Psychologia międzykulturowa

Psychologia międzykulturowa

Psychologia międzykulturowa

Studia w Warszawie

psychologia międzykulturowa

Odkryj studia psychologia międzykulturowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Psychologia międzykulturowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia międzykulturowa to studia pozwalające zrozumieć inne kultury oraz pomóc w nawiązywaniu między nimi relacji. Ta ścieżka kształcenia będzie idealną propozycją dla osób chcących pomagać w otwieraniu się na innych ludzi, zacieraniu granic międzykulturowych oraz diagnozowaniu ich powstawania.

Studia dostarczają wiedzy między innymi na temat antropologii kulturowej, socjologii, geografii, językoznawstwa, różnorodnych kultur, ich religii oraz historii. Studenci uczą się również na przykład badania konstruktów psychologicznych w różnych kulturach, analizowania postrzegania ludzkiej psychiki, a także jej zdrowia, afektów, uczuć lub innych znamion psychopatologii, takich jak chociażby stany lękowe czy depresyjne. W programie nauczania są przedmioty takie jak: kulturowe uwarunkowania psychiki człowieka, metody badań interkulturalnych lub porównawcze stadium wybranych kultur.

Dzięki zdobytej wiedzy, absolwenci ze znajomością różnorodnych kultur mogą podróżować po świecie i pełnić ważne funkcje w środowiskach międzykulturowych i być nowoczesnymi facylitatorami i liderami. 

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia międzykulturowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Psychologia międzykulturowa to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest problematyce ściśle związanej np. ze zrozumieniem odmienności kulturowej oraz rozwijania praktyk i narzędzi, które niezbędne są do zacierania granic. Studenci szkolą się w zakresie m.in.: diagnozowania ograniczających filtrów, które wpływają na nasze postrzeganie innych kultury czy obalania niezweryfikowanych założeń, stanowiących krzywdzącą przeszkodę w zrozumieniu i nawiązywaniu relacji z przedstawicielami różnych środowisk kulturowych.

Studia na psychologii międzykulturowej pozwalają studentom zrozumieć np. zachowania oraz procesy umysłowe członków różnych społeczeństw kulturowych, a także podstawy antropologii kulturowej, socjologii, językoznawstwa, religioznawstwa, komparastyki, geografii czy historii. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty związane m.in. z: obecnymi we współczesnym świecie konstrukty psychologiczne w obrębie poszczególnych kultur; kulturowemu postrzeganiu ludzkiej psychiki, zdrowia, emocji oraz psychopatologii.

W programie studiów na psychologii międzykulturowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Kulturowe uwarunkowanie psychiki człowieka
 • Metody badań interkulturowych
 • Porównawcze studium kultur Afryki: Afryka Północna i Subsaharyjska
 • Porównawcze stadium wybranych kultur Azji
 • Ameryka Łacińska – wybrane zagadnienia psychologiczno-kulturowe
 • Islam w ujęciu religioznawczym i politycznym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: znaczenia różnic międzykulturowych w komunikacji; technik zarządzania zespołami wielokulturowymi; zasad treningów komunikacji w zespołach wielokulturowych, podstaw polityki migracyjnej; rozwiązań społecznych związanych z asymilacją.

Kompetencje absolwentów psychologii międzykulturowej często wykorzystywane są m.in. w: działach HR firm oraz instytucji międzynarodowych; urzędach i instytucjach publicznych; organizacjach międzynarodowych; ośrodkach i centrach kultury; agencjach i firmach doradczych czy firmach szkoleniowych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują studentów tej ścieżki kształcenia do pracy w zawodzie psychologa lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie rozwiązywania problemów natury społecznej i kulturowej.

Absolwent psychologii międzykulturowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • instytucje kultury, instytucje edukacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia międzykulturowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii zdobywają wiedzę w zakresie np. mechanizmów powstawania i podtrzymywania chorób psychicznych. Absolwenci tego kierunku mają wszechstronną wiedzę psychologiczną oraz umiejętności umożliwiające im działanie prospołeczne i samodoskonalenie się. W zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, psychologowie mogą brać czynny udział m.in. w: prowadzeniu terapii uzależnień, leczeniu chorób psychicznych, koordynowaniu pracy zespołu lub prowadzeniu działań doradczych w zakresie treningu personalnego.

Psycholog m.in. rozumie motywy i skutki zachowań ludzkich, a także zna narzędzia przydatne w pracy psychoterapeutycznej. Studenci często mają okazję rozwijać swoje kompetencje w profesjonalnych placówkach związanych ze środowiskiem np. klinicznym czy biznesowym, dzięki czemu nabytą w trakcie studiów wiedzę mogą wykorzystywać m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mediach, instytucjach kultury czy jednostkach medycznych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)