się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Na ćwiczeniach laboratoryjnych zapoznasz się z budową i funkcjonowaniem urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych. W zależności od wybranej specjalności staniesz się "fachowcem" od samochodów, śmigłowców, maszyn i urządzeń technologicznych lub wybierzesz inną interesującą Ciebie dziedzinę.

  Umożliwimy Ci rozwój swoich zainteresowań i pasji poprzez realizację ciekawych projektów w licznych kołach naukowych. Ponadto zyskasz gruntowne przygotowanie z wybranego języka obcego. Zatrudnienie znajdziesz m.in.: w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji zajmujących się projektowaniem procesów technologicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcyjno-eksploatacyjna
  • Technologiczno-eksploatacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcyjno-eksploatacyjna
  • Technologiczno-eksploatacyjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów mechatronika

  Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin. Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Nauczysz się integrować ją przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów. Będziesz brał udział w ciekawych laboratoriach i ćwiczeniach projektowych. Dostaniesz szansę rozwinięcia umiejętności językowych. Wszechstronność tego kierunku pozwoli Ci otrzymać pracę w różnych gałęziach przemysłu, m.in. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechatronika samochodowa
  • Systemy mobilne w mechatronice

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Wybierając ten kierunek studiów, dowiesz się jak efektywnie wykorzystywać komputery i roboty przemysłowe w systemach produkcyjnych i nauczysz się je programować. Zrozumiesz na czym polega automatyzacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych. Nauczysz się integrować roboty przemysłowe z urządzeniami pomocniczymi. Poznasz zasady ich wykorzystania w procesach wytwórczych. Zaprojektujesz i zbudujesz układ sterowania robotem lub pojazdem autonomicznym.

  Zobaczysz jak projektuje się gniazda wytwórcze i planuje ich pracę. Poznasz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle. Umożliwimy Ci rozwój poprzez realizację ciekawych projektów w kole naukowym. Kierunek studiów został utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z obszarów: automatyzacji, robotyzacji oraz integracji procesów wytwórczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów transport

  Zyskasz wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu. Nauczysz się rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i projektowania systemów sterowania ruchem i procesami transportowymi. Zostaniesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. 

  Będziesz mógł pracować m.in.: w jednostkach eksploatacyjnych transportu zarówno samochodowego, szynowego, jak i lotniczego oraz w zakładach obsługowo-naprawczych, przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.Rozwiniesz także swoje umiejętności językowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Transport samochodowy
  • Logistyka w transporcie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Transport samochodowy
  • Logistyka w transporcie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Otaczające nas przedmioty, zanim się zmaterializowały, musiały zostać zaprojektowane, a następnie wyprodukowane. Proces ten jest procesem złożonym, a odpowiednie nim zarządzanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych. Jako absolwent studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI staniesz się jednym z tych, którzy ten sukces budują.

  Przygotujemy Cię do zarządzania procesami produkcyjnymi, a jednocześnie wyposażymy w niezbędne umiejętności zarządzania ludźmi. Twoja praca po ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI to: specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżer logistyki, inżynier produkcji, doradca techniczny i organizacyjny w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania, specjalista w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (24)

Anna Ocena odpowiedz

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona działaniem dziekanatu na wydziale

Ewelina Ocena odpowiedz

Super atmosfera, którą tworzą studenci wraz ze wspaniałymi wykładowcami

Aniula Ocena odpowiedz

Polecam Inżynierie biomedyczną !!!! :-)

Marceli Ocena odpowiedz

Spoko uczelnia, zajęcia czasami nudne, ale ogólnie jest ok

Artur Ka Ocena odpowiedz

Wybór UL to czysty przypadek, ale z biegiem czasu uważam to za dobre posunięcie. Uczelnia jak i sam Lublin jest na prawdę OK

Leon Ocena odpowiedz

Ogrom pracy jaką włożyłem w naukę tutaj, obecnie procentuje!

Sebastian Ocena odpowiedz

Polecam Inżynierie Materiałową na tym wydziale

Klaudyna M. Ocena odpowiedz

Fajni wykładowcy, ciekawe zajęcia i super ludzie ! polecam

Majka Ocena odpowiedz

Nie wiem czy jest coś na co mogłabym narzekać. Polecam z całego serca

Marcel Ocena odpowiedz

Miła i przyjemna atmosfera!

Maciek Ocena odpowiedz

naprawdę fajna uczelnia

Kinga Ocena odpowiedz

Rzadko coś komentuje/ opiniuje, ale myślę, że warto podpowiedzieć maturzystom, że warto wybrać się na UL

Olga Ocena odpowiedz

Dużo zajęć praktycznych, co na prawdę się ceni słysząc o uczelniach gdzie tylko siedzi się w ławce..

Marta Ocena odpowiedz

Fajne praktyki, które można zacząć przy pomocy uczelni

Justyna Ocena odpowiedz

Jak wszędzie... zawsze może być lepiej, ale z tego co słyszałam o innych uczelniach to nie jest źle.

Nina Ocena odpowiedz

Cieszę się, że wybrałam ten wydział i ten kierunek studiów. Studiuje Mechatronikę i na prawdę myślę, że w przyszłości okaże się, że było warto

Mirek K. Ocena odpowiedz

W tym roku kończę studia... i trochę żałuję... że to już koniec :) Było warto podjąć taką decyzję 5 lat temu

Daniel Ocena odpowiedz

Studiuje Transport na tym wydziale. Na chwilę obecną jestem zadowolony.

Ania Ocena odpowiedz

Polecam !!!

Elka Ocena odpowiedz

Skończyłam MiBM na tym wydziale, staż zaczęłam już podczas studiów, a w firmie zostałam pracownikiem i pracuje tam do dziś...

Hubert Ocena odpowiedz

polecam

student Ocena odpowiedz

profesjonalni wykładowcy, widać ze robią to z pasji

Darek Ocena odpowiedz

Polecam MiBM na PL !

Tomek Ocena odpowiedz

wydział na tej uczleni to najlepszy wybór