Czego nie można robić podczas matury? Te zasady musi znać każdy uczeń!

Czego nie można robić podczas matury? Te zasady musi znać każdy uczeń!

Czego nie można robić podczas matury? Te zasady musi znać każdy uczeń!

18.04.2024

Czego nie można robić podczas matury? Te zasady musi znać każdy uczeń!

Maturzysta przed przystąpieniem do matury 2024 musi nie tylko posiąść odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale także zapoznać się z zasadami, których będzie musiał przestrzegać podczas pisania matury.

Każdy uczeń musi wiedzieć, o której przyjść na egzamin, jak się zachowywać podczas niego, a przede wszystkim – czego nie robić. Co jest więc surowo zabronione na maturze? Ściąganie rozpoczyna listę, jednak rzeczy zakazanych jest znacznie więcej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakich musi przestrzegać uczeń.

Ściągnie, przynoszenie nieodpowiednich przedmiotów, wychodzenie do toalety lub opuszczanie wcześniej sali – rozwiewamy wszelkie wątpliwości na temat zachowań ucznia na egzaminie maturalnym.

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin maturalny?

To zagadnienie często jest pomijane przez uczniów, jednak bardzo błędnie. Niektórych rzeczy maturzyści nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną, jednak inne powinni koniecznie ze sobą zabrać, ponieważ bez tego rozwiązanie części zadań maturalnych może okazać się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Podstawowymi przedmiotami, które powinien posiadać uczeń na maturze z każdego przedmiotu, są: długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć przy sobie linijkę. Uczeń wszystkie rysunki powinien wykonywać jednak długopisem (a nie ołówkiem!). Uczniowie mogą także korzystać z materiałów pomocniczych (na przykład dla osób niewidomych, słabowidzących, z chorobami przewlekłymi lub jeśli są niesprawni czasowo).

Na niektóre egzaminy można też wnieść przedmioty pomocnicze, na przykład lupa lub słownik (zależnie od przedmiotu, który zdaje uczeń). Dokładne informacje na ten temat uczeń może znaleźć w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Każdy uczeń, przystępując do matury, musi mieć przy sobie także dowód osobisty. Bez odpowiedniego dokumentu maturzyści nie zostaną wpuszczeni na salę egzaminacyjną.

Na egzamin maturalny warto zabrać ze sobą także butelkę wody (musi być z niej zdjęta etykieta), chusteczki higieniczne (muszą być bez opakowania), a także ołówek, którym będzie można na przykład zaznaczać ważne fragmenty w tekście.

Czego nie można wnosić na salę egzaminacyjną podczas matury?

Wiemy już, co można zabrać ze sobą na egzamin maturalny, więc przejdźmy teraz do rzeczy równie ważnej, a mianowicie tego, czego nie można wnosić ze sobą na salę egzaminacyjną podczas matur.

Otóż jest to telefon oraz każdy inny sprzęt elektroniczny. Jego dźwięk lub użycie takiego przedmiotu przez ucznia podczas egzaminu mogłoby spowodować unieważnienie matury.

Nie należy także wnosić wszelkiego rodzaju przedmiotów zbędnych, czyli na przykład figurek i maskotek na szczęście. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: byłoby wtedy zwieszone ryzyko tego, że uczeń będzie ściągać (a ściąga ukryta będzie na przykład w pluszaku).

Najważniejsza zasada: na maturze nie można ściągać!

Skoro już jesteśmy przy ściąganiu, to warto wspomnieć o tym, że bezwzględnie nie można tego robić na maturze.

Choć wydaje się to oczywiste, to każdego roku trafia się kilka osób, podchodzących do egzaminu maturalnego, które próbują nagiąć ustalone zasady i posiłkują się pomocą innych osób lub wcześniej przygotowanych ściąg.

Uczniowie mają bardzo wiele pomysłów na miejsca, w których można pochować ściągi: buty, marynarka lub sukienka. Lepiej jednak już na samym początku zrezygnować z tego pomysłu.

Dlaczego? Egzamin takiego ucznia może zostać unieważniony. Co oznacza to w praktyce? Mianowicie to, że uczeń będzie musiał zdawać maturę po raz kolejny. Co więcej, nie jest istotne, czy skorzysta ze ściągi i przepisze odpowiedzi, czy na przykład tylko ją wyjmie ze swojej skrytki. Liczy się fakt. Konsekwencją takiego zachowania będzie, że uczeń otrzyma z danego egzaminu maturalnego zero punktów.

Należy także wspomnieć o tym, że uczeń, którego egzamin został unieważniony, nie będzie mógł przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu danego roku. Kolejną okazję do zdawania egzaminu dojrzałości będzie on miał dopiero w roku następnym. Oznacza to, że na "kolejną szansę" maturzysta będzie musiał czekać aż dwanaście miesięcy.

WAŻNE: Na maturze nie można chodzić również po sali, rozmawiać i wykonywać wszelkich czynności, które mogłyby zakłócać trwanie egzaminu maturalnego. Jest to ważne również dlatego, by nie utrudniać pisania matury innym i nie rozpraszać ich w żaden z możliwych sposobów.

Czy podczas egzaminu maturalnego można wychodzić do toalety?

Wielu uczniów zastanawia się także, czy podczas egzaminu maturalnego można wychodzić do toalety. Owszem, jest to powód, dla którego uczeń może opuścić salę egzaminacyjną. Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki.

Następnie maturzysta zostanie odprowadzony przez jednego z członków komisji egzaminacyjnej do toalety i przyprowadzony z niej.

Wyjście do toalety jest jedynym uzasadnieniem wyjścia z sali przed skończeniem pisania przez ucznia egzaminu lub upływem czasu.

Czy na maturze można wcześniej wyjść z sali?

Uczniowie piszący egzamin maturalny mają też często zagwozdkę, czy mogą wyjść z niego wcześniej, niż powinni.

Gdy zadania wydają się zbyt trudne, wszystkie próby rozwiązania ich zostały podjęte – co zrobić w takiej sytuacji? Czy należy dalej siedzieć w sali i "głowić się" nad arkuszem, czy może maturzysta ma możliwość, żeby wyjść wcześniej, by odetchnąć i poczuć, że egzamin maturalny ma już za sobą?

Co powinien zrobić maturzysta w takiej sytuacji? Uczeń może wyjść z sali, a swoją decyzję powinien zakomunikować nauczycielowi podniesieniem ręki. Wtedy podejdzie do niego jedna z osób z komisji egzaminacyjnej, sprawdzi, czy zakodował wszystkie odpowiedzi i zabezpieczy dany egzamin.

 

Istnieją jednak pewne warunki, które obowiązują uczniów, chcących wyjść z sali przed oficjalnym zakończeniem egzaminu. Oto one:

  • Uczeń może opuścić salę dopiero godzinę po rozpoczęciu egzaminu.
  • Uczeń nie może opuścić sali w ciągu ostatnich 15 minut, wtedy musi już poczekać do końca egzaminu.
  • Zanim uczeń zgłosi chęć opuszczenia sali, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki.

 

sprawdź

harmonogram matur 2024

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia