HUMAN-COMPUTER INTERACTION

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Dodaj do ulubionych

HUMAN-COMPUTER INTERACTION studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Human-Computer Interaction to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku Human-Computer Interaction studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, technicznych, społecznych i ścisłych. Ponadto nauczą się zasad programowania w wybranych językach, tworzenia animacji oraz grafiki komputerowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży IT, między innymi na stanowisku programisty, projektanta stron internetowych, grafika komputerowego czy project managera.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek Human-Computer Interaction powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Warto pamiętać, że zasady i progi punktowe mogą być zmienne.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku
  • znajomość języka obcego

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Human-computer interaction +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku human-computer interaction

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUMAN-COMPUTER INTERACTION?

Obecnie, w dobie informatyzacji, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie informatyczne. Dlatego też studia związane z tą tematyką cieszą się coraz większą popularnością. Studenci kierunku Human-Computer Interaction zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ścisłych i technicznych, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Program nauczania będzie miał w dużej mierze charakter praktyczny.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Human-Computer Interaction możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku Human-Computer Interaction będzie oscylował wokół nauk informatycznych, technicznych, społecznych i ścisłych. Studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat najnowszych technologii informatycznych oraz dowiedzieć się więcej o prężnie rozwijającej się branży IT. W planie znajdą się przedmioty o tematyce związanej z grafiką komputerową i animacją. Studenci dowiedzą się więcej o internecie rzeczy czy rzeczywistości wirtualnej.

Osoby, które aplikują na powyższe studia, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcą szereg istotnych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się programowania komputerowego w wybranych językach. Co więcej,dowiedzą się w jaki sposób prototypować, ewaluować i badać technologie interaktywne. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru projektowania 3D oraz grafiki komputerowej. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci nauczą się języka oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HUMAN-COMPUTER INTERACTION STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUMAN-COMPUTER INTERACTION?

Studia na kierunku Human-Computer Interaction trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku human-computer interaction na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HUMAN-COMPUTER INTERACTION STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku human-computer interaction na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek human-computer interaction na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HUMAN-COMPUTER INTERACTION?

Wykształcenie informatyczne otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku Human-Computer Interaction znajdą zatrudnienie w branży IT, branży elektronicznej czy w przemyśle lotniczym. Ci więcej mogą objąć stanowisko programisty, projektanta stron internetowych czy analityka komputerowego. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w jednostkach badań i rozwoju.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Human-Computer Interaction:

  • branża IT
  • branża elektroniczna
  • projektant stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • programista
  • analityk komputerowy
  • własna działalność gospodarcza
  • międzynarodowe korporacje

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Komentarze (0)