• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geodezja i kartografia

  Kierunek geodezja i kartografia I stopnia to studia inżynierskie, związane głównie z obszarem kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi. Program kształcenia obejmuje wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę oraz konkretne umiejętności zawodowe i techniczne.

  Atuty kierunku

  • Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS,
  • Opracowywanie multimedialnych map internetowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, WoS

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geografia

  Studia na kierunku geografia prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko. Specjalnie dopasowana struktura programu studiów zapewnia studentom możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii, m.in. kartografii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii, geografii gospodarczej, geografii ludności i osadnictwa.

  Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego. Studia rozwijają również wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS.

  Atuty kierunku

  Studia umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami i procesami w środowisku geograficznym, nie tylko podczas zajęć wykładowych, ale także podczas ćwiczeń terenowych w różnych regionach Polski. Studenci nabywają także umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych systemów informacji geograficznej (GIS). Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu edukacyjnego i zdobycia kompetencji nauczyciela.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekologia miasta
  • Geoanaliza społeczno-ekonomiczna
  • Geo-grafika
  • Hydrologia, meteorologia i klimatologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydrologia, meteorologia i klimatologia

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geoinformacja

  Geoinformacja jest dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej (GIS) rozwijanych od ponad pół wieku i jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną naukową. Geoinformacja wraz z geotechnologią tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw w kierunku społeczeństwa geoinformacyjnego.

  Atuty kierunku

  Program nauczania na kierunku geoinformacja jest unikalnym połączeniem przedmiotów z czterech zasadniczych grup:

  • przedmiotów geoinformacyjnych,
  • przedmiotów matematyczno-informatycznych,
  • przedmiotów geograficznych,
  • przedmiotów ogólnych.

  Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, geografia, biologia, informatyka, matematyka, WoS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Geologia

  Studia licencjackie na kierunku geologia mają charakter ogólnogeologiczny. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu geologii podstawowej. Student poznaje również w zarysie główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż. Znaczący udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach.

  Duża waga przykładana jest do kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS-owskich oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego. 30% zajęć wynika z indywidualnego wyboru studenta, spośród szerokiej listy kursów z różnych dziedzin nauk o Ziemi, co pozwala kształtować edukację pod kątem własnych zainteresowań.

  Atuty kierunku

  Zdobycie szerokiej wiedzy geologicznej stanowiącej klasyczny kanon wykształcenia każdego geologa na świecie. Kontynuacja i rozwinięcie zajęć kameralnych w postaci ćwiczeń terenowych, realizowanych w niewielkich grupach w sezonie letnim. Możliwość samodzielnego kształtowania swojej edukacji oraz rozwijania swoich zainteresowań w ramach kół naukowych. Doskonały punkt wyjścia do studiów drugiego stopnia, umożliwiających rozwijanie pasji naukowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, geografia, biologia, informatyka, matematyka, WoS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KARTOGRAFIA I GEOMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kartografia i geomatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Turystyka i rekreacja
  Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę z wielu obszarów nauk (przyrodniczych, społecznych, humanistycznych), ponadto kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych. Program nauczania obejmuje treści m.in. z zakresu: geografii, ekonomii, prawa, socjologii, psychologii, fizjologii, architektury, historii sztuki.
  Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich istnieje możliwość rozwoju indywidualnego profilu kształcenia dzięki szerokiej ofercie specjalności i zajęć do wyboru. Istotnym elementem nauczania jest bogaty pakiet przedmiotów praktycznych i specjalistycznych (m.in praktyki studenckie, staże, ćwiczenia terenowe), intensywna nauka języków obcych oraz rozwijanie kompetencji w sferze nowych technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest kolejność składania dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie środowiskiem
  Program studiów ZŚ opiera się na praktycznym podejściu do zagadnień środowiskowych, środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych z uwzględnieniem aktualnych nurtów i osiągnięć nauki. W pierwszym roku studiów studenci zdobywają elementarną wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego: litosferze, atmosferze, hydrosferze, pedosferze i biosferze. Na kolejnym etapie poznają interakcje zachodzące pomiędzy tymi komponentami, a w dalszej części relacje człowieka ze środowiskiem.
  Przygotowują dokumenty niezbędne w postępowaniach administracyjnych. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych: próbkowanie, bezzałogowe statki powietrzne, kartowanie terenowe i ich interpretacji w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.
  Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Wiedzę nabytą podczas zajęć studenci uzupełniają w trakcie lokalnych, krajowych i zagranicznych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych, nabywając dodatkowych umiejętności technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kasia Ocena

Profesjonalne podejście do studenta dające możliwość rozwoju

geograf Ocena

najlepszy Wydział Geografii w Polsce ;) możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejetności