Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Masz lekkie pióro i chciałbyś przełożyć ten talent na ciekawy zawód, który umożliwi Ci rozwój Twoich zainteresowań? Interesujesz się literaturą i chciałbyś mieć wpływ na jej końcowy wygląd, między innymi dzięki umiejętności edytowania tekstów? Jeżeli tak to Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo będzie dla Ciebie świetnym kierunkiem łączącym pasję z edukacją oraz przyszłą pracą!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo? Kierunek kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także oferuje wiele godzin warsztatów oraz ćwiczeń edytorskich czy w zakresie technik dziennikarskich. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany do podjęcia pracy po studiach. Co więcej zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu tekstu w kulturze, a także będziesz orientować się w aktualnym stanie polskiej literatury, krytyki literackiej i publicystyki społeczno-kulturalnej, a nie będą obce Ci najważniejsze zjawiska z dziedziny teatru. Dodatkowo będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów towarzyszących edycji tekstów użytkowych, prasowych i literackich we wszystkich współczesnych mediach. Jedno jest pewne – dzięki takiej różnorodności nie będziesz narzekać na nudę!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo? Będziesz mógł pracować w instytucjach kulturalnych i społecznych: w redakcjach czasopism, wydawnictwach i mediach, agencjach informacyjnych i reklamowych, urzędach administracji państwowej. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturę i praktykę tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • interpretacji dzieł literackich z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych; pisania interpretacji recenzji oraz esejów literackich, stosowania metod interpretacji, lektury tekstu teoretycznoliterackiego; dialogicznego zestawiania różnych stanowisk, dotyczących określonego problemu teoretycznego, wyrażania własnego, uargumentowanego poglądu, wykorzystywania teoretycznej w badaniach historycznoliterackich, operowania tekstem literackim jako egzemplum zagadnienia teoretycznego,
  • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym; rozumienia miejsca i perspektyw rozwoju kultury europejskiej we współczesnym wiecie; interpretowania zjawisk rozwijającej się kultury masowej,
  • używania języka w mowie oraz piśmie, doskonalenia języka w sferze gramatycznej czy stylistyczne, wyszukiwania błędów w tekstach dziennikarskich, redagowania tekstów poprawnych, posługiwania się bogactwa środków artystycznych, posługiwania się polszczyzn, mylenia niezbędnego do dobrego mówienia i pisania,
  • postępowania zgodnego z wymogami i uprawnieniami o wykonywaniu zawodu, rozumienia podstawowych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej, pozyskiwania oraz opracowywania informacji pod kątem wybranej formy wypowiedzi dziennikarskiej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Absolwent kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • edytor tekstów,
  • dziennikarz prasowy lub telewizyjny,
  • pracownik redakcji czasopism,
  • pracownik instytucji kulturalnych,
  • pracownik administracji państwowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

Komentarze (0)