Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Publikowanie cyfrowe i sieciowe studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Publikacje cyfrowe to obecnie główny środek komunikacji internetowej. Prawie każda firma posiada stronę internetową, na której umieszcza różnego rodzaju artykuły oraz informacje. Dla przeciętnego czytelnika treść tego artykułu oraz jego wygląd może wydawać się przypadkowy. Jednak ich tworzenie to nie bułka z masłem i wymaga właściwych umiejętności. Możesz je zdobyć dzięki studiom na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe! Jeżeli zatem masz „lekkie pióro” i posługujesz się nienaganną polszczyzną to publikowanie cyfrowe i sieciowe może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe? Studia kształcą w zakresie wiedzy dotyczącej szeroko pojętego sektora informacji. Zdobędziesz wiedzę na temat publikacji cyfrowej oraz ich procesu tworzenia, dystrybucji, przechowywania, archiwizacji, a także użytkowania. Co więcej, obce nie będą Ci nowoczesne technologie wykorzystywanej w branży informacyjnej oraz komunikacyjnej. Nacisk będzie także kładziony na kształtowanie umiejętności miękkich dotyczących komunikacji interpersonalnej. Kierunek skierowany jest bowiem do osób lubiących współpracować z ludźmi, a dodatkowo posługują się nienaganną polszczyzną.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych, redakcjach portali internetowych czy firmach prowadzących digitalizację publikacji. Co więcej,pracę będziesz mógł podjąć w bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych czy księgarniach internetowych. Ponadto, nic nie stoi na przeszkodzie do pracy w działach firm zajmujących się promocją lub marketingiem lub wydawnictwem. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to publikowanie cyfrowe i sieciowe może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Publikowanie cyfrowe i sieciowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Architektura informacji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura informacji

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 27.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 27.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • tworzenia publikacji elektronicznych,
 • wiedzy teoretycznej z zakresu sektora informacyjnego oraz komunikacyjnego,
 • sposobu funkcjonowania publikacji cyfrowych oraz sieciowych w Internecie,
 • nowoczesnych technologii stosowanych w publikacjach cyfrowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i zaocznymi. Kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe można realizować w dwóch powyższych trybach. Jeżeli jesteś osobą dyspozycyjną wybierz pierwszą opcją, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć naukę z innymi aktywnościami, zdecyduj się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk dziennikarskich.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu dziennikarstwa, informatyki, medioznawstwa oraz edytorstwa. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów, o tematyce powiązanej z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Podstawy edytorstwa
 • Ocena i selekcja dokumentów
 • Prawo autorskie w pracy wydawcy
 • Zarządzanie kolekcjami e-dokumentów

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe, zdobędziesz kompleksowe wykształcenie humanistyczne. Przede wszystkim nauczysz się tworzenia, publikacji oraz dystrybucji publikacji cyfrowych. Ponadto poznasz zasady redagowania tekstu oraz obsługi specjalistycznego programu edytorskiego InDesign. Studenci rozwiną także zdolności z zakresu marketingu, reklamy oraz public relations.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE STUDIA NIESTACJONARNE

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE STUDIA I STOPNIA

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

dowolny przedmiot, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
80
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwent kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w wydawnictwach publikacji tradycyjnych oraz cyfrowych,
 • pracownik w redakcjach portali internetowych,
 • pracownik w firmach prowadzących digitalizację publikacji,
 • pracownik w bibliotekach cyfrowych,
 • pracownik działu promocji w firmie.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

Komentarze (0)