ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała

Dziekanat: budynek L, I piętro

dzwbm@ath.bielsko.pl

sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,

sprawy studenckie: 33 82-79-224

ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała

Dziekanat: budynek L, I piętro

dzwbm@ath.bielsko.pl

sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,

sprawy studenckie: 33 82-79-224

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalności:

  Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe

  W ramach tej specjalności kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, programowania komputerów i sterowników programowalnych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi i eksploatacji sieci komputerowych i systemów informatyczno-pomiarowych, obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych. Profil zawodowy i wysokie kwalifikacje absolwenta umożliwiają uzyskanie atrakcyjnej pracy w różnych sferach produkcji przemysłowej, przetwórstwie surowców i kopalin, przemyśle spożywczym, energetyce, budownictwie, motoryzacji oraz biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.

  Mechatronika i robotyka

  W ramach specjalności Mechatronika i Robotyka kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, posługiwania się nowoczesnymi wspomaganymi komputerowo technikami projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, programowania komputerów i sterowników programowalnych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, projektowania i obsługi zrobotyzowanych stanowisk pracy, mechatronicznego spojrzenia na zagadnienia projektowania maszyn i urządzeń, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi i diagnostyki systemów sterowania i regulacji, w tym robotów i manipulatorów. Kwalifikacje, wiedza i umiejętności absolwenta pozwalają mu na znalezienie atrakcyjnej pracy w różnych gałęziach gospodarki, w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, na liniach montażowych, przy obsłudze robotów i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w biurach projektowych i ośrodkach naukowo-badawczych. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw spowodował pojawienie się dużego zapotrzebowania na inżynierów zajmujących się mechatroniką i robotyką.

  Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

  W ramach tej specjalności kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi i eksploatacji sieci CAN, obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych. Profil zawodowy i wysokie kwalifikacje absolwenta umożliwiają uzyskanie atrakcyjnej pracy w różnych sferach produkcji przemysłowej, energetyce, motoryzacji oraz biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia rozwiązań dla systemów informatycznych, bazodanowych i mobilnych oraz inżynierii ich bezpieczeństwa. Jest w stanie przeprowadzić analizę aplikacji biznesowych, potrafi zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe (webowe i dla platform mobilnych) oraz zna podstawowe techniki administrowania tymi aplikacjami. Umie zarządzać, tworzyć i modyfikować bazy danych w przedsiębiorstwach, zna i stosuje najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne w bieżącej działalności firmy. Absolwenci specjalności Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne mogą podjąć pracę zarówno jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych – sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych, jako programiści, jak i wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy czasu rzeczywistego, bazy danych, aplikacje internetowe i mobilne. Mogą też prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

  Telekomunikacja i sieci komputerowe

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia uzyskuje wykształcenie z zakresu: teletransmisji, telekomunikacji i sieci komputerowych. Posiada umiejętności z zakresu projektowania dla Internetu oraz projektowania systemów informatycznych. Ma wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi, w tym bezprzewodowymi oraz ich diagnostyką. W ramach systemów rozproszonych dysponuje wiedzą konieczną do projektowania i oprogramowania systemów komunikacyjnych stosujących technologie internetowe. Absolwenci specjalności Telekomunikacja i Sieci Komputerowe mogą podjąć pracę w szczególności w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych.

  Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu: informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania wybranych narządzi oraz technologii informatycznych do wspomagania podejmowania decyzji o charakterze strategicznym. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy informatycznej w celu sprawnego zarządzania i utrzymania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa zarówno w kontekście sprzętu jak i oprogramowania, w tym oprogramowania dedykowanego dla firm. Uzyskana w trakcie studiów wiedza oraz nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom specjalności Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu znalezienie zatrudnienia w firmach o działalności ukierunkowanej na tworzenie specjalistycznego, jak i komercyjnego oprogramowania dla przedsiębiorstw, a także w działach i na stanowiskach informatycznych przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

  W ramach tej specjalności, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: zagadnień projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych przy zastosowaniu nowoczesnych metod komputerowych, problematyki projektowania i obsługi procesów wytwarzania, a także jakości procesów technologicznych, stosowania nowoczesnych metod optymalizacji.

  Samochody i silniki

  W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji samochodów i ich podzespołów, zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji jednostek napędowych samochodów (silników), zasad eksploatacji oraz diagnostyki samochodów i silników.

  Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

  W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: zagadnień związanych z procesami eksploatacji oraz diagnostyki samochodów i silników, utrzymania technicznego i napraw samochodów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  Systemy logistyczne przedsiębiorstwa

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: określania kosztów i terminów przyjmowanych zleceń produkcyjnych, logistyki dystrybucji, zaopatrzenia i wytwarzania, a także zarządzania stanami magazynów, zarządzania stanami produkcji w toku oraz stanami magazynów zaopatrzeniowych.

  Inżynieria zarządzania produkcją

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomości metod i technik produkcyjnych, projektowania nowych oraz nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, analizy kosztowej, zarządzania finansami oraz inwestycjami rzeczowymi.

  Informatyczne systemy zarządzania

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: posługiwania się obiektowymi językami programowania, projektowania i tworzenia baz danych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, implementacji informatycznych systemów zarządzania produkcją.

  Inżynieria bezpieczeństwa pracy

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: czynników materialnego środowiska pracy, badania obciążenia pracownika podczas pracy fizycznej. badaniem i oceną warunków pracy, obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub fizyka lub informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)