Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Filologia studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Filologia w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia z filologii w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie) można podjąć na 1 uczelni.

Studia na kierunku filologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Kto w dzisiejszych czasach nie chciałby zostać poliglotą? Studia na kierunku filologia dają taką możliwość. Specyfika zajęć zależy jednak od wyboru specjalności (czyli języka, którego chcemy się uczyć). Zazwyczaj program obejmuje zajęcia z językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i historii poszczególnych krajów. 

Filologia to kierunek studiów, który przygotowuje studentów m.in. do zawodu nauczyciela. Absolwenci podejmują się również często pracy tłumacza – specjalizują się wówczas w przekładach symultanicznych, pisemnych lub specjalistycznych (np. biznesowych). 

 

Uczelnie

W Łodzi filologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku filologia możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od uczelni są płatne lub bezpłatne. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku Filologia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku filologia w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Haruki Murakami stwierdził: „Nauka nowego języka jest jak stanie się nowym człowiekiem”. Japoński pisarz zwraca uwagę, że języki obce pozwalają zmieniać myślenie, poznawać kulturę, literaturę, historię, wpływają na odbiór nacji i różnych regionów na świecie – kreują ludzi otwartych na społeczności, tolerancyjnych, myślących horyzontalnie.

Idealni kandydaci na studia filologiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, ale przede wszystkim powinni posiadać predyspozycje językowe. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści odnoszące się do kultury, literatury, historii różnych państw świata, jesteś ciekawy świata i ludzi oraz odznaczasz się komunikatywnością, kierunek filologia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak filologia możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczelnie w Łodzi oferują najwyższą jakość kształcenia na studiach realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a w przypadku studiów filologicznych oferują kształcenie w zakresie bardzo wielu języków obcych nowożytnych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku filologia umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej, w urzędach, w ambasadach, w fundacjach, w stowarzyszeniach, w biurach projektów międzynarodowych, w działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji, w korporacjach międzynarodowych, w hotelarstwie, w turystyce, w liniach lotniczych, w agencjach reklamowych, w wydawnictwach, w szkołach, w przedszkolach, w placówkach edukacyjnych, w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów.

Abiturienci pracują w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w turystyce i sektorze usług, w instytucjach i organach administracji publicznej, w urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach, w biurach projektów międzynarodowych, w przedstawicielstwach firm i instytucji zagranicznych, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-językowych. W zależności od wybranego języka w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do językoznawstwa, kultura obszaru językowego z elementami historii, wstęp do literaturoznawstwa, gramatyka praktyczna, zaawansowane sprawności zintegrowane, zaawansowane słownictw, pisanie akademickie, emisja głosu, historia literatury i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja językowa,
 • kultura obszaru językowego z elementami historii,
 • gramatyka praktyczna,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • tłumaczenie dokumentów biznesowych,
 • emisja głosu,
 • wprowadzenie do translatoryki,
 • pisanie akademickie,
 • zaawansowane słownictwo,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • kreatywny rozwój podmiotu
 • i wiele innych.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: nauczycielska z elementami neurodydaktyki czy też translatorsko-biznesowa. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które odnosi się zarówno do wiedzy językoznawczej, jak i literaturoznawczej, historycznej czy kulturoznawczej. Zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu języka obcego ogólnego i specjalistycznego. Zapoznają się z zasadami funkcjonowania w biznesie, a także z materiałami dydaktycznymi. Studenci rozwijają kreatywność, komunikatywność, a przede wszystkim predyspozycje językowe. Studia filologiczne i humanistyczne oferują rozległą wiedzę i przystosowują kandydatów do warunków i zapotrzebowań aktualnego rynku pracy.

Ile trwają studia na kierunku filologia w Łodzi?

Studia na kierunku  Filologia Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Łodzi na kierunku filologia w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent filologii pierwszego stopnia lub abiturient pokrewnych kierunków filologicznych i humanistycznych.

Filologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku filologia w Łodzi?

Studia filologiczne w Łodzi umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej, w urzędach, w ambasadach, w fundacjach, w stowarzyszeniach, w biurach projektów międzynarodowych, w działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji, w korporacjach międzynarodowych, w hotelarstwie, w turystyce, w liniach lotniczych, w agencjach reklamowych, w wydawnictwach, w szkołach, w przedszkolach, w placówkach edukacyjnych, w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w redakcjach czasopism, w turystyce i sektorze usług, w szkołach prywatnych i publicznych, w organizacjach międzynarodowych, w firmach usługowych i turystycznych, w placówkach oświatowych, w biurach tłumaczeniowych, w branży turystyczno-hotelarskiej, w instytucjach kulturalnych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w środkach masowego przekazu, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych, które posiadają kontrahentów zagranicznych, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w urzędach celnych, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych.

Kierunek filologia w Łodzi zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu biznesu i marketingu, literatury, kultury i językoznawstwa, co przekłada się na możliwość założenia własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych czy edukacyjnych, a także pracę w instytucjach kulturalnych, organizacjach gospodarczych, przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, a także na arenie międzynarodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek filologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

 

Studia filologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce. Kandydaci na studia zdają sobie sprawę z tego, że języki obce nowożytne są niezwykle istotne dla pracodawcy. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Uczelnie w Łodzi - kierunek filologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia w Łodzi?

Kierunek filologia w Łodzi cieszy się dużą popularnością, natomiast rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów, którzy sprawnie posługują się językiem obcym nowożytnym. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i masz predyspozycje językowe?
 • Czy pragniesz rozwijać się kulturowo i literacko?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia filologiczne są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne jest bardzo wielu. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe oraz rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku filologia uchodzą za jedne z najpopularniejszych kierunków humanistyczno-językowych.

Wojtek, student drugiego roku germanistyki, stwierdził:

Praktyczna znajomość języka obcego jest bardzo ważna, a rynek pracy nieustannie poszukuje specjalistów, którzy z powodzeniem poradzą sobie w kontaktach z obcojęzycznym kontrahentem, mogą funkcjonować jako tłumacze lub native speakerzy. Filologia germańska oferuje mi interdyscyplinarne kształcenie, a także wiele możliwości zatrudnienia.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Popularne kierunki filologiczne niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Komentarze (0)