Dodaj do ulubionych

BUSINESS STUDIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Business Studies to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata(studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

W trakcie studiów na kierunku Business Studies, studenci będą mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat biznesu oraz polskiej i międzynarodowej gospodarki. W ramach kształcenia, zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz biznesu. Co więcej, rozwiną cenne umiejętności praktyczne. Podczas licznych warsztatów, studenci poznają podstawy zarządzania i marketingu.

Po ukończeniu studiów, studenci mogą liczyć na wiele ciekawych propozycji pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych lub w zawodzie doradcy biznesowego i inwestycyjnego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed aplikacją na studia wyższe na kierunku Business Studies, studenci powinni zapoznać się z aktualnymi wymogami rekrutacyjnymi, aby zyskać czas na odpowiednie zaplanowanie swoich działań, które mogą bezpośrednio wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji na studia. Warto pamiętać, że zasady rekrutacji na studia mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Business Studies to:

  • matematyka
  • język angielski
  • drugi język obcy
  • fizyka,
  • chemia

W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wykazać się znajomością języka angielskiego.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUSINESS STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Business studies +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku business studies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES?

W dobie globalizacji oraz otwierania się Polski na rynki międzynarodowe, znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną na współczesnym rynku pracy. Studia na kierunku Business Studies umożliwiają rozwijanie zdolności językowych przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy z zakresu biznesu, współczesnej gospodarki oraz innych, pokrewnych zagadnień i dyscyplin naukowych. Oprócz kompleksowego przygotowanie teoretycznego, studenci będą mieli okazję wykształcić szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Business Studies możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Business Studies zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych zagadnień. Przede wszystkim będą miały okazję dowiedzieć się więcej na temat biznesu międzynarodowego. Co więcej, w planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce oscylującej wokół ekonomii, finansów i rachunkowości czy nauk społecznych, w tym również prawa. Studenci nauczą się także zarządzania jakością, finansami, przedsiębiorstwem czy zasobami ludzkimi. Ponadto poznają zasady wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań marketingowych w swojej praktyce zawodowej. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię biznesową, czym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystają podczas praktyk, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUSINESS STUDIES STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES?

Studia na kierunku Business Studies trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUSINESS STUDIES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Przedmioty:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Przedmioty:

chemia, drugi język obcy, fizyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES?

Ukończenie studiów na kierunku Business Studies otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci powyższych studiów bez problemu znajdą zatrudnienie w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto, idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Studenci często decydują się na pracę w charakterze doradcy biznesowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Business Studies:

  • stanowiska kierownicze
  • organizacje i instytucje o charakterze gospodarczym
  • firmy konsultingowe
  • stanowisko doradcy biznesowego
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS STUDIES

Komentarze (0)