• ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Analityka chemiczna i spożywcza

  Analityk jest specjalistą którego zadaniem jest opracowywanie, rozwijanie i zastosowanie metod, aparatów i strategii, w celu uzyskania informacji o składzie chemicznym materiałów i ich zmienności w czasie i przestrzeni zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym. Nasz Analityk  zajmuję się analizą chemiczną, czyli badaniem jakościowego
  i ilościowego składu chemicznego substancji.

  Absolwent tego kierunku posiada niezbędną Wiedzę do rozwiązania podstawowych zagadnień analitycznych. Zna techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Posiada również wiedzę z zakresu zasad organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

  Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera  oraz podstawowych programów użytkowych, które może wykorzystać w laboratorium do przeprowadzania obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka żywności
  • Analityka środowiska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka żywności
  • Analityka środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria farmaceutyczna
  Kierunek Inżynieria farmaceutyczna na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej jest interdyscyplinarny. Absolwenci świetnie odnajdą się na rynku pracy w różnych branżach przemysłu, szczególnie farmaceutycznego oraz kosmetycznego, a także pokrewnych.

  Kształcimy specjalistów w zakresie inżynierii farmaceutycznej przygotowanych do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu technologii i inżynierii farmaceutycznej, szczególnie projektowania i kontroli procesów technologicznych.

  Absolwenci kierunku są wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu oceny jakości substancji i produktów leczniczych i kosmetycznych a także aspektów związanych z farmakologią i toksykologią produktów oraz bromatologią jest szczególnie istotne w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania.

  Inżynier farmaceutyczny potrafi wykorzystywać w swojej pracy, w oparciu o szerokie kompetencje inżynierskie, różne dziedziny wiedzy, począwszy od inżynierii chemicznej, przez nauki chemiczne, technologię żywności i żywienia po nauki o zarządzaniu i jakości.

  Inżynier farmaceutyczny jest specjalistą w zakresie:
  • wytwarzania leków i kosmetyków oraz pozyskiwania surowców do ich produkcji–
  • projektowania zakładów i procesów technologicznych oraz organizacji procesu produkcyjnego.
  • kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów
  • systemów zapewniających bezpieczeństwo produktu
  • zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji społecznej
  • profilaktyki i promocji zdrowia, a także sprzedaży produktu

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów technologia chemiczna
  Kierunek uzyskał w 2015 roku pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2020 roku kierunek Technologia chemiczna studia I stopnia otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością” potwierdzający wysoką jakość kształcenia i nowatorski dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów.
  Po ukończeniu kierunku technologia chemiczna możesz : projektować procesy chemiczne oraz aparaturę, pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i rozwojowych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym itp. zarządzać jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym, prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • technologia procesów chemicznych
  • Chemia i technologia kosmetyków

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria surowców odpadowych
  • Biotechnologia przemysłowa
  • Analityka chemiczna i spożywcza
  • Nowoczesne technologie materiałowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • technologia procesów chemicznych
  • Nowoczesne technologie materiałowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka
  Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na naszym Wydziale w całości przypisany jest do dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienie, co oznacza że kształcimy 100. procentowych technologów żywności. Kwestia odżywiania stała się istotnym elementem obecnym w przestrzeni życiowej wysokorozwiniętych społeczeństw. Technologia żywienia i żywienie człowieka to kierunek interdyscyplinarny, a osoby z takim wykształceniem świetnie odnajdują się w różnych branżach i specjalizacjach istniejących na rynku pracy.
  Technolog żywności orientuje się i potrafi wykorzystywać w swojej pracy różne dziedziny wiedzy, począwszy od nauk przyrodniczych, społecznych, po nauki o zdrowiu, a wszystko analizuje jako osoba z kompetencjami inżynierskimi. Z tego względu  technolog żywności i żywienia człowieka czerpie wiedzę nie tylko z nauk biologicznych, ale także medycznych, tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą, biotechnologią żywności, czy inżynierią produkcji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria żywności
  • żywienie człowieka z elementami dietetyki

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

UTP Ocena odpowiedz

Polecam