Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

Dodaj do ulubionych

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studenci kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice pozyskują wiedzę, która oparta jest na mocnych podstawach elektrotechniki i informatyki oraz nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie projektowania, wytwarzania i użytkowania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanych w elektrotechnice, branży IT, jak również innych gałęziach przemysłu.

Po zakończeniu kształcenia można znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także w biurach projektowych funkcjonujących w obszarze elektrotechniki, automatyki oraz informatyki.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice to kierunek z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych. Oznacza to, że aby dostać się na pierwszy rok studiów należy pochwalić się jak najlepszymi ocenami z przedmiotów ścisłych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE?

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice to propozycja dla tych, którzy chcieliby nabyć umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej realizacji instalacji i urządzeń elektrycznych, czy cyfrowych systemów sterowania, sieci elektroenergetycznych. Jest to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także informatyki technicznej i telekomunikacji.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice pozyskują wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki oraz mechatroniki. W toku studiów nabywają umiejętności między innymi w zakresie tworzenia dokumentów w postaci cyfrowej, zdobywają wiedzę na temat budowy, zasady działania oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych i maszyn elektrycznych, czy też zaznajamiają się z problematyką cyklu życia urządzeń i systemów elektrycznych i informatycznych.

Najważniejszą umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest umiejętność integracji wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także opracowaniu i stosowaniu technologii informatycznych w przemyśle.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE?

Studia na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE?

Kształcenie na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także w biurach projektowych funkcjonujących w obszarze elektrotechniki, automatyki oraz informatyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice:

 • programista systemów informatyki i automatyki przemysłowej,
 • inżynier programowania przemysłowego,
 • konsultant do spraw technicznych,
 • inżynier utrzymania ruchu,
 • projektant systemów sterowania maszyn,
 • projektant i programista urządzeń mikroprocesorowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE

Komentarze (0)