HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+

Dodaj do ulubionych

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku historia i teraźniejszość 40+ to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Osoby, które aplikują na kierunek historia i teraźniejszość 40+ zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk historycznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii Polski, świata i Europy oraz poznają współczesną kulturę i zjawiska społeczne. W ramach licznych warsztatów nauczą się analizowania zjawisk społecznych, historycznych i kulturowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w różnorodnych instytucjach kultury, ośrodkach badawczo-naukowych, archiwach czy organizacjach państwowych i samorządowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Liczba miejsc na kierunku historia i teraźniejszość 40+ jest ograniczona, dlatego też osoby zainteresowane realizacją powyższych studiów, powinny odpowiednio wcześniej zapoznać się z aktualnie obowiązującymi wymaganiami rekrutacyjnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku historia i teraźniejszość 40+ to:

 • język polski
 • dowolnie wybrany przedmiot

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Historia i teraźniejszość 40+ stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia i teraźniejszość 40+

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+?

Historia i teraźniejszość 40+ to studia skierowane do osób w różnym wieku, którym zależy na swobodzie i elastycznym podejściu do nauczania. Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat historii Polski i świata, dziedzictwa kulturowego czy archeologii. Co więcej, rozwiną szereg istotnych umiejętności praktycznych, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia i teraźniejszość 40+ możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku historia i teraźniejszość 40+ będzie oscylował głównie wokół nauk humanistycznych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej. Ponadto rozwiną kompetencje kulturowe. W planie znajdą się przedmioty o tematyce związanej z archeologią, naukami pomocniczymi, dziedzictwem kulturowym czy historią terroryzmu.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek rozwiną także umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczą się analizowania zjawisk społecznych, historycznych i kulturowych. Co więcej, rozwiną kompetencje z obszaru gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów archiwalnych. Studenci nauczą się także wybranego języka obcego i poznają specjalistyczną terminologie branżową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym, studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+?

Studia na kierunku historia i teraźniejszość 40+ będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+?

Absolwenci kierunku historia i teraźniejszość 40+, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy instytucji kulturowych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z archiwami czy wydawnictwami historycznymi i kulturowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia i teraźniejszość 40+:

 • biblioteki
 • centrum informacji turystycznej
 • muzea
 • archiwa
 • skanseny
 • ośrodki badawczo-naukowe
 • instytucje kulturalne

Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą.

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+

Komentarze (0)