Politechnika Łódzka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Politechnika Łódzka

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS Stopień: I REKRUTACJA

  Program Advanced Biobased and Bioinspired Materials ma na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych. Studia prowadzone są  całkowicie w języku angielskim w IFE, mają charakter interdyscyplinarny i łączą wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Kierunek ABIOM powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych w postaci pracodawców branży w sektorach nano- i biotechnologii. Nowoczesny program kierunku ABIOM spełnia bowiem wymagania efektywnego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Laboratoria, seminaria i projekty stanowią podstawowe formy nauczania. Projekty (jak Research and Development Project) realizowane są wymiarze do 360 godz. Studenci kierunku ABIOM będą przygotowani do podjęcia wyzwań praktycznych w życiu zawodowym także dlatego, iż w programie zaplanowano semestr wyjazdowy, w ramach którego studenci podejmą pracę naukową na zagranicznych uczelniach partnerskich. W programie studiów zaplanowano także wykłady z praktykami z przemysłu celem zapoznania studenta z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii, wdrożeniami realizowanymi w przemyśle oraz problemami z tym związanymi. Po ukończeniu studiów ABIOM absolwenci posiądą umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych, znajomość obsługi aparatury naukowej i specjalistycznego oprogramowania, umiejętność programowania, a także będą potrafili wykazać samodzielność, umiejętność szybkiego i skutecznego uczenia się oraz determinację w dążeniu do celu.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 4 letnie
  Zasady rekrutacji


  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja.

 • ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  Program ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę, i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i  zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Absolwenci programu ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

  Każdy student ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia II stopnia - 2 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • ARCHITECTURE ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  ARCHITECTURE ENGINEERING jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki rozwijając wyobraźnię i umiejętności niezbędne w pracy inżyniera architekta.
  U nas poznasz aspekty: architektoniczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
  Przygotujemy Cię teoretycznie i praktycznie do projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Po odbyciu dodatkowego stażu będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej. Nauczysz się prowadzenia procesu budowlanego. Jako inżynier architekt, będziesz mógł pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będziesz potrafił współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Być może zostaniesz znanym grafikiem lub rzeźbiarzem.
  Z powodzeniem poprowadzisz własną działalność gospodarczą.
  Absolwenci programu ARCHITECTURE ENGINEERING znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie). Każdy student ARCHITECTURE ENGINEERING w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.
  Czas trwania:
  • Studia I stopnia - 4 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • BIOMEDICAL ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  BIOMEDICAL ENGINEERING jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Kierunek oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzenia medyczne; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

  Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.

  Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • BIOTECHNOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  BIOTECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów. Tutaj jest okazja, żeby poznać jej aspekty: biologiczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę można uzupełnić długoterminowymi praktykami.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Przygotujemy Cię teoretycznie i praktycznie do projektowania i  prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolog, będziesz mógł pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

  Będziesz mógł wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzisz własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci programu BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani m. in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  • Studia II stopnia - 1,5 roczne
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • BUSINESS AND TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  BUSINESS AND TECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności programu BUSINESS AND TECHNOLOGY uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego. Studiując BUSINESS AND TECHNOLOGY wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu BUSINESS AND TECHNOLOGY posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwoli Ci na proste nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększy Twoją zatrudnialność.

  BUSINESS AND TECHNOLOGY podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi Ci pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią Ci efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu BUSINESS AND TECHNOLOGY znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 4 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • COMPUTER SCIENCE Stopień: I REKRUTACJA

  COMPUTER SCIENCE jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej Absolwenci programu COMPUTER SCIENCE podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia drugiego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach inżynierskich oraz rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  Zasady rekrutacji


  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest programem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY stopnia ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 1,5 roczne
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • GESTION ET TECHNOLOGIE Stopień: I REKRUTACJA

  Program GESTION ET TECHNOLOGIE prowadzony jest całkowicie w języku francuskim. Dzięki interdyscyplinarności programu GESTION ET TECHNOLOGIE uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu GESTION ET TECHNOLOGIE posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwoli Ci na proste nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach. Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększy Twoją zatrudnialność. GESTION ET TECHNOLOGIE podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi Ci pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią Ci efektywne zarządzanie własną działalnością. Absolwenci programu GESTION ET TECHNOLOGIE znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Dzięki programowi Podwójnego Dyplomu każdy student kierunku ma możliwość uzyskania w trakcie toku studiów 2 dyplomów:

  • dyplomu Politechniki Łódzkiej oraz
  • dyplomu wybranej uczelni partnerskiej.     

  IFE podpisało umowy o Podwójnym Dyplomie z 5 prestiżowymi uczelniami:

  • École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers ParisTech
  • École Catholique d'Arts et Métiers (ECAM) 
  • INSEEC Business School, Grande École de Commerce du Groupe INSEEC
  • Groupe Sup de Co La Rochelle 
  • HTW Saar

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 4 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • INFORMATION TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  INFORMATION TECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY nabędziesz umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych. Rozwiniesz zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz pracy w środowisku najnowszych technologii. Staniesz się specjalistą posiadającym szeroką wiedzę merytoryczną popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Będziesz uczestniczył w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym będziesz pracował z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć masz szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Nauczysz się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY nie mają problemów ze znalezieniem pracy – firmy komputerowe w kraju i za granicą oferują corocznie kilkaset miejsc pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY mogą znaleźć zatrudnienie jako: - programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie, liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

  Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

 • MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  MANAGEMENT jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę. Studiując MANAGEMENT wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce ale również poza granicami kraju.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  MANAGEMENT jest programem dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym. Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

  Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Każdy student MANAGEMENT ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania: 

  • Studia II stopnia - 2 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności programu MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

  Studiując MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę. Będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania. Z powodzeniem poprowadzisz własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci programu MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na międzynarodowym rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.

  Każdy student MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia II stopnia - 2 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Stopień: I REKRUTACJA

  MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki; przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki; podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały; posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym; wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochrona środowiska.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.
  Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie,  zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 4 letnie
  Zasady rekrutacji


  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  SCIENCE AND TECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Studiując SCIENCE AND TECHNOLOGY można zdobyć szeroką znajomość podstaw fizyki klasycznej i współczesnej, współczesnej chemii i optyki zarówno geometrycznej jak i falowej, a także dobrze poznać matematykę, podstawy informatyki i podstawy programowania. Studenci pogłębią wiedzę z wybranych dyscyplin fizyki, takich jak: optoelektronika, optyka nieliniowa, elektrodynamika, elektronika kwantowa, techniki laserowe i światłowodowe oraz poznają podstawy elektroniki i technik cyfrowych. Opanują również umiejętności posługiwania się zaawansowanym aparatem matematycznym ze szczególnym wyróżnieniem fizyki matematycznej i metod numerycznych.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu SCIENCE AND TECHNOLOGY jest przygotowany do pracy z najnowszymi technologiami w międzynarodowych zespołach przy projektach o skali europejskiej i światowej. Interdyscyplinarność programu SCIENCE AND TECHNOLOGY przygotowuje do rozwiązywania nieszablonowych problemów, zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Nasi studenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych absolwentów na krajowym i zagranicznym rynku pracy, szczególnie w branży hi-tech. Łatwość przyswajania nowej wiedzy i rozszerzania tej już zdobytej pozwala na szybkie wdrożenie się w nowe środowisko pracy, zarówno w przemyśle jak i poważanych ośrodkach badawczych. Wszechstronność programu SCIENCE AND TECHNOLOGY zapewnia dobre przygotowanie do kontynuacji studiów na uczelniach zagranicznych na wielu różnych specjalizacjach. Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY kontynuują naukę na takich kierunkach jak: Science and Technology of Nuclear Fusion, Aerospace Engineering, Nanotechnologia, Advanced Matter and Energy Physics, Optoelektronika czy Fizyka Medyczna. Studia w języku angielskim pozwalają na korzystanie ze źródeł niedostępnych w języku polskim, a także na swobodny wyjazd za granicę na praktyki zawodowe w trakcie studiów.

  Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania: 

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja

   

 • TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE Stopień: I II REKRUTACJA

  TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy wiedzę z telekomunikacji, elektroniki i informatyki. Realizując ten program zdobędziesz szerokie kwalifikacje z projektowania, obsługi oraz programowania złożonych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Studia przygotują Cię do rozwiązywania problemów technicznych oraz złożonych wyzwaniami jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze - w szczególności absolwent ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Absolwenci programu TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Student programu TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

  Czas trwania:

  • Studia I stopnia - 3,5 letnie
  • Studia II stopnia - 2 letnie
  Zasady rekrutacji

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacji.

   

   

   

Opinie (5)

a Ocena

Najlepszy wybór :)

A.K Ocena

Studiowanie tutaj otwiera drzwi na rynek pracy. Polecam!

Bartek Ocena

Fantastyczny wydział, wykładowcy na najwyższym poziomie, chcą dzielić się wiedzą.

Ania Ocena

Bardzo wysoki poziom nauczania, polecam każdemu.

Emil Ocena

Profesjonalne podejście do studentów