ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała

Dziekanat: budynek L, I piętro

dzwbm@ath.bielsko.pl

sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,

sprawy studenckie: 33 82-79-224

ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała

Dziekanat: budynek L, I piętro

dzwbm@ath.bielsko.pl

sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,

sprawy studenckie: 33 82-79-224

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Specjalność: Automatyka przemysłowa i systemy informatyczno-pomiarowe

  W ramach tej specjalności kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, programowania komputerów i sterowników programowalnych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi i eksploatacji sieci komputerowych i systemów informatyczno-pomiarowych, obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych.

  Profil zawodowy i wysokie kwalifikacje absolwenta umożliwiają uzyskanie atrakcyjnej pracy w różnych sferach produkcji przemysłowej, przetwórstwie surowców i kopalin, przemyśle spożywczym, energetyce, budownictwie, motoryzacji oraz biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.

  Specjalność: Mechatronika i robotyka

  W ramach specjalności Mechatronika i Robotyka kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, posługiwania się nowoczesnymi wspomaganymi komputerowo technikami projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, programowania komputerów i sterowników programowalnych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, projektowania i obsługi zrobotyzowanych stanowisk pracy, mechatronicznego spojrzenia na zagadnienia projektowania maszyn i urządzeń, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi i diagnostyki systemów sterowania i regulacji, w tym robotów i manipulatorów.

  Kwalifikacje, wiedza i umiejętności absolwenta pozwalają mu na znalezienie atrakcyjnej pracy w różnych gałęziach gospodarki, w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, na liniach montażowych, przy obsłudze robotów i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w biurach projektowych i ośrodkach naukowo-badawczych. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw spowodował pojawienie się dużego zapotrzebowania na inżynierów zajmujących się mechatroniką i robotyką.

  Specjalność: Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

  W ramach tej specjalności kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi i eksploatacji sieci CAN, obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych.

  Profil zawodowy i wysokie kwalifikacje absolwenta umożliwiają uzyskanie atrakcyjnej pracy w różnych sferach produkcji przemysłowej, energetyce, motoryzacji oraz biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa i systemy informatyczno-pomiarowe
  • Mechatronika i robotyka
  • Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyka przemysłowa i systemy informatyczno-pomiarowe
  • Mechatronika i robotyka
  • Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Specjalność: Inżynieria Oprogramowania

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia rozwiązań dla systemów informatycznych, bazodanowych i mobilnych oraz inżynierii ich bezpieczeństwa. Jest w stanie przeprowadzić analizę aplikacji biznesowych, potrafi zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe (webowe i dla platform mobilnych) oraz zna podstawowe techniki administrowania tymi aplikacjami.

  Umie zarządzać, tworzyć i modyfikować bazy danych w przedsiębiorstwach, zna i stosuje najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne w bieżącej działalności firmy.

  Absolwenci specjalności Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne mogą podjąć pracę zarówno jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych – sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych, jako programiści, jak i wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy czasu rzeczywistego, bazy danych, aplikacje internetowe i mobilne. Mogą też prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

  Specjalność: Sieci Komputerowe i Bezpieczeństwo Sieciowe

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia uzyskuje wykształcenie z zakresu: teletransmisji, telekomunikacji i sieci komputerowych. Posiada umiejętności z zakresu projektowania dla Internetu oraz projektowania systemów informatycznych.

  Ma wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi, w tym bezprzewodowymi oraz ich diagnostyką. W ramach systemów rozproszonych dysponuje wiedzą konieczną do projektowania i oprogramowania systemów komunikacyjnych stosujących technologie internetowe.

  Absolwenci specjalności SKiBS mogą podjąć pracę w szczególności w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych.

  Specjalność: Internet Rzeczy

  Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia systemów informatycznych i mobilnych dla Internetu Rzeczy. Jest w stanie zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe -dla microkontrolerów i microkomputerów, webowe, dla platform mobilnych.

  Wiedza absolwenta uzupełniana jest również w ramach przedmiotów obieralnych z dziedzin: Technologie Sieciowe i Internetowe, Przetwarzanie Sygnałów, Systemy Bezpieczeństwa i Dostępu, Technologie chmury obliczeniowej.

  Przygotowanie absolwenta tej specjalności pozwala na jego płynne wejście w realia firm zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem najnowocześniejszych systemów związanych z tworzeniem rozwiązań rozproszonych dla Internetu rzeczy IoT

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo sieciowe
  • Internet rzeczy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Techniki tworzenia oprogramowania
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo sieciowe
  • Internet rzeczy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Techniki tworzenia oprogramowania
  • Cyberbezpieczeństwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Specjalność: Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

  W ramach tej specjalności, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: zagadnień projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych przy zastosowaniu nowoczesnych metod komputerowych, problematyki projektowania i obsługi procesów wytwarzania, a także jakości procesów technologicznych, stosowania nowoczesnych metod optymalizacji.

  Specjalność: Budowa, badania pojazdów i silników

  W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji samochodów i ich podzespołów, zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji jednostek napędowych samochodów (silników), zasad eksploatacji oraz diagnostyki samochodów i silników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (cad/cam)
  • Budowa, badania pojazdów i silników

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (cad/cam)
  • Pojazdy i silniki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (cad/cam)
  • Budowa, badania pojazdów i silników

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (cad/cam)
  • Pojazdy i silniki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami związanymi z projektowaniem i obsługą zrobotyzowanych stanowisk pracy, systemami wizyjnymi i rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją rozproszonych systemów mechatronicznych, systemami autonomicznego sterowania oraz zastosowaniem elementów mechatronicznych w pojazdach samochodowych to jest to kierunek dla Ciebie!

  Studia II stopnia poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Wynika to z faktu, iż Mechatronika to kierunek studiów, który łączy wiele dziedzin takich jak: automatyka, robotyka, informatyka, elektronika czy mechanika i budowa maszyn.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Specjalność: Systemy logistyczne przedsiębiorstwa

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: określania kosztów i terminów przyjmowanych zleceń produkcyjnych, logistyki dystrybucji, zaopatrzenia i wytwarzania, a także zarządzania stanami magazynów, zarządzania stanami produkcji w toku oraz stanami magazynów zaopatrzeniowych.

  Specjalność: Inżynieria zarządzania produkcją

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomości metod i technik produkcyjnych, projektowania nowych oraz nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, analizy kosztowej, zarządzania finansami oraz inwestycjami rzeczowymi.

  Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: posługiwania się obiektowymi językami programowania, projektowania i tworzenia baz danych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, implementacji informatycznych systemów zarządzania produkcją.

  Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa pracy (w języku angielskim)

  Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: czynników materialnego środowiska pracy, badania obciążenia pracownika podczas pracy fizycznej. badaniem i oceną warunków pracy, obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
  • Inżynieria zarządzania produkcją
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
  • Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
  • Inżynieria administracji gospodarczej
  • Inżyniera innowacji przemysłowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
  • Inżynieria zarządzania produkcją
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
  • Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
  • Inżynieria administracji gospodarczej
  • Inżyniera innowacji przemysłowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Opinie (0)