Matura z historii muzyki 2023 – poziom rozszerzony

Matura z historii muzyki 2023 – poziom rozszerzony

Matura z historii muzyki 2023 – poziom rozszerzony

07.07.2023

Matura 2023 z historii muzyki – poziom rozszerzony

Matura 2023 z historii muzyki na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona w poniedziałek 15 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z historii muzyki ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Matura z historii muzyki to egzamin, do którego najczęściej przystępują osoby zafascynowane muzyką i chcące połączyć z nią swoją przyszłość. Faktem jest, że i tak niewiele osób decyduje się, by zdawać ten egzamin.

Osoba zdająca maturę z przedmiotu historia muzyki powinna mieć wiedzę o kierunkach i stylach muzycznych, a także ich przemianach w toku dziejów. Dodatkowo powinna być zaznajomiona z arcydziełami repertuaru muzycznego z różnych epok i postaciami najwybitniejszych kompozytorów.

Sprawdź, kiedy odbędzie się egzamin maturalny z historii muzyki w 2023 roku, ile będzie trwał oraz ile punktów będzie mógł z niego uzyskać maturzysta.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z historii muzyki 2023

Egzamin maturalny z historii muzyki w terminie głównym odbędzie się 15 maja 2023 roku w poniedziałek o godzinie 14:00.

Egzamin z historii muzyki w terminie dodatkowym będzie 5 czerwca 2023 roku również o godzinie 14.

Historia muzyki matura 2023 - data:

 • 15 maja 2023 (poniedziałek), godz. 14:00 - termin główny
 • 5 czerwca 2023 (czerwca), godz. 14:00 - termin dodatkowy

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z historii muzyki

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z historii muzyki od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z historii muzyki od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki będzie składał się z dwóch części:

Część I to będzie test. Będzie on obejmował:

 1. Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu: a) chronologii historii muzyki b) znajomości epok, stylów i kierunków c) dorobku artystycznego najwybitniejszych twórców dzieł muzycznych d) terminologii muzycznej e) znajomości najważniejszych dzieł muzycznych f) analizy i opisu dzieł muzycznych.

 1. Zadania będą ułożone chronologicznie i będą obejmowały wszystkie epoki od prehistorii do pierwszej dekady XXI wieku.

 2. W zadaniach mogą być wykorzystywane przykłady dzieł muzycznych – nutowe i dźwiękowe, ikonografia muzyczna, teksty źródłowe, rysunki i ilustracje.

 3. Liczba zadań: 17–22, w tym: a) co najmniej cztery zadania dotyczące analizy wybranych utworów / fragmentów utworów prezentowanych w postaci zapisu lub nagrania, bądź w postaci partytury z nagraniem b) jedno zadanie dotyczące analizy, także analizy porównawczej, wybranego utworu lub utworów prezentowanych w postaci partytury z nagraniem.

Część II, czyli wypracowanie

 1. W arkuszu są podane dwa tematy wypracowań, z których zdający wybiera jeden. Do wyboru będą dwa typy wypracowań: a) temat szczegółowy (np. omówienie wskazanego stylu, twórczości wybranego kompozytora) b) temat przekrojowy.

 2. W temacie przekrojowym należy odwołać się do trzech utworów muzycznych.

 

Ile będzie zadań z historii muzyki

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 17 do 23 zadań.

 

Ile punktów można zdobyć z historii muzyki

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Ile trwa matura z historii muzyki

Egzamin maturalny z historii muzyki na poziomie rozszerzonym będzie trwał 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe.

Czy można nie zdać matury z historii muzyki

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z historii muzyki. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z historii muzyki. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.)

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Do arkusza maturalnego będą dołączone przykłady nutowe do wybranych zadań oraz płyta CD z przykładami dźwiękowymi. W trakcie egzaminu z historii muzyki uczeń musi posiadać odtwarzacz płyt CD wraz z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami.

Zmiany na egzaminie z historii muzyki

Zmianą w egzaminie maturalnym z historii muzyki jest to, że będzie on przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Kiedy wyniki z matury z historii muzyki

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z historii muzyki (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z historii muzyki: 38 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Historia muzyki jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 309 osób
 • 2021: 367 osób
 • 2020: 453 osoby

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - oipnie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z historii muzyki w 2022 roku

Średni wynik z matury z historii muzyki w 2022 roku to 38 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z historii muzyki jest wciąż bardzo mało popularnym przedmiotem wybieranym wśród uczniów. Nie ma również zbyt wielu opinii na temat tego, czy matury z poprzednich lat były trudne czy nie.

Bazując jednak na tym, że w 2022 roku wynik z tego przedmiotu wynosił zaledwie 38 procent, można wnioskować, że uczniowie nie do końca dobrze poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Komentarze (1)

Basia Nicoś odpowiedz

Carolina Medical

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski