Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Studia w Warszawie

psychologia kliniczna

Odkryj studia psychologia kliniczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia kliniczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci psychologii klinicznej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: diagnozowania zaburzeń zachowania i emocji u dzieci, młodzieży i dorosłych; zapobiegania zjawiskom patologii społecznych; rozpoznawania zachowań osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi; przeprowadzania rozmów klinicznych; wystawiania opinii w psychologii klinicznej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: procesom powstawania emocji; sposobom podejmowania decyzji; sposobom odbierania przez człowieka sygnałów z otoczenia.

Absolwenci psychologii klinicznej są kompleksowo przygotowani np. do profesjonalnego wspierania człowieka w jego rozwoju, planowania postępowania diagnostycznego oraz prowadzenia terapii. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą zawodowo pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym, a także rozwiązywać różnorodne kryzysy życiowe.

Psychologia kliniczna przygotowuje absolwentów do pracy m.in. w: ośrodkach psychoterapii; poradniach młodzieżowych, rodzinnych, małżeńskich i partnerskich; firmach psychoedukacyjnych i prorozwojowych; przychodniach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych; Ośrodkach Interwencji Kryzysowej; centrach zdrowia psychicznego czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kliniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii klinicznej poznają zagadnienia charakterystyczne dla takich dziedzin, jak np.: pedagogika, filozofia, socjologia, biomedycyna, zarządzanie, logika czy etyka. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in.: mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych; rolę emocji i motywacji w życiu człowieka; podstawy psychiatrii; współczesne teorie osobowości; psychologię komunikacji; zasady edukacji emocjonalnej; narzędzia służące diagnozie psychologicznej.

Studia te pomagają studentom dowiedzieć się m.in. tego: w jaki sposób nawiązywać kontakt z pacjentem; jak prowadzić działania terapeutyczne; jak prowadzić obserwacje oraz eksperymenty; jakie narzędzia wykorzystywane są w diagnozowaniu pacjentów oraz interpretowaniu wyników; jakie są rodzaje zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych; na czym polega opracowywanie ekspertyz sądowych i społecznych.

W programie studiów na psychologii klinicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
 • Patologie społeczne
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Rozmowa kliniczna
 • Zasady opiniowania w psychologii klinicznej w różnych okresach rozwojowych
 • Diagnoza neuropsychologiczna

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: dysfunkcji poznawczych; zastosowania psychologii klinicznej; technik współczesnej psychoterapii; podstaw diagnozy psychologicznej.

Absolwenci psychologii klinicznej wyróżniają się specjalistyczną wiedzą z zakresu m.in.: zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych czy innych rodzajów psychopatologii. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku mogą np. prowadzić usługi w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie form pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów psychologii klinicznej do samodzielnego prowadzenia działalności.

Absolwent psychologii klinicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • szpitale, kliniki
 • ośrodki wychowawcze i terapeutyczne
 • gabinety psychologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kliniczna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologowie m.in. trafnie diagnozują problemy i trudności w indywidualnym oraz społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Uniwersalne przygotowanie absolwentów tego kierunku umożliwia im także np.: selekcję kandydatów i tworzenie zespołów kadrowych, doradztwo zawodowe czy usprawnianie komunikacji między stronami sporu. Studenci psychologii uczą się np. uważnego słuchania i obserwowania rzeczywistości.

Kompetencje miękkie absolwentów psychologii pozwalają im również prowadzenie współpracy z lekarzami specjalistami w zakresie leczenia zaburzeń i schorzeń psychicznych pacjentów. Studenci psychologii szkoleni są w zakresie np. niesienia pomocy innym w rozwoju osobistym i zawodowym. W trakcie nauki studenci poznają mechanizmy psychologiczne kierujące działalnością człowieka, a także przygotowują się do pracy z klientami, pracownikami firm i korporacji czy zespołami badawczymi.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)