MASTER OF BUSINESS STUDIES

MASTER OF BUSINESS STUDIES

Dodaj do ulubionych

MASTER OF BUSINESS STUDIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku master of business studies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek master of business studies zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania, biznesu, ekonomii oraz finansów i rachunkowości. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru marketingu oraz dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki i biznesu. Studenci nauczą się zarządzania finansami, jakością oraz szeroko pojętym biznesem.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach i korporacjach międzynarodowych. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia master of business skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętym biznesem. Kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez daną uczelnie wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku master of business to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MASTER OF BUSINESS STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Master of business studies +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku master of business studies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MASTER OF BUSINESS STUDIES?

Obecnie znajomość języków obcych jest umiejętnością cenioną zarówno w polskim, jak i międzynarodowym biznesie. Studia na kierunku master of business studies kształcą specjalistów władających językiem angielskim na poziomie zaawansowanym oraz posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sektorze biznesowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku master of business możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku master of business skupią się na rozwijaniu specjalistycznej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów i rachunkowości oraz marketingu. W czasie studiów dowiedzą się więcej na temat gospodarki globalnej oraz biznesu krajowego i międzynarodowego. Ponadto rozwiną cenne umiejętności praktyczne i nauczą się wykorzystania technik zarządzania jakością, finansami i przedsiębiorstwem.

Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić badania w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. Jako że zajęcia będą realizowane w języku angielskim studenci rozwiną zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Ze względu na praktyczny wymiar kształcenia, studia dają możliwość realizacji projektów badawczych i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MASTER OF BUSINESS STUDIES STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MASTER OF BUSINESS STUDIES?

Studia na kierunku master of business studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku master of business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MASTER OF BUSINESS STUDIES STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku master of business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek master of business studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MASTER OF BUSINESS STUDIES?

Po ukończeniu studiów na kierunku master of business studies można znaleźć ciekawą i perspektywiczną pracę zawodową zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku zawodowym. Absolwenci idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z polskim i światowym biznesem, a także podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych i doradczych oraz w agencjach marketingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku master of business studies:

  • biznes

  • firmy konsultingowe

  • firmy doradcze

  • agencje marketingowe

  • stanowiska menedżerskie

  • firmy i korporacje międzynarodowe

  • własna działalność gospodarcza.

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MASTER OF BUSINESS STUDIES

Komentarze (0)