Politechnika Łódzka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Politechnika Łódzka

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS Stopień: I REKRUTACJA

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS realizowany jest w ramach Wydziału Chemicznego. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.  Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

  Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Introduction to Laboratory Work
  • Biochemistry, Biophysics
  • Synthesis and Physicochemical Properties of Polymer Components
  • Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis
  • Bioresources, Bio-based Materials, Life Cycle, Biodegradation
  • Nanomaterials
  • Tuning of Biobased Materials’ Applicabilities
  • Polymer Composites Mimicking Nature
  • Emerging Technologies Inspired by Nature
  • Supramolecular Self-Organisation Inspired by Nature
  • Emerging technologies Inspired by Nature
  • Fundamentals of Business

  Każdy student kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.
  Więcej informacji na stronie: https://abiom.p.lodz.pl/

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów, projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności, projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.

  Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 4 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Zasady rekrutacji


  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja.

 • ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę, i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Dynamics and Drives of Machines
  • Fluid Mechanics and Heat Transfer
  • Applied Material Sciences
  • Fatigue of Gears and Shafts
  • Research Project
  • Rapid Prototyping and Modern Manufacturing
  • Advanced Mechanical Project
  • Industrial Placement

  Każdy student Advanced Mechanical Engineering ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw, głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Absolwenci programu ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

  Czas trwania:

  • Studia II stopnia - 4 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES Stopień: I REKRUTACJA

  Program BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES jest realizowany w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki i prowadzony całkowicie w języku angielskim. Łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Kierunek oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Materials Science
  • Electronics and Electrical Engineering
  • Anatomy and Physiology
  • Medical Imaging
  • Microsystems in Medical Applications
  • Medical Informatics
  • Biomechanical Engineering
  • Medical Electronics

  Każdy student kierunku Biomedical Engineering and Technologies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

  Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej, absolwenci BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • BUSINESS AND TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  BUSINESS AND TECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności programu BUSINESS AND TECHNOLOGY student uzyskuje wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  Studiując BUSINESS AND TECHNOLOGY wiedza uzupełniana jest długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Information Technology
  • Management
  • Manufacturing
  • Operation Management
  • Team Project
  • Materials Science
  • Human Resources Management
  • Information Systems in Manufacturing
  • Marketing
  • Economic Law
  • Accounting 

  Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu BUSINESS AND TECHNOLOGY posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwoli Ci na proste nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów, zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy, znacznie zwiększy Twoją zatrudnialność.

  BUSINESS AND TECHNOLOGY podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi Ci pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich, a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią Ci efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu BUSINESS AND TECHNOLOGY znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 4 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • COMPUTER SCIENCE Stopień: I REKRUTACJA

  COMPUTER SCIENCE realizowany jest w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Introduction to Computer Science
  • Programming and Data Structures
  • Databases
  • Object Oriented Programming in C++
  • Software Engineering
  • Computer Networks
  • Operating Systems
  • Numerical Methods

  Każdy student kierunku Computer Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, absolwenci programu COMPUTER SCIENCE podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia drugiego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach inżynierskich oraz rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY w ramach zajęć na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:

  • Advanced Object Programming in Java
  • Computing Methods and Optimization
  • Modelling and Analysis of Information Systems
  • Computational Intelligence
  • Advanced Networking Technology
  • Pervasive Computing

  Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Czas trwania:

  • Studia II stopnia - 1,5 roczne

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

  Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY (I STOPIEŃ)

  • Electrical Circuits
  • Programming and Data Structures
  • Signals and Systems
  • Semiconductor Devices
  • Wireless Communication
  • Digital Systems
  • Electronic Circuits
  • Signal Processing

  Każdy student kierunku Electronic and Telecommunication Engineering w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY (II STOPIEŃ)

  • Electrical Circuits
  • Programming and Data Structures
  • Signals and Systems
  • Semiconductor Devices
  • Wireless Communication
  • Digital Systems 
  • Electronic Circuits
  • Signal Processing

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent tego kierunku posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych. Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim absolwent ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING ma szczególnie ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning).

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  • Studia II stopnia - 2 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • GESTION ET TECHNOLOGIE Stopień: I REKRUTACJA

  GESTION ET TECHNOLOGIE jest realizowany w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Pierwszy semestr prowadzony jest całkowicie w języku angielskim z intensywną nauką języka francuskiego. Od drugiego semestru dominującym językiem wykładowym jest język francuski.

  Dzięki interdyscyplinarności programu GESTION ET TECHNOLOGIE student uzyskuje wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  Studiując GESTION ET TECHNOLOGIE wiedzę uzupełnić można długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

  Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.    

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Information Technology 1
  • Material Science
  • Gestion et organisation
  • Processus de fabrication
  • Gestion de la production
  • Projet en groupe
  • Gestion de ressources humaines
  • Systémes informatiques dans la fabrication
  • Construction assistée par l'ordinateur
  • Technologie de l'information 2
  • Marketing
  • Droit des affaires

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu GESTION ET TECHNOLOGIE posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwoli Ci na proste nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększy Twoją zatrudnialność.

  GESTION ET TECHNOLOGIE podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi Ci pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich, a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią Ci efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu GESTION ET TECHNOLOGIE znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 4 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Program jest realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

  Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne,  ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy  w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Biochemistry
  • Microbiology
  • Genes and Genome
  • Molecular Biology
  • Genetic Engineering
  • Bioinformatics
  • Industrial Engineering
  • Biochemical Engineering
  • Biotechnological Equipment
  • Fermentation Processes
  • Products of Modern Biotechnology
  • Industrial and Environmental Biotechnology
  • Fundamentals of Immunochemistry
  • Basics of Marketing

  SPECJALNOŚCI (I STOPIEŃ): 

  • Fermentation Technology and Technical Microbiology
  • Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

  Każdy student kierunku Industrial Biotechnology w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno–epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

  Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci programu Industrial Biotechnology pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani, m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Zasady rekrutacjiSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • INFORMATION TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii. Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Algorithms and Data Structures
  • Operating Systems
  • Computer Architecture
  • Signal and Image Processing
  • Database Fundamentals
  • Network Technologies
  • Software Engineering
  • Computer Graphics
  • Artificial Inteligence and Expert Systems

  Każdy student kierunku Information Technology w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY nie mają problemów ze znalezieniem pracy – firmy komputerowe w kraju i za granicą oferują corocznie kilkaset miejsc pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY mogą znaleźć zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie, liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

  Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  MANAGEMENT jest programem realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy studentowi na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotowujemy studentów do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Umożliwiamy poznanie elementów zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

  Studiując MANAGEMENT wiedzę uzupełnić można praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Logistics
  • Project Management and Innovations
  • Integrated Management Systems
  • Negotiations
  • Operations Research
  • Financial Management in Business
  • Enterpreneurship
  • E-Business Strategies
  • Managerial Accounting
  • Quality Management Systems

  Każdy student Management ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  MANAGEMENT jest programem dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

  Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

  Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Czas trwania: 

  • Studia II stopnia - 2 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności tego programu student uzyskuje wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  Studiując MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING wiedzę uzupełnić można długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Conceptions & Methods of Production Management
  • Project Management and Innovations
  • Business Forecasting and Symulation
  • Integrated Management Systems
  • Organization of Production Systems
  • Decision Support Systems
  • Knowledge Management
  • Process Engineering
  • Product Design
  • Quality Management Systems
  • Systems of Occupational Safety Management

  Każdy student Management and Production Engineering ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy studentom na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy ich do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznają także elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę. Będą mogli pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna, połączona z umiejętnościami zarządzania. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci programu MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING, z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania, mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na międzynarodowym rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.

  Czas trwania:

  • Studia II stopnia - 2 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • MECHANICAL ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki, a także przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki. Studenci poznają podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności między innymi posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY:

  • Materials Science
  • Basic Mechanical Engineering
  • Computer Aided Design
  • Electronics and Electrical Engineering
  • Modern Physics
  • Fluid Mechanics and Thermodynamics
  • Design and Maintenance of Machines
  • Advanced Mechanical Engineering
  • Automatics and Robotics
  • Energy Resources and Conversion
  • Dynamics of Machines

  Każdy student MECHANICAL ENGINEERING w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.

  Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia. Obejmuje ono, oprócz wiedzy inżynierskiej, również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 4 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  SCIENCE AND TECHNOLOGY jest programem prowadzonym całkowicie w języku angielskim. Studiując SCIENCE AND TECHNOLOGY można zdobyć szeroką znajomość podstaw fizyki klasycznej i współczesnej, współczesnej chemii i optyki (zarówno geometrycznej jak i falowej), a także dobrze poznać matematykę, podstawy informatyki i podstawy programowania. Studenci pogłębią wiedzę z wybranych dyscyplin fizyki, takich jak: optoelektronika, optyka nieliniowa, elektrodynamika, elektronika kwantowa, techniki laserowe i światłowodowe oraz poznają podstawy elektroniki i technik cyfrowych. Opanują również umiejętności posługiwania się zaawansowanym aparatem matematycznym ze szczególnym wyróżnieniem fizyki matematycznej i metod numerycznych.

  GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Physics for Engineers
  • Mathematics
  • Electronics and Electrical Engineering
  • Wave Optics
  • Applied Nuclear Physics
  • Electrodynamics for Engineers
  • Foundations of Quantum Mechanics
  • Fundamentals of Experimental Data Analysis

  Każdy student kierunku Science and Technology w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu SCIENCE AND TECHNOLOGY jest przygotowany do pracy z najnowszymi technologiami w międzynarodowych zespołach, przy projektach o skali europejskiej i światowej. Interdyscyplinarność programu przygotowuje do rozwiązywania nieszablonowych problemów, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Nasi studenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych absolwentów na krajowym i zagranicznym rynku pracy, szczególnie w branży hi-tech. Łatwość przyswajania nowej wiedzy i rozszerzania tej już zdobytej, pozwala na szybkie wdrożenie się w nowe środowisko pracy, zarówno w przemyśle, jak i poważanych ośrodkach badawczych. Wszechstronność programu SCIENCE AND TECHNOLOGY zapewnia dobre przygotowanie do kontynuacji studiów na uczelniach zagranicznych, na wielu różnych specjalizacjach. Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY kontynuują naukę na takich kierunkach jak: Science and Technology of Nuclear Fusion, Aerospace Engineering czy Advanced Matter and Energy Physics. Studia w języku angielskim pozwalają na korzystanie ze źródeł niedostępnych w języku polskim, a także na swobodny wyjazd za granicę, na praktyki zawodowe w trakcie studiów.

  Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie

  Czytaj dalejZwiń

  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

Opinie (5)

a Ocena

Najlepszy wybór :)

A.K Ocena

Studiowanie tutaj otwiera drzwi na rynek pracy. Polecam!

Bartek Ocena

Fantastyczny wydział, wykładowcy na najwyższym poziomie, chcą dzielić się wiedzą.

Ania Ocena

Bardzo wysoki poziom nauczania, polecam każdemu.

Emil Ocena

Profesjonalne podejście do studentów